Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Методичні рекомендації з організації та ведення...

Протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на...

Який порядок коригування податкового кредиту покупця в...

Діє до 01.01.2011 Чи має право скористатися податковим...

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (кодифікований станом на 07.09.2017 р.)

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про захист прав споживачів"

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку...

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право покупець – платник ПДВ...

На яку дату виникають податкові зобов’язання у комітента...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану...

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій у...

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Єдиний податок для суб’єктів малого підприємства – юридичних осіб (спрощена система оподаткування) » Звітність суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи »

Діє до 01.01.2011 Як визначаються терміни подання розрахунку сплати ЄП: відповідно до Закону №2181-III чи Указу №727/98? Чи передбачено штрафні санкції за несвоєчасне подання розрахунку?

Надрукувати документ
25.08.2011

Пунктом 1.2 ст. 1 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-III „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами і доповненнями) (далі - Закон №2181-III) визначено, що податкове зобов’язання — це зобов’язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку і терміни, визначені цим Законом або іншими законами України. Також згідно з п. 1.11 ст. 1 Закону №2181-III податкова декларація, розрахунок — документ, що подається платником податків до контролюючого органу в терміни, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу). Законом №2181-III не встановлено єдиного порядку та термінів сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а передбачено, що порядок подання розрахунку та терміни сплати можуть встановлюватися цим Законом або іншими законами України з питань оподаткування. Якщо спеціальним Законом з питань сплати окремого податку встановлено інші граничні терміни сплати податку, ніж ті, що встановлено Законом №2181-III, то діють положення закону з питань обкладання окремим податком. Cпрощена система оподаткування, обліку та звітності, запроваджена Указом Президента України від 03.07.1998 р. №727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (зі змінами і доповненнями) (далі - Указ №727/98), передбачає особливий порядок оподаткування суб’єктів малого підприємництва шляхом сплати єдиного податку. Відповідно до статей 3 та 4 Указу №727/98 суб’єкти підприємницької діяльності — юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок Держказначейства України та за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки сплати єдиного податку. Отже, терміни подання розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом підприємницької діяльності — юридичною особою та сплати єдиного податку встановлено Указом №727/98. Проте платник податку несе відповідальність за несвоєчасне подання податкової декларації у терміни, визначені законодавством, і сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку відповідно до пп. 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону №2181-III. Тобто за несвоєчасне подання розрахунку сплати єдиного податку суб’єкт малого підприємництва — юридична особа сплачує штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.