Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб (спрощена система оподаткування) » Порядок видачі свідоцтва на право сплати єдиного податку

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЯким чином ФОП сплачує ЄП та отримує Свідоцтва про сплату ЄП, якщо здійснює декілька видів діяльності по всій території України? Як в даному випадку зазначається місце здійснення підприємницької діяльності?

25.08.2011

Фізична особа - суб'єкт малого підприємництва, що здійснює кілька видів підприємницької діяльності, придбаває одне Свідоцтво і сплачує єдиний податок за більшою ставкою за місцем державної реєстрації. Якщо вид підприємницької діяльності зазначений у заяві, передбачає її здійснення не в конкретному місці, то у графі "місце здійснення підприємницької діяльності" може бути зазначено "на всій території України".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може ФОП одержати Свідоцтво платника ЄП при наявності податкової заборгованість з вини банку?

25.08.2011

Закон України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” передбачає лише звільнення суб’єкта підприємницької діяльності від нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасне зарахування з вини банку коштів до бюджету. Можливість одержання платником податків свідоцтва про право сплати єдиного податку в такому випадку законодавством не передбачено. Таким чином, перейти на спрощену систему оподаткування можна після повного погашення податкової заборгованості.

Читати далі »

Який порядок внесення додаткового виду діяльності до Свідоцтва платника ЄП?

25.08.2011

У разі прийняття рішення протягом календарного року про зміну виду діяльності необхідно подати не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) кварталу заяву із зазначенням тих видів діяльності, які будуть здійснюватись.

Читати далі »

Чи передбачено чинним законодавством виключення виду діяльності зі Свідоцтва про сплату ЄП?

25.08.2011

Так, передбачено.

Читати далі »

Що є підставою для видачі Свідоцтва про сплату ЄП?

25.08.2011

Підставою для видачі Свідоцтва є подання суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою письмової заяви згідно з додатком 1 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку та платіжного документа (квитанція, копія платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць.

Читати далі »

Яким чином ФОП платник ЄП може внести зміни до місця здійснення діяльності у Свідоцтві платника ЄП?

25.08.2011

Фізична особа – платник єдиного податку, яка протягом календарного року прийняла рішення щодо зміни місця здійснення діяльності повинна, не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) кварталу, подати до податкового органу за місцем своєї реєстрації, заяву із зазначенням місця здійснення діяльності, де передбачає в подальшому здійснювати свою підприємницьку діяльність.

Читати далі »

Чи підлягає перенесенню останній день терміну подання заяви на сплату ЄП, якщо він припадає на вихідний ?

25.08.2011

У разі, якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної події, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Читати далі »

Чи підлягає поверненню Свідоцтво про сплату ЄП після терміну його закінчення та чи потрібно отримувати нове?

25.08.2011

Свідоцтво про сплату єдиного податку видається в межах календарного року (з 1 січня по 31 грудня). Після закінчення строку дії Свідоцтва підлягає поверненню разом з усіма довідками про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку в 5-денний термін до податкового органу, який їх видав. Отже, суб’єкт підприємницької діяльності повинен щорічно отримувати нове Свідоцтво прос плату єдиного податку.

Читати далі »

Якою мовою виписується Свідоцтво про сплату ЄП? Чи вважається порушенням коли Свідоцтво виписано російською мовою?

25.08.2011

Обмежень щодо мови на якій випусується свідоцтво про сплату єдиного податку немає.

Читати далі »

Чи є обмеження щодо кількості видів діяльності, що вносяться у Свідоцтво платника ЄП?

25.08.2011

Податкові органи за заявою підприємця видають Свідоцтво про сплату єдиного податку у порядку, передбаченому наказом ДПА України від 29.10.99 р. N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі" та вносять в Свідоцтво всі зазначені в заяві види діяльності, якщо вимогами чинного законодавства не обмежено провадження зазначених в заяві видів підприємницької діяльності.

Читати далі »

Чи видається cвідоцтво платника ЄП ФО, яка має нотаріально посвідчене доручення від платника податків?

25.08.2011

Свідоцтво про сплату єдиного податку може бути видано фізичній особі, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків в податкових органах. При цьому до справи платника податків долучається копія довіреності.

Читати далі »

Чи може ФОП платник ЄП отримати свідоцтво про сплату ЄП та довідку про трудові відносини ФО з платником ЄП поштою?

25.08.2011

Нормами чинного законодавства не передбачено направлення поштою Свідоцтва та Довідки платнику єдиного податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є підставою для відмови у видачі свідоцтва про сплату ЄП на наступний період у разі неподання звітів платником ЄП за попередні періоди?

25.08.2011

Відсутні підстави для відмови у видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку за умови подання платником єдиного податку - фізичною особою заяви про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку з виконанням всіх вимог норм чинного законодавства.

Читати далі »

Чи вважається ФОП платником ЄП, якщо заява про сплату ЄП була подана у строки, встановлені чинним законодавствам, але платником фактично не було отримано?

25.08.2011

Фізична особа - підприємець буде вважатися платником єдиного податку з початку наступного звітного періоду після подання заяви про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку, якщо заява була подана з дотриманням всіх норм чинного законодавства, незважаючи на те, що фактично Свідоцтво про сплату єдиного податку, виписане податковим органом, фізичною особою – підприємцем не отримано. При цьому, слід зазначити, що Свідоцтво про сплату єдиного податку повинно знаходитись на робочому місці платника єдиного податку та пред’являтися працівникам контрольних органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення перевірки.

Читати далі »

Чи передбачено надсилання поштою Заяви про сплату ЄП ФОП та яка дата буде вважатись датою подання заяви?

25.08.2011

Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності може бути подана суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою як особисто так і надіслана поштою. Якщо заява про право застосування суб’єктом малого підприємництва –фізичних осіб спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності направлена до податкового органу поштою, то датою подання такої заяви буде вважатись дата надходження її до податкового органу, тобто дата реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонденції.

Читати далі »

Які документи є підтвердженням місця здійснення діяльності для внесення відомостей до свідоцтва платника ЄП ?

25.08.2011

Місце здійснення діяльності вноситься в свідоцтво про сплату єдиного податку на підставі заяви платника податків. Надання інших документів для підтвердження місця здійснення діяльності платника податків законодавством не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Яким чином вносяться зміни до Свідоцтва платника ЄП ФОП у зв’язку із зміною прізвища, ім’я або по батькові платника податку?

25.08.2011

У разі виникнення протягом кварталу (календарного року) необхідності внесення змін до Свідоцтва, зокрема щодо зміни прізвища, імені або по батькові, фізична особа - підприємець має право звернутись до податкового органу із заявою в довільній формі та копією документу, який підтверджує дану зміну, без встановлення будь - яких обмежень щодо термінів подання такої заяви. Тобто, термін, який зазначений у п. 4 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", на подання зазначеної заяви не поширюється. При цьому, зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Яким чином вносяться зміни до Свідоцтва платника ЄП ФОП у зв’язку із зміною прізвища, ім’я або по батькові платника податку?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Продовження. Початок див І. Відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями (далі - Указ), суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні ос...

Читати далі »

Які дії ФОП платника ЄП при втраті Свідоцтва про сплату ЄП та в який термін орган ДПС видає дублікат втраченого Свідоцтва?

25.08.2011

Фізична особа – підприємець – платник єдиного податку у разі втрати Свідоцтва про сплату єдиного податку має право отримати дублікат даного Свідоцтва протягом 10 робочих днів на підставі письмової заяви та за умови надання довідки органів Міністерства внутрішніх справ України. При цьому, платник податків при втраті Свідоцтва про сплату єдиного податку повинен повідомити про дану втрату через засоби масової інформації.

Читати далі »

Яким чином оподатковується дохід ФОП платника ЄП, якщо протягом кварталу поточного року, враховуючи зміни, внесені до Класифікатора видів економічної діяльності, обраний вид діяльності перенесено до іншого коду діяльності?

25.08.2011

Якщо протягом кварталу у Класифікаторі видів економічної діяльності змінюється код виду діяльності (тобто вид діяльності переноситься з одного коду до іншого) та платником податку внесені відповідні зміни до Свідоцтва про сплату єдиного податку і відомостей у Єдиному державному реєстрі, то дохід отриманий від даного виду діяльності оподатковується за нормами Указу.

Читати далі »

Чи є підставою для відмови у видачі Свідоцтва про сплату ЄП ФОП платнику ЄП, якщо заява надана у встановлені терміни, а сплата здійснена пізніше?

25.08.2011

Враховуючи те, що фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку не виконані умови, які передбачені п. 2 Порядку, а саме не здійснено сплату єдиного податку, то органи ДПС протягом 10 робочих днів надають вмотивовану відмову, незалежно від того, що заява про перехід на спрощену систему оподаткування надана своєчасно.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є підставою для відмови у видачі Свідоцтва про сплату ЄП ФО – нерезиденту, який зареєстрований СПД та до 15 грудня надав заяву і сплатив ЄП, якщо у нього відсутня довідка - підтвердження статусу податкового резидента України?

25.08.2011

Фізичні особи – іноземці або особи без громадянства, які бажають бути суб’єктами підприємницької діяльності повинні підтвердити свій резидентський статус шляхом отримання Довідки про самостійне визначення фізичною особою – іноземцем резидентського статусу. Порядок визначення резидентського статусу фізичної особи регулюється підпунктом 1.20.1 пункту 1.20 статті 1 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі – Закон № 889) відповідно до якого фізична особа – резидент – це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. Причинами відмови у видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку на поточний рік є: - заборгованість по податках та обов'язкових платежах, термін сплати яких настав на дату подання заяви; - несвоєчасне надання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування; - не надання платіжного документу щодо сплати єдиного податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є підставою для відмови у видачі Свідоцтва про сплату ЄП ФОП, у разі наявності штрафних санкцій за несвоєчасну подачу податкової звітності?

25.08.2011

Відсутні законодавчі підстави щодо відмови у переході фізичної особи - підприємця, який має заборгованість у вигляді штрафних санкцій за порушення термінів подання податкової звітності, на спрощену систему оподаткування, оскільки зазначені суми штрафних санкцій не належать до категорії податків і зборів (обов’язкових платежів).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Чи має право ФО нерезидент, яка зареєстрована СПД, застосовувати спрощену систему оподаткування та отримати Свідоцтво про сплату ЄП?

25.08.2011

Відповідно до ст. 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародни...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право ФО нерезидент, яка СПД, застосовувати спрощену систему оподаткування та отримати Свідоцтво про сплату ЄП?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Закінченя. Початок див. І. Слід зазначити, що відповідно до пп. 1.20.1 п. 1.20 ст. 1 Закону України від 22 травня 2003 року № 889-IV „Про податок з доходів фізичних осіб” із змінами та доповненнями (далі – Закон), фізична особа-резидент – це фізична особа, яка має місце прожива...

Читати далі »

Як внести зміни до свідоцтва платника ЄП – ФО при відмові від ідентифікаційного номера?

25.08.2011

У разі виникнення протягом кварталу (календарного року) необхідності внесення змін до Свідоцтва про сплату єдиного податку, зокрема щодо відмови від ідентифікаційного номеру, фізична особа - підприємець має право звернутись до податкового органу із заявою в довільній формі та копією документу, який підтверджує дану зміну, без встановлення будь - яких обмежень щодо термінів подання такої заяви.

Читати далі »

Яким чином ФОП платник ЄП здійснює перереєстрацію Книги обліку доходів та витрат у разі зміни реєстраційних даних платника?

25.08.2011

У разі зміни реєстраційних даних платнику податків необхідно подати державному реєстратору документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, та після внесення відповідних змін подати до податкового органу належним чином оформлений примірник Книги обліку доходів та витрат, яка зареєстрована з попередніми реєстраційними даними платника, разом із заявою про її перереєстрацію, у якій зазначаються дані платника згідно з п.2 Порядку ведення Книги обліку доходів та витрат, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1269, після чого податковим органом робиться новий запис про перереєстрацію в Журналі обліку зареєстрованих книг.

Читати далі »

Чи передбачено надсилання поштою заяви про внесення додаткових видів діяльності до Свідоцтва про сплату ЄП ФОП платника ЄП та яка дата буде вважатись датою подання заяви?

25.08.2011

Заява про внесення змін до видів діяльності може бути подана суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою як особисто так і надіслана поштою. Якщо заява про право внесення змін до видів діяльності направлена до податкового органу поштою, то датою подання такої заяви буде вважатись дата надходження її до податкового органу, тобто дата реєстрації заяви в журналі реєстрації вхідної кореспонденції.

Читати далі »