Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Плата за землю » Орендна плата за землі державної та комунальної власності для юридичних осіб: відповідальність »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи нараховується пеня та застосовуються штрафи за порушення термінів погашення податкового зобов’язання по орендній платі за землю, якщо платник податку не сплачував податкове зобов’язання по цій платі, що задеклароване в податковій

Надрукувати документ
25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І.). Повна: ... Платник податків має право подавати щомісячно нову звітну податкову декларацію, що не звільняє його від обов'язку подання податкової декларації до 1 лютого поточного року, у тому числі і за нововідведені земельні ділянки, що не звільняє від обов'язку подання податкової декларації протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку, протягом 20 календарних днів місяця наступного за звітним (стаття 14 Закону № 2535). Згідно із статтею 17 Закону № 2535 податкове зобов’язання по орендній платі за землі державної та комунальної власності, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий (податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-III "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2181) податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим від дня її подання. Зазначене податкове зобов’язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному чи судовому порядку. Терміни погашення податкового зобов’язання, зазначеного у податковій декларації, визначено пп. 5.3.1 п. 5.3 ст. 5 Закону №2181, згідно з яким платник податків зобов’язаний самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну, передбаченого пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 цього Закону для подання податкової декларації. У разі, якщо платник податків не сплачує самостійно визначену суму податкового зобов’язання у терміни, визначені ст. 5 Закону №2181, така сума визнається сумою боргу, а платник податків несе відповідальність у вигляді застосування штрафу відповідно до загального терміну затримки згідно з пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 та нарахування пені згідно з пп. 16.1.2 п. 16.1 ст. 16 зазначеного Закону від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання. У випадку, якщо платник податків у майбутніх періодах самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, такий платник має право подати уточнений розрахунок або зазначити уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. При цьому відповідно до п. 4.3 розділу 4 Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом ДПА України від 18.07.05 №276, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.05 за №843/11123, при поданні уточнюючого розрахунку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання минулих податкових періодів платника, нарахування в особовому рахунку проводиться датою його подання. Відповідно цією ж датою у картці особового рахунку погашається (повністю або частково) податковий борг (відповідно до податкового роз’яснення, затвердженого наказом ДПА України від 16.07. 03 р. №354), та одночасно на фактично погашену суму нараховується пеня. В даному випадку, подання уточнюючої декларації орендної плати за землі державної або комунальної власності погашає (повністю або частково) податковий борг платника, але не звільняє його від відповідальності за порушення граничних термінів сплати узгодженого податкового зобов’язання по цій платі згідно з пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 Закону №2181.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.