Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Плата за землю » Відповідальність

Бібліотека Бухгалтерського Обліку



І. За який період застосовуються штрафні санкції у разі встановлення контролюючим органом за результатами проведення камеральної перевірки податкової декларації з плати за землю на поточний рік факту заниження податкового зобов’язання?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Оскільки платники плати за землю мають право на подання протягом року щомісячно нових звітних податкових декларацій та беручи до уваги те, що сплата податкових зобов’язань з плати за землю здійснюється помісячно, то у разі встановлення контролюючим органом за результатами проведення камеральної перевірки податкової декларації з плати за землю на поточний рік факту заниження податкового зобов’язання, такий контролюючий орган здійснює нарахування суми грошових зобов'язань і відповідно штрафних санкцій за місяці, щодо яких минув термін подання нових звітних податкових декларацій з плати за землю та строки сплати податкового зобов’язання.

Читати далі »

ІІ. За який період застосовуються штрафні санкції у разі встановлення контролюючим органом за результатами проведення камеральної перевірки податкової декларації з плати за землю на поточний рік факту заниження податкового зобов’язання?

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: ... Відповідно до п. 75.1 ст. 75 ПКУ органи державної податкової служби мають право проводити камеральні перевірки. Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових декла...

Читати далі »

Чи застосовуються штрафні санкції та нараховується пеня при самостійному виправленні платником плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) помилок минулих податкових періодів та у яких рядк

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Платник податку плати за землю, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний: а) або надіслати уточнюючу податкову декларацію з плати за землю і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такої уточнюючої податкової декларації; б) або відобразити суму недоплати у складі податкової декларації з плати за землю, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку. При цьому платник повинен на суму заниження податкового зобов'язання (недоплати) самостійно нарахувати пеню у порядку, визначеному пп. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ. При поданні уточнюючої податкової декларації з плати за землю або податкової декларації з плати за землю, яка містить виправлення податкових зобов’язань за попередні податкові періоди, за формою, встановленою наказом ДПА України від 24.12.10 № 1015, сума штрафу зазначається рядку 11, сума самостійно нарахованої пені – у рядку 12.

Читати далі »

Чи передбачають норми ПКУ застосування штрафних санкцій до орендаря земельної ділянки державної та комунальної власності за передачу ділянки в суборенду, якщо плата за суобренду є вище за орендну плату?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Норми Податкового кодексу України не передбачають застосування штрафних санкцій за встановлення за договором суборенди плати, яка перевищує розмір орендної плати.

Читати далі »

Чи передбачена відповідальність до власника землі або землекористувача, у тому числі орендаря, за неподання або несвоєчасного подання податкової декларації з плати за землю за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 До власника землі або землекористувача за неподання або несвоєчасного подання податкової декларації з плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі застосовуються санкції, передбачені ст. 120 Податкового кодексу України.

Читати далі »

Чи правомірно органи ДПС при проведенні камеральних перевірок податкових декларацій з плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) використовують відомості землевпорядних органів щодо розміру

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 При проведенні камеральної перевірки податкової декларації з плати за землю (земельного податку та орендної плати державної та комунальної власності) використовуються виключно дані, зазначені у такій податковій декларації. Водночас відомості землевпорядних органів щодо розміру нормативної грошової оцінки землі можуть бути використані органами державної податкової служби при проведенні документальної перевірки, у тому числі документальної невиїзної перевірки.

Читати далі »

За неподання якої податкової декларації притягається до відповідальності платник плати за землю, який у встановлені терміни не подав до органу ДПС за місцезнаходженням земельної ділянки ні податкову декларацію на поточний рік, ні нову звітну податкову де

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Якщо платник плати за землю не подав у встановлені терміни ні податкову декларацію на поточний рік, ні нову звітну податкову декларацію за січень, то такий платник плати за землю не виконав обов’язок щодо подання податкової декларації на поточний рік та не скористався правом подавати щомісяця нові звітні податкові декларації і відповідно до такого платника будуть застосовуватись санкції за неподання податкової декларації на поточний рік.

Читати далі »

І. Чи мають право органи ДПС з метою залучення до сплати земельного податку власників будівель, споруд (їх частин) та нежилих приміщень (їх частин) у багатоквартирних жилих будинках, направляти запити до реєстраторів бюро технічної інвентаризації (БТІ) щ

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Для здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди (їх частини) та нежилі приміщення (їх частини) у багатоквартирних жилих будинках, власниками таких об’єктів нерухомості органи державної податкової служби мають право звертатись до реєстраторів БТІ з запитами щодо отримання відповідної інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно.

Читати далі »

ІІ. Чи мають право органи ДПС з метою залучення до сплати земельного податку власників будівель, споруд (їх частин) та нежилих приміщень (їх частин) у багатоквартирних жилих будинках, направляти запити до реєстраторів бюро технічної інвентаризації (БТІ)

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: Відповідно до п. 1, 2 ст. 10 Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" зі змінами та доповненнями, якою встановлено перелік функцій державних податкових інспекцій в районах, містах без районного поділу, районах у містах, мі...

Читати далі »

І. Яка відповідальність передбачена для ФО (громадян) за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання з плати за землю (земельного податку або орендної плати за землі державної або комунальної власності)?

25.08.2011

Коротка: У випадку порушення фізичними особами правил сплати (перерахування) плати за землю (несвоєчасної сплати земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності) штрафні (фінансові) санкції (штрафи) не застосовуються. Разом з тим, на суму податкового з...

Читати далі »

ІІ. Яка відповідальність передбачена для ФО (громадян) за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання з плати за землю (земельного податку або орендної плати за землі державної або комунальної власності)?

25.08.2011

(Початок див. І.). Повна: Відповідно до пп. 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ) контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо згідно з по...

Читати далі »

Чи нараховується пеня та застосовуються штрафні санкції за порушення термінів сплати податкового зобов’язання по платі за землю, якщо платник податку не сплачував податкове зобов’язання задеклароване в податковій декларації, а погашення податкового боргу

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 200, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »

Чи застосовуються в умовах дії ПКУ штрафні санкції за порушення термінів сплати земельного податку до фізичної особи в період до 01.01.2011?

25.08.2011

Штрафні санкції за порушення термінів сплати земельного податку до фізичної особи в період до 01.01.2011 в умовах дії Податкового кодексу України не застосовуються

Читати далі »