Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Єдиний податок для суб’єктів малого підприємства – юридичних осіб (спрощена система оподаткування) » Порядок складання розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Яким чином ЮО платник ЄП може виправити у розрахунку помилку показника "середньооблікова чисельність працюючих"?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання може надати до податкового органу уточнюючий розрахунок з поясненнями до нього і викладенням у ньому суті виправлення показника "середньооблікова чисельність працюючих", оскільки виправлення даного показника не передбачено уточнюючим розрахунком. Крім того дану помилку можна виправити у складі Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок виправлення платником ЄП – ЮО самостійно виявлених помилок?

25.08.2011

Порядок виправлення помилок платником єдиного податку – юридичною особою передбачено наказом ДПА України від 28.02.03р. N 98 "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його складання"

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як платнику ЄП – ЮО скоригувати суму зайво нарахованої та сплаченої штрафної санкції?

25.08.2011

Для платника єдиного податку – юридичної особи здійснення коригування суми зайво нарахованої штрафної санкції можливе шляхом здійснення від’ємного запису на суму завищеного штрафу у р.5 уточнюючого розрахунку за той звітний період, у якому допущене завищення, або у р. 9 Розрахунку за наступний податковий період, протягом якого така помилка була виявлена.

Читати далі »

Розрахунок cплати ЄП суб'єктом малого підприємництва - ЮО заповнюється за квартал чи наростаючим підсумком?

25.08.2011

У розрахунку cплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою показники заповнюються поквартально із збереженням даних за минулі звітні періоди (квартали).

Читати далі »

Який порядок заповнення ЮО -платником ЄП гр.7 рядка 1 "Середньооблікова чисельність працюючих" у Розрахунку сплати єдиного податку?

25.08.2011

Виходячи з Порядку складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, затвердженого наказом ДПА України від 28.02.03 № 98, рядок 1 "Середньооблікова чисельність працюючих" заповнюється із відображенням середньооблікової чисельності працюючих за минулі звітні періоди та за поточний звітний період. Графа 7 рядка 1 "Середньооблікова чисельність працюючих" у Розрахунку не заповнюється.

Читати далі »

Яким чином ЮО- платник ЄП заповнює Розрахунок єдиного податку, якщо база оподаткування становить менше 50 коп. та як здійснюються заокруглення?

25.08.2011

При заповненні граф Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою округлення здійснюється за загальновстановленими правилами - менше 50 копійок - відкидається, а 50 коп. і більше - округлюється до 1 гривні.

Читати далі »

І Який порядок виправлення платником ЄП – ЮО самостійно виявлених помилок (завищення або заниження податку)?

25.08.2011

Діє з 01.01.2011 Порядок виправлення помилок платником єдиного податку – юридичною особою передбачено наказом ДПА України від 28.02.03р. N 98 "Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його складання"

Читати далі »

ІІ Який порядок виправлення платником ЄП – ЮО самостійно виявлених помилок (завищення або заниження податку)?

25.08.2011

Повна: Відповідно до ст.50 ПКУ платник податків, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний: а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 відсоткі...

Читати далі »

Яка сума зазначається в рядку 5 Розрахунку сплати ЄП у зв’язку з розподілом при сплаті?

25.08.2011

В рядку 5 "Сума єдиного податку за ставкою ( )" Розрахунку сплати єдиного податку відображається вся сума нарахованого єдиного податку.

Читати далі »