Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за спеціальне використання водних ресурсів » Платники збору

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Які СГ, в тому числі філії, є платниками збору за водокористування?

25.08.2011

Платниками збору за спеціальне водокористування в частині використання води є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (далі - водокористувачі). Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи платників зборів (далі - філії), які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, сплачують збори за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби). Якщо до складу підприємства-водокористувача входять філії, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то збори вносяться підприємством-водокористувачем, до складу якого входять такі філії, за місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби) таких філій.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є СГ платником збору за водокористування, у разі здійснення діяльності у сфері громадського харчування?

25.08.2011

Якщо зазначене підприємство займається забезпеченням населення продуктами першої необхідності та харчування i водночас приготуванням страв, випіканням тортів, пиріжків тощо та розфасовкою виготовленої продукції, а також має на балансі кафе, яке в свою чергу здійснює діяльність у сфері громадського харчування, i це підприємство одночасно використовує певні обсяги води не лише для задоволення питних та санітарно-гігієнічних потреб, а й на виробничі потреби, то воно є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах i повинно сплачувати цей збір за весь обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат у системах водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є СГ, що має на балансі об’єкти соціального, культурного і побутового призначення та транспортні засоби, платником збору за водокористування?

25.08.2011

Підприємство використовує воду одночасно для власних потреб (задоволення питних, санітарно-гігієнічних потреб) та для потреб соціально-культурного призначення або інших допоміжних служб і тому це підприємство є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах за всю використану воду з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є СГ платником збору за водокористування, у разі використання води для особистого споживання працівниками, а також у санвузлах, рукомийниках, душових кабінах та для забезпечення відповідного санітарно-гігієнічного стану перелічених пр

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який використовує воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб (тобто використовує воду для особистого споживання працівниками, а також у санвузлах, рукомийниках, душових кабінах та для забезпечення відповідного санітарно-гігієнічного стану перелічених приміщень та робочих місць працівників), не є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є СГ - постачальники теплової енергії платниками збору за водокористування?

25.08.2011

Підприємства-постачальники теплової енергії є споживачами спеціальних водних ресурсів, які використовують для забезпечення виробничих потреб (забезпечення функціонування тепломереж, обслуговування транспортних засобів, що рахуються на балансі підприємства, тощо) та побутових потреб, тому вони сплачують збір за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є СГ - орендар платником збору за водокористування, у разі сплати орендодавцю за договором оренди плати за користування водою?

25.08.2011

За обсяги води, переданої водокористувачем-постачальником іншим водокористувачам без укладення з останніми договору про поставку води, збір обчислюється і сплачується таким водокористувачем-постачальником. У разі, якщо між підприємством-орендарем та підприємством-орендодавцем укладено договір про поставку води, то платником збору за спеціальне використання водних ресурсів є орендар. Підприємство-орендодавець, яке отримало дозвіл на спеціальне водокористування та здійснює передачу води іншим водокористувачам, зобов‘язано щороку до 20 січня подати органам ДПС перелік підприємств-водокористувачів, доведених лімітів на використання води та джерел водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування СГ, у разі використання води для задоволення санітарно-гігієнічних потреб?

25.08.2011

Збір не справляється тільки з тих підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують воду виключно для задоволення власних питних та санітарно – гігієнічних потреб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування спортивний заклад, у разі надання послуг по використанню басейну?

25.08.2011

Спортивний клуб, використовуючи воду для надання послуг по використанню басейну, є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах за весь фактичний обсяг води, який використовується ним з урахуванням обсягу втрат води в його системі водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування бюджетна організація, що використовує воду виключно для санітарно-гігієнічних потреб, у разі здачі приміщення іншому суб’єкту господарювання, який використовує воду для виробничих потреб?

25.08.2011

У разі, якщо організація утримується за рахунок бюджетних коштів, але здає приміщення іншій організації для здійснення діяльності у сфері громадського харчувння, яка використовує водні ресурси для виробничих цілей, то така бюджетна організація повинна сплачувати збір за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах за весь обсяг спожитої води: як для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і за воду, спожиту орендарем для виробничих потреб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування бюджетна організація при здачі в оренду приміщень під офіс іншій організації, при цьому вода використовується бюджетною організацією і орендарем лише для питних і санітарно-гігієнічних потреб?

25.08.2011

Бюджетна організація, яка використовує воду для задоволення виключно власних питних i санітарно-гігієнічних потреб при здачі в оренду приміщення під офіс іншій організації, яка використовує воду теж тільки для задоволення власних питних і санітарно-гігієнічних потреб не є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи сплачують збір за водовикористання бюджетні установи?

25.08.2011

Бюджетні установи не повинні сплачувати збір за спеціальне водокористування за обсяги води, які використовуються виключно для задоволення власних питних та санітарно-гігієнічних потреб. У разі використання води на інші потреби збір справляється на загальних підставах за весь обсяг використаної води.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування дошкільні навчальні заклади, школи та навчально-виховні комплекси, у разі здачі в оренду приміщення?

25.08.2011

У разі якщо дошкільні навчальні заклади, школи та навчально-виховні комплекси - водокористувачі передають воду іншим водокористувачам (при здачі в оренду приміщень) для використання одночасно як для власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і для виробничих потреб, збір за спецводокористування сплачується за всю фактично використану воду з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання безпосередньо таким дошкільним навчальним закладом, школою та навчально-виховним комплексом.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платниками збору за водокористування дошкільні навчальні заклади, школи та навчально-виховні комплекси?

25.08.2011

У разі якщо дошкільними навчальними закладами, школами та навчально-виховними комплексами здійснюється використання води одночасно як для питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і для господарсько- побутових та інших потреб, збір за спеціальне водокористування сплачується на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування лікарня, у разі використання води для власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, а також для приготування їжі харчоблоком для хворих?

25.08.2011

Лікарня, яка у своїй діяльності використовує воду одночасно як для власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і для приготування їжі харчоблоком для хворих, повинна сплачувати збір за спеціальне водокористування на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування заклад охорони здоров’я (відділення стаціонару, поліклініка, станція швидкої медичної допомоги, ветлікарня тощо)?

25.08.2011

Якщо заклад охорони здоров’я (відділення стаціонару, поліклініка, станція швидкої медичної допомоги, ветлікарня тощо) використовує воду як для питних і санітарно-гігієнічних потреб, так і для господарсько-побутових, лікувальних та інших, то такий заклад охорони здоров’я сплачує збір за спеціальне водокористування на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи можуть вторинні водокористувачі бути самостійними платниками зборів за водокористування, чи вони сплачують ці збори первинному споживачу за відповідним договором?

25.08.2011

Водокористувачі, які використовують в установленому законодавством порядку воду, отриману від інших водокористувачів, мають відповідно дозволи на спеціальне водокористування або договори на поставку води. Водокористувачам у встановленому порядку затверджуються ліміти використання водних ресурсів. Такі водокористувачі (вторинні) справляють збір до відповідних бюджетів самостійно, за обсяги фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування платник ФСП?

25.08.2011

Збір за спеціальне водокористування включено до переліку обов’язкових платежів, в рахунок яких сплачується ФСП, тому окремо зазначений збір платники цього податку не сплачують.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є нерезидент - власник автомийки платником збору за водокористування?

25.08.2011

Власник автомийки, незалежно від форми власності, який використовує водні ресурси для здійснення своєї діяльності, збір за спеціальне використання водних ресурсів сплачує до бюджету на загальних підставах, за всю фактично використану воду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків за воду, передану мешканцям будинку?

25.08.2011

За воду, передану населенню, збір за спеціальне використання водних ресурсів не справляється.

Читати далі »

Діє до 31.03.2010 Чи є суб’єкт підприємницької діяльності - платник ЄП платником збору за водокористування?

25.08.2011

Приватний підприємець, який перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, не є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування платник ЄП, у разі здачі в оренду приміщення автомийки іншому платнику ЄП?

25.08.2011

Суб'єкт малого підприємництва, який перебуває на спрощеній системі оподаткування, не є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів при здачі в оренду приміщення автомийки іншому приватному підприємцю платнику єдиного податку, який користується технічною водою.

Читати далі »

Діє до 06.05.2010 Чи повинні водокористувачі, які отримали дозволи на спеціальне водокористування повідомляти органи державної податкової служби про передачу води іншим водокористувачам?

25.08.2011

Водокористувачі, які отримали дозволи на спеціальне водокористування та здійснюють передачу води іншим водокористувачам, зобов'язані щороку до 20 січня подавати органам державної податкової служби перелік таких водокористувачів із зазначенням назви, місцезнаходження, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) або номера з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів (ДРФО /фізичної особи/) водокористувача, доведеного водокористувачу ліміту на використання води та джерела водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які ресурсні платежі необхідно сплачувати СГ при видобуванні підземної мінеральної води?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання при видобуванні підземної мінеральної води є платником збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин.

Читати далі »

Діє до 25.03.2010 Чи є платником збору за водокористування лікарня (незалежно від форми власності), у разі використання води одночасно для власних потреб та санітарно – гігієнічних цілей, в тому числі для здійснення прання лікарняної білизни, також при

25.08.2011

Лікарня (незалежно від форми власності), яка використовує воду одночасно для задоволення власних потреб, санітарно – гігієнічних цілей, для прання лікарняної білизни на власній пральні, а також використовує воду для надання платних послуги (зубопротезування, медогляду, медкомісії тощо), є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах за всю фактично використану воду, з урахуванням обсягу втрат води у системах водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I.Чи є платником збору за водокористування садівниче товариство, у разі використання для поливу садів воду, отриману від первинного водокористувача на підставі договору про поставку води?

25.08.2011

Якщо садівниче товариство використовує отриману від первинного водокористувача воду на підставі договору про поставу води для задоволення як питних, санітарно-гігієнічних цілей, так і для поливу садів, присадибних ділянок, то зазначене товариство повинно сплачувати збір за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах, за весь обсяг фактично використаної води.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІI. Чи є платником збору за водокористування садівниче товариство, у разі використання для поливу садів воду, отриману від первинного водокористувача на підставі договору про поставку води?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Разом з тим, пунктом 4.8 Інструкції встановлено, що збір за використання водних ресурсів не справляється, зокрема за воду, що використовується виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ, організацій і суб'єктів підприємницької діял...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I. Чи є платником збору за водокористування садівниче товариство, у разі видобування підземної прісної води із застосуванням споруд або технічних пристроїв для поливу садів, присадибних ділянок?

25.08.2011

Якщо садівниче товариство займається добуванням підземної прісної води для задоволення як питних, санітарно-гігієнічних цілей, так і для поливу садів, присадибних ділянок із застосуванням споруд або технічних пристроїв, то зазначене товариство повинно сплачувати збір за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах, за весь обсяг фактично використаної води

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II. Чи є платником збору за водокористування садівниче товариство, у разі видобування підземної прісної води із застосуванням споруд або технічних пристроїв для поливу садів, присадибних ділянок?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Відповідно до пункту 3 Порядку, платниками збору є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують водні ресурси. Згідно з пунктом 5 Порядку, об'єктом обчисленн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за спеціальне водокористування платник ЄП, у разі здавання в оренду приміщення іншому суб’єкту господарювання, який використовує воду у виробничих цілях та чи буде вторинним водокористувачем СГ який знаходиться на

25.08.2011

Суб'єкт малого підприємництва, що перебуває на спрощеній системі оподаткування та здає в оренду приміщення іншому суб’єкту господарювання, який користується водою у виробничих цілях, не є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів. При цьому суб’єкт господарювання який знаходиться на загальній системі оподаткування та орендує приміщення буде вторинним водокористувачем і платником збору за спеціальне водокористування, у разі укладання договору на поставку води безпосередньо із первинним водокористувачем.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно подавати розрахунок збору за спеціальне водокористування за звітний період (з наступного року), в якому платник не має об’єкту оподаткування (немає договору на водокористування або припинено договір)?

25.08.2011

Якщо платник знаходиться на обліку в органах державної податкової служби як платник збору за спеціальне водокористування, то він зобов'язаний подавати податкову звітність до органу державної податкової служби по цьому платежу незалежно від наявності об'єкту оподаткування.

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 Чи є платником збору за водокористування суб’єкт господарювання (вторинний водокористувач), який купує у первинного водокористувача воду (у т.ч. дистильовану) в цистернах та інших ємкостях для подальшого використання у власній господарсь

25.08.2011

Первинному водокористувачу у дозволі на спеціальне водокористування встановлюється ліміт використання води, а у договорі на поставку води між первинним та вторинними водокористувачами встановлюються такі ліміти вторинним водокористувачам. Суб’єкт господарювання (вторинний водокористувач), що отримує воду (в т.ч. дистильовану) від первинного водокористувача у цистернах та інших ємкостях, сплачує первинному водокористувачу за воду, як за товар, ціну, передбачену договором купівлі-продажу, і лише при використанні такої води у власній господарській діяльності водокористувач сплачує збір за спецводокористування в частині фактично використаних ним обсягів води (для виробничих та господарсько-побутових цілей) за діючими нормативами, встановленими для водних об'єктів відповідної території та збір за спецводокористування в частині фактично використаних обсягів води, що входить до складу напоїв (при виготовленні напоїв) за діючими нормативами, встановленими для води, що входить до складу напоїв.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування СГ (вторинний водокористувач), який купує у первинного водокористувача мінеральну воду (в цистернах та інших ємкостях) для подальшого розливу, бутелювання, продажу?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 PV2 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування ФО, яка використовує воду з каналу для поливу (вирощує с/г продукцію), згідно отриманого дозволу та ліміту на спецводокористування?

25.08.2011

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є платниками збору за спеціальне водокористування, щодо фізичних осіб які не є суб’єктами підприємницької діяльності, то вони не є платниками даного податку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є СГ, який сплачує ЄП, платником збору за спеціальне водокористування?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який перебуває на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності, не є платником збору за спеціальне водокористування в частині використання води.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування садівниче товариство, що добуває воду безпосередньо з річок або каналів із застосуванням відповідного обладнання для забору води для поливу садів, присадибних ділянок?

25.08.2011

У разі безпосереднього добування води з річок або каналів із застосуванням відповідного обладнання для забору води для поливу (садів, городів, присадибних ділянок тощо) садівниче товариство є первинним водокористувачем та платником збору за спеціальне водокористування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто є платником збору за водокористування у разі здачі в оренду свердловини?

25.08.2011

У разі отримання в оренду свердловини за договором оренди та використання водних ресурсів як для питних, санітарно-гігієнічних, так і для інших цілей, орендар свердловини є водокористувачем та сплачує збір за спеціальне водокористування за весь обсяг фактично використаної води.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I. Чи є платником збору за водокористування СГ, у разі проведення за власні кошти буріння свердловини на власній території та видобуванні підземної (прісної) води, яка викорстовується виключно для задоволення власних питних і санітарно-г

25.08.2011

Підприємство, яке за власні кошти провело буріння свердловини на власній території та видобуває підземну (прісну) воду повинно отримати дозвіл на спеціальне водокористування і сплачувати збір за спеціальне використання водних ресурсів Однак, якщо таке підприємство використовує воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб, то воно не сплачує збір за спеціальне використання водних ресурсів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II. Чи є платником збору за водокористування СГ, у разі проведення за власні кошти буріння свердловини на власній території та видобуванні підземної (прісної) води, яка викорстовується виключно для задоволення власних питних і санітарно-

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: При цьому, згідно з п. 16 Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.99 № 1494, та п. 4...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за спеціальне водокористування, установа (підприємство) на балансі якої є адміністративні приміщення, приміщення соціально-культурного призначення, навчальні корпуси і гуртожитки з їдальнями, кафетеріями та кухнями

25.08.2011

У разі якщо установа (підприємство) використовує воду одночасно для власних потреб (задоволення питних, санітарно-гігієнічних цілей), для потреб соціально-культурного призначення, навчальних корпусів та гуртожитків, де вона використовується для приготування їжі в їдальнях, кафетеріях та кухнях (в тому числі при здачі в оренду приміщень іншим суб’єктам господарювання), то ця установа (підприємство) є платником збору за спеціальне водокористування на загальних підставах за всю використану воду з урахуванням втрат води в системах водопостачання за винятком води переданої населенню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні водокористувачі, які отримали дозволи на спеціальне водокористування повідомляти органи ДПС про передачу води іншим водокористувачам?

25.08.2011

Водокористувачі, які отримали дозволи на спеціальне водокористування та здійснюють передачу води іншим водокористувачам, зобов'язані щороку до 20 січня подавати органам державної податкової служби перелік таких водокористувачів із зазначенням назви, місцезнаходження, ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Тимчасовим реєстром Державної податкової адміністрації України (ТРДПАУ) або номера з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів (ДРФО /фізичної особи/) водокористувача, доведеного водокористувачу ліміту на використання води та джерела водопостачання. У разі зміни умов водокористування водокористувачі, які мають дозволи на спеціальне водокористування, у 10-денний термін зобов'язані повідомити про це органи державної податкової служби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за водокористування СГ, який купує у первинного водокористувача воду (у т.ч. дистильовану) в цистернах та інших ємностях для подальшого використання у власній господарській діяльності (в т.ч. у їдальнях)?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який отримує воду (в т.ч. дистильовану) від первинного водокористувача у цистернах та інших ємностях згідно з договором купівлі-продажу (вторинний водокористувач), сплачує первинному водокористувачу за воду ціну, передбачену договором купівлі-продажу, і лише при використанні такої води у власній господарській діяльності водокористувач сплачує збір за спецводокористування в частині фактично використаних ним обсягів води (для виробничих та господарсько-побутових цілей, в тому числі їдальнях) за діючими нормативами, встановленими для водних об'єктів відповідної території відповідно до п.8 та п.8? р.II Прикінцевих положень Закону України від 3 червня 2008 року N 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” із змінами і доповненнями (далі – Закон 309). Починаючи з 30 квітня 2010 року до нормативів, затверджених, у додатку № 2 до Закону № 309 із застосуванням коефіцієнту (1,439), який діяв у 2009 році, застосовується коефіцієнт 1,143.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативно-правовими актами регулюється справляння збору за спеціальне водокористування?

25.08.2011

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють справляння збору за спеціальне водокористування є: - Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік; - Водний Кодекс України від 6 червня 1995 року №213/95-ВР; - Закон України від 03 червня 2008 року № 309-VI "Про внесення змін...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Хто є платником збору за спеціальне водокористування при укладанні договору про спільну діяльність у разі, коли вкладом одного із СГ (платника ФСП) є отриманий дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів, а ведення результатів с

25.08.2011

Якщо вкладом одного із учасників договору про спільну діяльність є отриманий дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів, а ведення результатів спільної діяльності покладено на іншого учасника, який використовує водні ресурсі при здійсненні спільної діяльності, то за умови відсутності договору на поставку води між учасниками спільної діяльності (суб’єктом господарювання, якому органами Мінприроди надано дозвіл та суб’єктом господарювання, який не одержував дозвіл, але використовує водні ресурси при здійсненні спільної діяльності), платником збору за спеціальне водокористування є суб’єкт господарювання-одержувач дозволу (за весь обсяг фактично використаної води, використаної учасником спільної діяльності). У випадку якщо суб’єкт господарювання, який одержав дозвіл на спеціальне водокористування є платником ФСП, то відповідно до ст. 1 Закону України від 17 грудня 1998 року № 320-ХІV „Про фіксований сільськогосподарський податок” збір за спеціальне водокористування включено до переліку обов’язкових платежів, за рахунок яких сплачується фіксований сільськогосподарський податок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Хто є платником збору за спеціальне водокористування при укладанні договору про спільну діяльність у разі, коли вкладом одного із СГ (платника ФСП) є отриманий дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів, а ведення результатів

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Отже, якщо вкладом одного із учасників договору про спільну діяльність є отриманий дозвіл на водокористування, а ведення результатів спільної діяльності покладено на іншого учасника, який використовує водні ресурси, але при цьому не укладав договір на пост...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є СГ платником збору за спеціальне водокористування, у разі якщо він відкачує з надр підземну воду з метою усунення її шкідливої дії (забруднення, підтоплення, засолення, заболочення, зсув тощо) та надалі використовує відкачану воду у

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який відкачує з надр підземну воду з метою усунення її шкідливої дії (забруднення, підтоплення, засолення, заболочення, зсув тощо) та надалі використовує відкачану воду у виробничому процесі, є водокористувачем та сплачує збір за спеціальне водокористування на загальних підставах. Разом з тим на сьогодні окремі нормативи на використання води, яка відкачана з надр та використовується водокористувачами у виробничому процесі, законодавчими документами не встановлено. У разі передачі у відповідності із договором про поставку води частини обсягів води іншим водокористувачам, які використовують їх у виробничих цілях, такими водокористувачами справляється збір за спеціальне водокористування за отримані обсяги води. Без укладення договору про поставку води збір за спецводокористування обчислюється і сплачується водокористувачем-постачальником.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платниками збору за спеціальне водокористування СГ, що видобувають мінеральну підземну воду для промислового розливу у пляшки та для господарсько-питного водопостачання та для технічних потреб?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Відповідь на дане запитання в Єдиній базі податкових знань відсутня. За роз’ясненнями Ви можете в письмовому вигляді звернутись до ДПА України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи сплачується збір за спеціальне водокористування СГ, який використовує воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб, у разі допущення перевищення ліміту (в т.ч. внаслідок прориву водопровідних труб)?

25.08.2011

Якщо суб’єкт господарювання використовує воду для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб, то у разі допущення суб’єктом господарювання перевищення понадлімітного використання води (в т.ч. внаслідок прориву водопровідних труб), збір за спеціальне водокористування не справляється.

Читати далі »