Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Фінансова звітність »

Щодо підготовки до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами

Надрукувати документ
15.02.2010

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.01.2010 р. N 86

Про оприлюднення інформаційного листа щодо підготовки до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами та покращення якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту

З метою доведення до відома керівників, головних бухгалтерів і аудиторів учасників ринків небанківських фінансових послуг України необхідності початку підготовки до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) та покращення якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Оприлюднити інформаційний лист щодо підготовки до переходу на МСФЗ та покращення якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту (додається).

2. Відділу зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційній сторінці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Комісії  

В. Суслов 

 

 

Протокол засідання Комісії
від 28 січня 2010 р. N 536  

 

 

Додаток 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Керівникам, головним бухгалтерам і аудиторам учасників ринків небанківських фінансових послуг України 

 


Щодо підготовки до переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності небанківськими фінансовими установами та покращення якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) повідомляє.

1. Одним із основних напрямів розвитку ринків фінансових послуг в Україні в найближчій перспективі Держфінпослуг розглядає інтеграцію до європейських стандартів, у тому числі до європейських стандартів корпоративного управління, фінансової звітності, аудиту. Обраний напрямок розвитку передбачає перехід до складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Застосування МСФЗ дозволить зробити фінансову звітність учасників ринків фінансових послуг більш прозорою, зрозумілою, взаємопов'язаною. Але зазначений перехід до застосування МСФЗ передбачає підвищення вимог щодо повноти розкриття фінансової інформації у фінансовій звітності.

Наразі Держфінпослуг рекомендує керівникам, головним бухгалтерам учасників ринків небанківських фінансових послуг розпочинати попередню роботу щодо визначення можливих шляхів переведення облікових механізмів на принципи МСФЗ. Корисним буде заздалегідь розглянути, який вплив матиме перехід до МСФЗ на фінансовий стан (активи, зобов'язання, капітал), фінансовий результат діяльності та інші показники фінансової звітності. Така робота, що зроблена завчасно, покаже, яку інформацію необхідно буде додатково збирати та накопичувати з метою розкриття у фінансовій звітності, складеній відповідно до МСФЗ.

Як показує практика, ряд компаній - учасників ринків небанківських фінансових послуг вже складають фінансову звітність відповідно до МСФЗ для своїх материнських компаній для складання консолідованої фінансової звітності.

Євроінтеграція ставить також підвищені вимоги і до аудиторів.

По-перше, це наявність у аудиторів знань МСФЗ, по-друге, це виконання аудиторських завдань відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі - МСА).

2. Вибіркові перевірки якості фінансової звітності та аудиторських висновків, що надійшли до Держфінпослуг від учасників ринків небанківських фінансових послуг за 2008 рік, засвідчили недоліки, що мали місце під час складання фінансової звітності та під час підтвердження такої фінансової звітності незалежним аудитором. Серйозним недоліком, який виявлено в ряді випадків, це недостатність обсягу інформації, яка обов'язково має розкриватися у фінансовій звітності, що ускладнює користувачеві розуміння фінансових звітів.

Так, переважна більшість наданої фінансової звітності учасників ринків небанківських фінансових послуг за 2008 рік, всупереч вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684, не містила опису облікової політики, що застосовувалась компанією та розкриття інформації щодо активів, зобов'язань та інших статей фінансової звітності.

Більшість аудиторських висновків, що підтверджують фінансову звітність за 2008 рік, не відповідає вимогам Міжнародних стандартів аудиту, що прийняті в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 30.11.2006 N 168/7.

Звертаємо увагу, що висновок незалежного аудитора повинен бути лаконічним і зрозумілим. Для складання таких висновків рекомендуємо використовувати приклади, наведені в тексті Міжнародного стандарту аудиту 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета фінансових звітів загального призначення" (далі - МСА 700) та Міжнародного стандарту аудиту 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора" (далі - МСА 701).

Відсутність у висновках незалежних аудиторів застережень щодо повноти розкриття інформації у фінансовій звітності у ряді випадків свідчить, що аудитори неналежним чином виконали свої обов'язки щодо аудиту фінансової звітності за 2008 рік, хоча в переважній більшості були всі підстави для модифікацій висновків. Як приклад, відповідно до МСА 701 підставою для модифікації аудитором висновку може бути відсутність у фінансовій звітності за 2008 рік розкриття положень облікової політики. Неналежне складання фінансової звітності - це порушення законодавства України, а в такому випадку аудитор має модифікувати свій висновок і привернути увагу користувача на такий факт.

Під час обов'язкового аудиту фінансових звітів, відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 540 "Аудит облікових оцінок", аудитор також зобов'язаний звернути увагу користувача на занадто ризиковану та неадекватну облікову політику керівництва суб'єкта, що перевіряється, наприклад, занадто "оптимістична" оцінка активів.

Наявність зазначених вище фактів свідчить, відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1, МСА 700 та МСА 701, що окремі аудитори небанківських фінансових установ нехтують етичними нормами та показують під час виконання своїх обов'язків непрофесіоналізм.

Держфінпослуг планує й надалі проводити перевірки якості складання фінансової звітності та аудиторських висновків, що надаються за результатами проведеного аудиту.

Держфінпослуг рекомендує при укладанні договорів на проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності із аудиторськими фірмами звертати увагу на:

- наявність в аудиторській фірмі внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг;

- відсутність зауважень до аудиторських звітів та висновків щодо якості проведення аудиторських перевірок з боку Держфінпослуг та Аудиторської палати України.

Держфінпослуг звертає увагу керівників і головних бухгалтерів, що недотримання вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку є порушенням Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Нагадуємо, що відповідно до частини третьої статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідно до статті 14 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" фінансова установа зобов'язана вести облік своїх операцій та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів державних органів з питань регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг.

До порушників статті 14 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" застосовуватимуться відповідні заходи впливу, передбачені статтями 39, 40, 41 та 43 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

 

Голова  

В. Суслов 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.