Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru پوکر با درگاه شتاب سایت پوکر آنلاین ایرانی و خارجی

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Фінансова звітність »

Порядок подання фінансової звітності

Надрукувати документ
25.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2000 р. N 419

Київ

Про затвердження Порядку подання фінансової звітності

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2000 року N 1543,
від 31 грудня 2004 року N 1777,
 від 26 травня 2005 року N 384,
 від 27 квітня 2006 року N 601,
від 30 вересня 2009 року N 1047,
 від 29 вересня 2010 року N 879,
 від 20 квітня 2011 року N 433,
 від 7 вересня 2011 року N 968,
 від 30 листопада 2011 року N 1223,
 від 16 січня 2013 року N 29,
 від 7 листопада 2013 року N 820,
від 29 грудня 2014 року N 718,
від 17 червня 2015 року N 419,
від 11 липня 2018 року N 547

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок подання фінансової звітності (додається).

2. Надати Міністерству фінансів, Державній казначейській службі та їх територіальним органам право у разі неподання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади фінансової звітності припиняти перерахування коштів з бюджетів та (або) оплату рахунків з повідомленням керівників зазначених органів.

(пункт 2 у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 433)

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

 

Прем'єр-міністр України

В. ЮЩЕНКО 

Інд. 34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

ПОРЯДОК
подання фінансової звітності

(У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінено словами "Державна казначейська служба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року N 433)

1. Дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601)

2. Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до законодавства.

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, підприємствами - емітентами цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банками, страховиками, кредитними спілками, підприємствами, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, підприємствами, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" належать до великих підприємств, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);

недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);

допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

(абзац сьомий пункту 2 набирає чинності з 01.01.2019 р. згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

Підприємства (крім бюджетних установ, мікропідприємств та малих підприємств) подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про управління. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про управління. Середні підприємства мають право не відображати у звіті про управління нефінансову інформацію.

Підприємства, які провадять діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення або заготівлю деревини і при цьому становлять суспільний інтерес, подають разом з річною фінансовою звітністю звіт про платежі на користь держави. У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований звіт про платежі на користь держави.

Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Національному банку в установленому ним порядку.

Розпорядники коштів державного бюджету та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування подають фінансову звітність органам Казначейства, складену згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, за формами, встановленими Мінфіном.

Розпорядники коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Казначейства та місцевим фінансовим органам, складену згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, за формами, встановленими Мінфіном.

Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органам доходів і зборів у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації, проміжну (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) та річну фінансову звітність.

Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.

Підприємства, яким відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (крім тих, які зобов'язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб'єктів малого підприємництва.

У разі коли організація діяльності органів державної статистики, органів Казначейства та інших органів, до яких подається фінансова звітність, припинена (порушена) у зв'язку з тимчасовою окупацією території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі та/або проведенням антитерористичної операції, підприємства, розміщені на такій території, подають фінансову звітність після відновлення звичайної діяльності зазначених органів або відповідним органам в населених пунктах, на території яких такі органи здійснюють повноваження в повному обсязі.

Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, звіт про управління, консолідований звіт про управління, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством, у форматі, який виключає можливість внесення змін до фінансової звітності іншими користувачами, та в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. N 1777,
від 26.05.2005 р. N 384,
від 27.04.2006 р. N 601,
від 29.09.2010 р. N 879,
 від 20.04.2011 р. N 433,
 від 07.09.2011 р. N 968,
від 30.11.2011 р. N 1223,
від 16.01.2013 р. N 29,
 від 07.11.2013 р. N 820,
від 29.12.2014 р. N 718,
від 17.06.2015 р. N 419,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

3. Терміни подання підприємствами фінансової звітності в межах, визначених пунктами 5 - 11 цього Порядку, встановлює міністерство або інший орган виконавчої влади, до сфери управління якого належать підприємства, або органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності.

4. Датою подання фінансової звітності для підприємства вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою - дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

Датою подання фінансової звітності в єдиному електронному форматі вважається дата одержання електронного повідомлення про одержання центром збору фінансової звітності такої фінансової звітності.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

Датою подання фінансової звітності в електронному форматі для розпорядників бюджетних коштів та фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування вважається дата одержання повідомлення від Казначейства (органу Казначейства) про подання звітності.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

5. Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Казначейства), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 433,
 від 07.11.2013 р. N 820,
від 11.07.2018 р. N 547)

Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) або річна фінансова звітність подається підприємствами органам доходів і зборів у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. N 433,
абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

6. Проміжна (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) звітність подається розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів до органів Казначейства не пізніше ніж 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 22 січня року, що настає за звітним роком.

(абзац перший пункту 6 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 р. N 29,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

Проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) подається органами фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування не пізніше ніж 10 числа другого місяця, що настає за звітним кварталом, а річна фінансова звітність - не пізніше ніж 15 березня року, що настає за звітним роком.

(пункт 6 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Розпорядники коштів державного, місцевих бюджетів та органи фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Казначейства за місцем обслуговування.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 р. N 29,
від 11.07.2018 р. N 547)

Фінансова звітність розпорядниками коштів державного і місцевих бюджетів подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2013 р. N 29)

(пункт 6 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601)

Розпорядники бюджетних коштів, що перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції, можуть подавати фінансову звітність розпорядникам вищого рівня без відмітки органів Казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

(пункт 6 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 р. N 718)

7. Головні розпорядники коштів державного бюджету та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування подають проміжну (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців) консолідовану та річну консолідовану фінансову звітність Казначейству за встановленим ним графіком та Рахунковій палаті.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. N 1543,
у редакції постанов Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 р. N 601,
 від 16.01.2013 р. N 29,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів подають консолідовану фінансову звітність органам Казначейства та відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за звітним року.

(абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

8. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти господарювання державного сектору економіки, крім власної звітності, подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління, Мінекономрозвитку і Мінфіну щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 419,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

Укркоопспілка подає Мінфіну та Мінекономрозвитку консолідовану фінансову звітність щодо споживчих товариств, їх спілок та всіх утворених ними підприємств у терміни, передбачені абзацом першим цього пункту.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 419,
від 11.07.2018 р. N 547)

Об'єднання підприємств, утворені на добровільних засадах, подають власну та консолідовану фінансову звітність, якщо це передбачено установчими документами, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

Об'єднання підприємств, утворені за рішенням Кабінету Міністрів України або центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління майном підприємств, подають крім власної консолідовану фінансову звітність відповідно Мінфіну та Мінекономрозвитку або відповідному центральному органу виконавчої влади.

(абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. N 419,
від 11.07.2018 р. N 547)

9. Органи, які здійснюють управління майном суб'єктів господарювання комунального сектору економіки, крім власної звітності, подають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які належать до сфери їх управління, відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

10. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

11. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану фінансову звітність власникам (засновникам), до центру збору фінансової звітності та іншим користувачам не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу та не пізніше строків, передбачених законодавством для оприлюднення річної консолідованої фінансової звітності.

Підприємства, які переходять на складення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, надсилають листом відповідну інформацію органам державної статистики у передбачені для подання такої звітності строки.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. N 1223,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

12. Перед складанням річної фінансової звітності обов'язкове проведення інвентаризації активів та зобов'язань підприємства.

Проведення інвентаризації також обов'язкове у разі:

передачі/повернення майна державного підприємства в оренду / з оренди, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства в акціонерне товариство;

(абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об'єднанням), установам та організаціям, майна, переданого Національній академії наук та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування;

(пункт 12 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - тринадцятим)

зміни матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

встановлення фактів крадіжок або зловживань, зіпсуття цінностей, а також за приписом судово-слідчих органів;

пожежі, стихійного лиха або техногенної аварії;

у разі переходу на складення фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (на дату такого переходу);

(пункт 12 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - чотирнадцятим)

ліквідації підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Підприємства, які розміщені на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції або структурні підрозділи (відокремлене майно) яких перебувають на такій території, проводять інвентаризацію у разі можливості безпечного та безперешкодного доступу уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов'язання та власний капітал підприємств.

(пункт 12 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 р. N 718)

У річній фінансовій звітності інформація про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання і власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв'язку з відсутністю доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, відображається за даними бухгалтерського обліку.

(пункт 12 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 р. N 718)

Зазначені підприємства зобов'язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з'явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

(пункт 12 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 р. N 718,
у зв'язку з цим абзаци десятий і одинадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим і чотирнадцятим)

Порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначається Мінфіном.

Порядок та строки проведення інвентаризації бібліотечних фондів визначаються Мінфіном та Мінкультури.

(пункт 12 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 р. N 1047,
абзац чотирнадцятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

 

Додаток
до Порядку 

ДОВІДКА
про згоду надання даних з фінансової звітності підприємства органам державної влади

Додаток виключено

(Порядок доповнено додатком згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. N 384,
додаток виключено згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. N 547)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2000 р. N 419

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 "Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 9, ст. 186).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 р. N 509 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 251).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1993 р. N 804 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 45).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 1994 р. N 175 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250 і від 19 вересня 1993 р. N 764" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 176).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. N 307 "Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 178).

6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 951 "Про внесення змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 449).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1997 р. N 869 "Про списання курсових різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 250" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 31).


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.