Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Єдиний податок для суб’єктів малого підприємства – юридичних осіб (спрощена система оподаткування) » Порядок ведення книги обліку доходів і витрат

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуЧи може ЮО платник ЄП вести облік у програмі 1-С (у тому числі і Книгу обліку доходів та витрат) і не вести вищезазначену книгу на паперовому носії?

25.08.2011

Ні, не можна. Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа зобов'язана вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу.

Читати далі »

Яким чином в Книзі обліку доходів і витрат відображаються кошти одержані ЮО платником ЄП, як бюджетне фінансування у вигляді субсидій, поточних та капітальних трансфертів?

25.08.2011

Відповідно до наказу ДПА України від 13.10.98 р. № 477 “Про затвердження Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності України” у графі 5 “Позареалізаційні доходи та виручка від...

Читати далі »

Яким чином в Книзі обліку доходів і витрат відображаються кошти одержані ЮО платником ЄП: за кожною операцією чи за день?

25.08.2011

Виручка від реалізації продукції чи наданих послуг в книзі обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи у графі 6 "Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів" відображається у хронологічній послідовності на підставі первинних документів за кожною операцією окремо.

Читати далі »

Яким чином в Книзі обліку доходів і витрат відображається поворотно-фінансова допомога, одержана ЮО платником ЄП від ФО, яку повернено позичальнику відповідно договору? Чи зменшується на цю суму сплачений ЄП у попередньому звітному періоді?

25.08.2011

Ніяких коригувань зі зменшення виручки у Книзі обліку доходів і витрат не здійснюється та не зменшується сума єдиного податку, нарахована до сплати.

Читати далі »

Яким чином в Книзі обліку доходів і витрат ЮО платника ЄП відображається сума транзитних коштів?

25.08.2011

У дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації, в тому числі транзитні кошти, які відображаються у колонці 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".

Читати далі »

Яким чином в Книзі обліку доходів і витрат ЮО платника ЄП відображається суми коштів, які не включаються до бази оподаткування?

25.08.2011

У дохідній частині Книги обліку доходів і витрат відображаються всі надходження, отримані на поточний рахунок та в касу суб'єктом малого підприємництва від продажу продукції (товарів, робіт, послуг), майна, включаючи основні фонди, які належать суб'єкту малого підприємництва й реалізовані у звітному (податковому) періоді, позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації, в тому числі суми коштів, які не включаються до бази оподаткування. При заповненні Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва – юридичною особою відображається тільки виручка від реалізації продукції яка включається до бази оподаткування єдиного податку.

Читати далі »

Які витрати та сплачені податки і збори відображаються ЮО платником ЄП у гр.7 "Витрати" Книги обліку доходів та витрат?

25.08.2011

У гр.7 "Витрати" Книги обліку доходів та витрат відображається фактична сума витрат, проведених з поточного рахунку та каси підприємства, у зв'язку з продажем продукції (товарів, робіт, послуг), здійсненням фінансових операцій, а також від іншої діяльності, що пов’язана з веденням господарської діяльності підприємства, які відносяться до складу витрат за правилами бухгалтерського обліку.

Читати далі »

Як виправити помилку ЮО платнику ЄП у Книзі обліку доходів та витрат?

25.08.2011

Помилки в книзі обліку доходів та витрат виправляються коректурним способом, тобто неправильний текст або цифри закреслюються однією рискою і над закресленим надписується правильний текст або цифри, так щоб можна було прочитати. Виправлення помилки повинно бути обумовлено надписом "виправлено" та підтверджено підписами осіб, що підписали цей документ, із зазначенням дати виправлення.

Читати далі »

Які дії ЮО - платникаЄП у випадку втрати Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – ЮО з метою отримання нової?

25.08.2011

Для одержання нової Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи замість втраченої, суб’єкт малого підприємництва платник єдиного податку звертається до податкових органів при наявності підтвердження органів внутрішніх справ про надходження заяви про втрату. Після отримання Книги, юридична особа – платник єдиного податку, зобов’язана відновити всі записи, що були зазначені у втраченій Книзі, до граничного терміну подання звітності по єдиному податку.

Читати далі »

Який порядок нумерації Книги обліку доходів і витрат ЮО - платника ЄП?

25.08.2011

Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. Нумерація сторінок повинна розпочинатись з першої сторінки, на якій будуть здійснюватись записи по господарських операціях платника єдиного податку. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника, печаткою суб'єкта малого підприємництва та печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований суб'єкт малого підприємництва.

Читати далі »

Чи включається до бази оподаткування та граничного розміру виручки від реалізації сума повернутої ЮО платнику – ЄП поворотної фінансової допомоги та як вона відображається в Книзі обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва?

25.08.2011

У разі якщо суб’єкт малого підприємництва, який працює за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку, надав поворотну фінансову допомогу, то при її поверненні на поточний рахунок або в касу підприємства – платника єдиного податку ця сума не включається до бази оподаткування єдиним податком та не враховується при визначенні граничного обсягу від реалізації продукції. В Книзі обліку доходів і витрат сума повернутої фінансової допомоги відображається у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації".

Читати далі »

Який порядок реєстрації книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - ЮО в органах податкової служби?

25.08.2011

Суб’єкт малого підприємництва - юридична особа повинен заводити Книгу обліку доходів і витрат самостійно, реєстрація якої здійснюється органом державної податкової служби після отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку. Книга обліку доходів і витрат повинна бути прошнурована та мати пронумеровані сторінки. На останній сторінці вказується кількість сторінок, що є в Книзі, запис про це завіряється підписом керівника, печаткою суб’єкта малого підприємництва та печаткою органу державної податкової служби, де зареєстрований суб’єкт малого підприємництва.

Читати далі »

Яким чином ЮО - платник ЄП у Книзі обліку доходів та витрат відображає кошти, отримані та повернуті у зв'язку з розірванням договору до початку виконання робіт в одному звітному періоді?

25.08.2011

Оскільки кошти, що надійшли за договором, який було розірвано до початку виконання робіт (надання послуг) включаються до граничного обсягу виручки від реалізації продукції, то платник єдиного податків - юридична особа, яка отримала кошти за умовами договору, повинна їх відобразити в графах 3-5 Книги обліку доходів і витрат. Тобто, застосовується касовий метод обчислення виручки, при якому враховуються всі надходження коштів, отриманих на поточний рахунок або (та) в касу суб’єкта малого підприємництва.

Читати далі »

Чи потрібно ЮО -платнику ЄП вести Книгу обліку доходів і витрат на кожній торговій точці?

25.08.2011

Юридичній особі - платнику єдиного податку потрібно вести Книгу обліку доходів і витрат на кожній торговій точці.

Читати далі »

Як ЮО платник ЄП відображає в книзі облвку доходів і витрат кошти отримані відповідно до договорів комісії (брокерських, агенських, експедиторських)?

25.08.2011

PV Вибачте, на Ваше запитання відповідь в Єдиній базі податкових знань відсутня. В подальшому Ви можете звертатись за отриманням відповіді до рубрики "Єдина база податкових знань" на веб-сайті ДПС України (www.sta.gov.ua.) в категорії 24., або перетелефонувати до нас. На жаль, більш детальної ін...

Читати далі »