Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента по всіх значимих...

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Звіт фізичної особи - підприємця, який здійснює...

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Сбор на похороны при рождении

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Наступление на господство доллара

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

С. Кавторев "Бухгалтерский учет с помощью EXCEL"

Как заставить людей работать на вас

Наказ та Положення про облікову політику

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

20 порад для того, щоб працювати менше

Экс-сотрудница Ernst & Young раскрыла секреты «ВТБ Лизинг»

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

База законодавства на офіційному сайті Верховної Ради...

Податковий календар

Реклама

. Головна » Облік » Інвентаризація

ІнвентаризаціяІнвентаризація

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань

02.01.2015

Стара Інструкція по інвентаризації №69 втратила чинність, та з 01.01.15 р. набрало чинності "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затверджене наказом МФУ № 879 від 02.09.14 р.

Читати далі »

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків

21.11.2011

Міністерством фінансів України внесено зміни до Інструкції по інвентаризації №69

Для зручності, наводимо текст "старої" Інструкції та "нової" Інструкції №69, з урахуванням внесених змін

Читати далі »

Про обов’язки третіх осіб перед аудиторськими фірмами

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
25.08.2008

Автори статті: Ігнатенко Станіслав Трифонович, Боднарчук Роман Володимирович.

У статті розглядаються порядок застосування деякими аудиторськими фірмами положень МСА 505 ‘‘Зовнішні підтвердження''.
На підставі аналізу змісту запитів, які замовники аудиту направляють на адресу третіх осіб (банків) з проханнями щодо надання ними інформації аудиторським фірмам, робиться висновок про недотримання під час направлення цих запитів норм п. 2 ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність'' і, відповідно, про недотримання положень МСА 505 ‘‘Зовнішні підтвердження'', оскільки норми цього стандарту можна застосовувати виключно в межах норм ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність''.
Причиною розгляду вказаного питання була викликана тим, що на протязі останього часу масового характеру набула практика перевищення окремими аудиторськими фірмами межі своєї службової компетенції по відношенню до третіх осіб. Як правило, такими третіми особами є банки України. Причому, дії по перевищенню межі службової компетенції здійснюються у завуальованому вигляді шляхом використання замовників аудиту.
У кінцевому підсумку недотримання законодавчих норм в частині обов'язків третіх осіб перед аудиторськими фірмами призводить до неналежної якості аудиторських послуг, оскільки аудиторські процедури в частині зовнішніх підтверджень тільки імітуються, але фактично не здійснюються.

 

Читати далі »

Щодо стягнення та визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

03.06.2009

у разі, якщо винна особа встановлена, сума шкоди перевищує її середньомісячний заробіток і вона відмовляється добровільно покрити заподіяну шкоду, то керівник з метою забезпечення відшкодування збитків повинен звернутися з відповідним позовом до суду (стаття 136 КЗпПУ). Якщо суд відмовить у задоволенні позову або визначить розмір шкоди до покриття у меншому розмірі, ніж заявлено в позові, то сума збитку (різниця суми) списується за рішенням керівника на зменшення фонду у необоротних активах за їх видами.

 

Читати далі »