Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб (спрощена система оподаткування) » Порядок подання та заповнення звітності суб’єктом малого підприємництва – фізичною особою

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуВ який термін ФОП платник ЄП подає до органу ДПС Звіт платника ЄП?

25.08.2011

Суб'єкт господарювання - фізична особа, який перебуває на спрощеній системі оподаткування, подає до податкового органу Звіт протягом п’яти днів після закінчення звітного періоду (кварталу).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинен подавати декларацію про доходи ФОП платник ЄП?

25.08.2011

Фізичні особи - платники єдиного податку, які протягом року отримують доходи лише від діяльності, оподатковуваної за спрощеною системою оподаткування, декларацію про доходи не подають.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає перенесенню останній день терміну подання Звіту платника ЄП ФОП, якщо він припадає на вихідний (святковий)?

25.08.2011

Якщо останній день здачі звітності припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем кожного з таких строків вважається наступний за вихідним або святковим робочий операційний (банківський) день.

Читати далі »

Чи включає ФОП платник ЄП до Звіту суму пені, яка нарахована за несвоєчасну сплату ЄП?

25.08.2011

Незалежно від того, що сума пені за несвоєчасну сплату єдиного податку сплачена спільно з основним платежем, у Звіті платника єдиного податку - фізичної особи потрібно зазначати лише суму фактично сплаченого єдиного податку, тобто без врахування пені.

Читати далі »

До якого податкового органу ФОП платник ЄП подає Звіт та сплачувати податок, якщо зареєстрований в одному місці, а фактичну діяльність здійснює в іншому населеному пункті?

25.08.2011

Звітність та сплата податку проводиться до податкового органу за місцем реєстрації платника податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яким чином оподатковувати дохід та яку звітність подавати до органу ДПС, якщо ФОП зареєструвалась, як СПД на початку місяця, але заяву на сплату ЄП надала після 15 числа місяця, в якому здійснено державну реєстрацію. При цьому, до 15 чи

25.08.2011

Суб'єкту підприємницької діяльності – фізичній особі необхідно надати до податкового органу за місцем реєстрації декларацію про доходи за підсумками звітного кварталу, оскільки з дати реєстрації приватним підприємцем до дати подання заяви на спрощену систему оподаткування, він перебував на загальній системі оподаткування. Декларація подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу) та до доходів, які отримані на загальній системі оподаткування застосовується ставка податку в розмірі 15 %. А з моменту отримання свідоцтва платника єдиного податку приватний підприємець надає до податкового органу звіт суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку протягом 5 днів після закінчення кварталу.

Читати далі »

Діє до 31.12.2009. Яку звітність повинен надати ФОП платник ЄП, який протягом року отримує доходи від виду діяльності, який не зазначений у Свідоцтві про сплату ЄП?

25.08.2011

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності, який вибрав спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, одержує протягом звітного року доходи інші, ніж зазначені у Свідоцтві, то такі доходи протягом року підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб на загальних підставах, за правилами та у порядку, встановленими Законом При цьому, дані доходи підлягають відображенню у річній декларації про майновий стан і доходи, яка подається в термін до 9 лютого року, наступного за звітним.

Читати далі »

Чи може ФОП платник ЄП подавати Звіт після встановленого законодавством терміну?

25.08.2011

Надання Звіту про сплату єдиного податку – фізичної особи після встановленого терміну чинним законодавством не передбачено.

Читати далі »

Чи має право надати звіт платника ЄП ФОП до органів ДПС інша особа ніж платник податків. Чи потрібно цій особі мати довіреність та якого зразка?

25.08.2011

Ні, оскільки нормами Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку не передбачено надання звіту платника єдиного податку – фізичної особи іншими особами ніж платник податку.

Читати далі »

Чи має право ФОП платник ЄП при заповненні Звіту платника ЄП за звітний квартал, зменшити виручку від реалізації на суму коштів, які повернуті ним у зв’язку з розірванням договору купівлі-продажу?

25.08.2011

Незалежно від того, що кошти надійшли на розрахунковий рахунок платника податку у одному звітному періоді, а повернуті у іншому звітному період в зв’язку з розірванням договору купівлі - продажу, сума виручки у Звіті зазначається повністю, без зменшення її на суму повернутих коштів, наростаючим підсумком з початку дії Свідоцтва про сплату єдиного податку включаючи звітний квартал (колонка 6 Книги „Виручка від реалізації”).

Читати далі »

Який порядок подання уточнюючого Звіту ФОП платником ЄП?

25.08.2011

У разі, якщо платником податку самостійно виявлена помилка, що міститься у раніше поданому ним Звіті, то він має право відкоригувати помилкові дані. При цьому, слід зазначити, що чинним законодавством не передбачено подання уточненого Звіту, але платник податку має право надати Звіт з уточненими даними та супровідний лист з поясненням причини виникнення помилки.

Читати далі »

Яку суму доходу повинен зазначити у Звіті про сплату ЄП ФОП при здійсненні комісійної торгівлі (загальну суму від реалізації товару чи суму комісійної винагороди)?

25.08.2011

У звіті суб’єкта малого підприємництва-фізичної особи-платника єдиного податку як обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) буде зазначатись сума, фактично отримана суб’єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або в касу за здійснення операцій з продажу продукції.

Читати далі »

Чи потрібно відображати у Звіті платника ЄП суму ЄП, яка сплачена за наступні періоди?

25.08.2011

В звіті відображається сума фактично сплачена у звітному кварталі (назва, дата та номер платіжних документів).

Читати далі »

Який порядок заповнення Звіту платника ЄП ФОП?

25.08.2011

У верхній частині титульного аркуша Звіту (з правого боку) платником податку зазначається назва органу державної податкової служби до якого подається звіт, крім того ідентифікаційний номер, прізвище, ім’я та по-батькові платника єдиного податку. Платник єдиного податку подає звіт за квартал (номер кварталу пишеться літерами). Форма Звіту заповнюється в такому порядку: До зазначених пунктів уносяться: Пункт 1. Види підприємницької діяльності, які здійснюються платником єдиного податку у звітному кварталі. Пункт 2. Фактична чисельність працівників у звітному кварталі. Пункт 3. Сума фактично сплаченого єдиного податку у звітному кварталі. Пункт 4. Обсяг виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний квартал наростаючим підсумком з початку терміну дії Свідоцтва про сплату єдиного податку в календарному році. Звіт суб’єкта малого підприємництва підписується фізичної особою – платником єдиного податку ( указується повністю прізвище, ім’я та по-батькові, проставляється дата, місяць та рік складання Звіту), скріпляється печаткою і подається до органу державної податкової служби.

Читати далі »

Які документи повинна надати працівникам ДПІ ФОП платник ЄП при особистому поданні Звіту суб’єкта малого підприємництва – ФОП платника ЄП?

25.08.2011

При особистому поданні податкової звітності по єдиному податку фізична особа – підприємець – платник єдиного податку надає оригінал Звіту.

Читати далі »

Діє до 20.04.2011 Чи повинна ФОП платник ЄП відображати в податковому розрахунку за ф. № 1-ДФ кошти, виплачені іншій ФОП?

25.08.2011

Сума доходу, яка виплачується однією фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку іншій фізичній особі – підприємцю, повинна відображатися у податковому розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за ф. № 1-ДФ під ознакою "157" (дана ознака діє з 01.04.2011).

Читати далі »

Чи повинні ФОП платники ЄП подавати податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку за ф. № 1ДФ та в який термін?

25.08.2011

Враховуючи те, що фізичні особи – підприємці є податковими агентами, незалежно від обраної системи оподаткування, то вони зобов’язані протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу подавати податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку.

Читати далі »

Чи необхідно ФОП платнику ЄП подавати декларацію про доходи за період від дати реєстрації до переходу на спрощену систему (подія відбулась в одному місяці, кварталі)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 23, або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної інф...

Читати далі »