Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (кодифікований станом на 07.09.2017 р.)

Методичні рекомендації з організації та ведення...

Протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на...

Який порядок коригування податкового кредиту покупця в...

Діє до 01.01.2011 Чи має право скористатися податковим...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про захист прав споживачів"

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку...

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право покупець – платник ПДВ...

На яку дату виникають податкові зобов’язання у комітента...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану...

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій у...

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО

Положення (стандарти) бухгалтерського облікуРадимо ознайомитися також з розділами Авторські статті, Надіслані матеріали, Єдиний податок, Бухгалтерський облік, Споживачу, Законодавство, Довідкова інформація, Комора, Книги з облікуСхеми оптимізації, Організація податкового обліку

 

Підрозділи:

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

08.04.2014

На офіційному сайті Міністерства фінансів України опубліковано наказ від 07.02.2013 р. №73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»».
    
Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів
   
Норми цього положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
   
Наказом затверджені нові форми фінансової звітності, які застосовуються починаючи із звітності за І квартал 2013 року.

Крім того, згідно з цим наказом втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку», яким затверджені такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку:
   
         1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
         2 "Баланс" 
         3 "Звіт про фінансові результати"
         4 "Звіт про рух грошових коштів" 
         5 "Звіт про власний капітал"
   
Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Читати далі »

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"

06.09.2013

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності

09.04.2014

Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року N 433 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності"

Читати далі »

П(С)БО 6

09.09.2013

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Читати далі »

П(С)БО 7

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

Читати далі »

П(С)БО 8

11.09.2013

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"

Читати далі »

П(С)БО 9

12.09.2013

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Читати далі »

П(С)БО 10

13.09.2013

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість"

Читати далі »

П(С)БО 11

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"

Читати далі »

П(С)БО 12

07.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"

Читати далі »

П(С)БО 13

05.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"

Читати далі »

П(С)БО 14

06.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

Читати далі »

П(С)БО 15

07.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"

Читати далі »

П(С)БО 16

09.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

Читати далі »

П(С)БО 17

31.05.2015

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" 

Читати далі »

П(С)БО 18

07.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

Читати далі »

П(С)БО 19

10.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств"

Читати далі »

П(С)БО 21

10.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"

Читати далі »

П(С)БО 22

10.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

Читати далі »

П(С)БО 23

09.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

Читати далі »

П(С)БО 24

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Читати далі »

П(С)БО 25

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Читати далі »

П(С)БО 26

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам"

Читати далі »

П(С)БО 27

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

Читати далі »

П(С)БО 28

07.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"

Читати далі »

П(С)БО 29

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"

Читати далі »

П(С)БО 30

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

Читати далі »

П(С)БО 31

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"

Читати далі »

П(С)БО 32

09.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"

Читати далі »

П(С)БО 33

07.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

Читати далі »

П(С)БО 34

08.04.2014

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"

Читати далі »

Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"

17.04.2015

Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" 
втратило чинність згідно з наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 2015 року N 391"

 

Читати далі »