Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за спеціальне використання водних ресурсів » Об’єкт обчислення збору

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Що є об’єктом обчислення збору за водокористування?

25.08.2011

Об'єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. Водокористувачі, які використовують у встановленому законодавством порядку воду, отриману від інших водокористувачів, справляють збір до відповідних бюджетів за обсяги фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. При використанні водокористувачами води одночасно для власних потреб і для потреб об'єктів соціально-культурного призначення, житлово-комунального господарства (за винятком обсягу води, переданої населенню), підсобного сільського і рибного господарства або інших допоміжних служб збори до бюджетів вносять за всю фактично використану воду з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається водокористувачами обсяг використаної води?

25.08.2011

Обсяг використаної води визначається водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку за показниками вимірювальних приладів. У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг використаної води визначається за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо). У зрошувальному землеробстві на державних системах обсяг фактично використаної води обов'язково підтверджується управліннями зрошувальних систем.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається обсяг використаної води, водокористувачами, які отримують воду з каналів?

25.08.2011

Водокористувачі, які отримують воду з каналів, збір за спеціальне використання водних ресурсів обчислюють, виходячи з обсягів фактично використаної води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, установлених лімітів, нормативів збору, які встановлені для водного об'єкта, з якого забирається вода в канал, та коефіцієнтів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За який обсяг води слід сплачувати збір за водокористування при розведені риб?

25.08.2011

Об’єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів для рибних господарств є фактичний обсяг води, використаної для поповнення ставків під час розведення риби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи справляється збір за водокористування за використання морської води?

25.08.2011

Збір за використання водних ресурсів, зокрема, за морську воду, крім води з лиманів не справляється.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За який обсяг води сплачує водокористувач збір за водокористування, якщо передає частину води населенню, а іншу частину використовує у виробничих цілях і для санітарно-гігієнічних потреб?

25.08.2011

За умови, якщо частина отриманої водокористувачем води передана населенню, а частина використана на виробничі та санітарно-гігієнічні цілі, при визначенні суми збору за спеціальне водокористування необхідно визначити обсяг фактично використаної водокористувачем всієї води, виключивши попередньо обсяги води, переданої населенню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За який обсяг води справляється збір за водокористування, у разі якщо питома вага витрат води на виробничі потреби мізерна порівняно з витратами води на санітарно-гігієнічні потреби?

25.08.2011

У випадку використання водокористувачем води одночасно на виробничі та питні й санітарно-гігієнічні потреби збір за спеціальне використання водних ресурсів справляється за весь обсяг використаної води незалежно від того, яку питому вагу займає обсяг води, використаної на виробничі потреби, у загальному обсязі використаної води.

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 Чи є водоканал платником збору за водокористування за втрати води в системі водопостачання при передачі води населенню?

25.08.2011

Об’єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. Якщо водоканал частину води передає населенню, то при визначенні суми збору за спеціальне водокористування необхідно виходити із загального обсягу фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води, виключивши попередньо обсяг води, переданої населенню.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначити обсяг води для сплати збору за спеціальне водокористування, що входить до складу напоїв (безалкогольних, алкогольних, пива)?

25.08.2011

З метою розрахунку збору за спеціальне водокористування в частині використання води, що входить до складу напою (в тому числі пива), визначають обсяг води у 1 тис. літрів готової продукції (напою). Також, у Технологічному регламенті на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв ТР У 18.5084-96 та Технологічній інструкції по лікеро-горілчаному виробництву ТІ У 18.4466-94 наведені таблиці та формули для розрахунку кількості води, яка використовується підприємствами при приготуванні відповідної продукції, а у рецептурах для кожного найменування цієї продукції визначено певний склад сировини. При цьому, оскільки не передбачено встановлення окремих річних лімітів для води, що використовується для виробництва напоїв, підприємства - виробники напоїв самостійно обраховують збір за спеціальне водокористування, виходячи з розрахунку питомої ваги обсягів води, використаної на виробництво напоїв, у загальному обсязі всієї використаної води.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Діє до 01.01.2011 Чи справляється збір за водокористування СГ за обсяги використаної води для благоустрою власної території, що знаходиться у місті або іншому населеному пункті?

25.08.2011

Підприємствами, що мають на балансі об’єкти благоустрою міста або населеного пункту (майдани, вулиці, проїзди, парки, сквери, бульвари, кладовища) та використовується вода для потреб зовнішнього благоустрою території міста або іншого населеного пункту не справляється збір за спеціальне водокористування за обсяги такої використаної води. Суб’єктом господарювання, який не є балансоутримувачем об’єкта благоустрою, за обсяги використаної води для благоустрою власної території, що знаходиться у місті або іншому населеному пункті, збір за спеціальне водокористування справляється на загальних підставах.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Яка продукція харчової промисловості відноситься до напоїв при обчисленні збору за спеціальне водокористування?

25.08.2011

Розділом 15 "Продукція харчової промисловості" Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 визначено групу 15.9 "Напої" та перелік продукції, що входить до складу цієї групи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За який обсяг води справляється збір за спеціальне водокористування СГ-установою, який має на балансі адміністративні приміщення, приміщення соціально-культурного призначення, навчальні корпуси і гуртожитки (з їдальнями, кафетеріями та к

25.08.2011

Суб’єкт господарювання - установа, що використовує воду одночасно для власних потреб (задоволення питних, санітарно-гігієнічних цілей), для потреб соціально-культурного призначення, навчальних корпусів та гуртожитків, де вона використовується для приготування їжі в їдальнях, кафетеріях, кухнях та мешканцями гуртожитків повинен сплачувати збір за спеціальне використання водних ресурсів на загальних підставах за всю використану воду з урахуванням втрат води в системах водопостачання.

Читати далі »