Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за спеціальне використання водних ресурсів » Порядок проведення та подання розрахунків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи може головне підприємство, яке має філії без статусу ЮО подавати розрахунок збору за водокористування і сплачувати за все підприємство з врахуванням філій за своїм місцем реєстрації?

25.08.2011

Якщо до складу підприємства – водокористувача входять філії, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то збори вносяться підприємством - водокористувачем, до складу якого входять такі філії, за місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби) таких філій. Якщо філії головного підприємства перебувають на податковому обліку в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (мають код ЄДРПОУ), то вони є платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту, в іншому випадку - головне підприємство повинно стати на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням своїх філій як платник цього збору.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як визначається розмір збору за спеціальне водокористування для різних категорій споживачів?

25.08.2011

Розмір збору за використання води визначається на основі нормативів збору, фактичних обсягів використаної води та встановлених лімітів використання води. Розмір збору за використання води водних об'єктів для потреб, не пов'язаних з вилученням води з водних об'єктів, визначається: для потреб гідроенергетики - на основі нормативів збору, фактичних обсягів води, пропущеної через турбіни, та лімітів використання води (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями); для потреб водного транспорту - на основі нормативів збору та часу користування поверхневими водами у звітному періоді; для потреб рибництва - на основі нормативів збору та фактичних обсягів води, необхідної для поповнення ставків під час розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах. Розмір збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти визначається на основі нормативів збору, фактичного обсягу скидів забруднюючих речовин та встановлених лімітів скиду. Збір за воду, втрачену при її транспортуванні, стягується з власників мереж водопостачання. За скидання забруднюючих речовин з дренажними водами у водні об'єкти з систем, що захищають сільськогосподарські угіддя та населені пункти від підтоплення (за винятком дренажних вод промислових об'єктів), збір не справляється, якщо таке скидання не погіршує якість води водних об'єктів в межах встановлених категорій.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як обчислюється розмір збору за понадлімітне використання водних ресурсів?

25.08.2011

На спеціальне використання водних ресурсів встановлюються ліміти, які визначаються у дозволах на поставку води. На користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту ліміти не встановлюються. За понадлімітне використання водних ресурсів збір обчислюється у п’ятикратному розмірі і справляється за рахунок прибутку водокористувача. За понадлімітне використання водних ресурсів збір обчислюють за кожним джерелом водопостачання окремо згідно встановлених нормативів збору та коефіцієнтів

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 Чи переноситься строк подання розрахунку збору за водокористування, якщо останній день строку подання розрахунку припадає на вихідний день?

25.08.2011

Якщо останній день строку подання розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 Яким чином може підприємство виправити помилку у розрахунку за звітний період, коли граничний термін подання розрахунку не настав?

25.08.2011

Виправлення помилок в обчисленні збору за спецводокористування здійснюється тільки через новий (уточнений) розрахунок, відповідно до п.7.2 Інструкції про порядок обчислення i справляння збору за спеціальне водокористування в частині використання води, затвердженої спільним наказом Мінфіну України, ДПА України, Мінекономіки України, Мінекобезпеки України від 01.10.99 №231/539/118/219, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19.10.99 за №711/4004 (із змінами і доповненнями). Порядок застосування штрафних санкцій визначено п.17.2 ст.17 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-Ш „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 Які дії платника падатку, у разі виявлення помилки за минулі періоди у раніше поданому розрахунку збору за водокористування?

25.08.2011

Якщо в майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, то такий платник зобов'язаний подати новий (уточнюючий) розрахунок збору, що містить виправлені показники. При заповненні нового (уточненого) розрахунку ставиться позначка у відповідному полі, далі всі рядки (до рядка 20) заповнюються правильними показниками. У рядку 20 відображається показник рядка 16 – сума до нарахування – за помилковим (що виправляється) розрахунком. Після чого суми до нарахування за уточненим і помилковим розрахунками порівнюються (ряд.16 і ряд.20 уточненого розрахунку) і результат порівняння відображається або в рядку 22 (недоплата), або в рядку 24 (переплата) уточненого розрахунку. Якщо при виправленні помилки виявлено недоплату (недоїмку) з податку, то, крім погашення такої недоплати (недоїмки), необхідно сплатити штраф у розмірі 5 % суми недоплати (недоїмки). Сума недоплати і штрафна санкція повинні бути сплачені до подання нового (уточненого) розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Розрахунок збору за водокористування та сплата цього збору здійснюється за місцем використання водних ресурсів чи за місцем податкової реєстрації платника?

25.08.2011

Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів подається платником органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації і сплачується цей збір до бюджету за місцем податкової реєстрації.

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 Який ліміт відображається в рядку 01 ”Установлений річний ліміт використання водних ресурсів” (за рік чи пропорційно розрахований за звітні періоди)?

25.08.2011

У рядку 1 Розрахунку збору за використання водних ресурсів відображається установлений водокористувачеві річний ліміт використання водних ресурсів.

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 Який порядок подання розрахунку збору за водокористування?

25.08.2011

Платники збору за спеціальне використання водних ресурсів складають розрахунок накопичувальним підсумком з початку року за встановленою формою, що наведена в додатку №2 до Інструкції №231 та подають органам державної податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби). Водокористувачі складають статистичний звіт про використання води за формою № 2-ТП (водгосп), а копії статистичної звітності подають органам державної податкової служби одночасно з подачею форм розрахунків збору за спеціальне використання водних ресурсів .

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 І. Як заповнюється розрахунок збору, у разі одночасного використання води для виготовлення напоїв та у виробничих цілях?

25.08.2011

ДПА України пропонує при складанні податкового розрахунку збору за спеціальне водокористування за I квартал 2008 року та до офіційного введення в дію зміненої форми податкового розрахунку збору подавати податковий розрахунок за діючою формою, з урахуванням наступних рекомендацій: - підприємства, які використовують воду для виробництва напоїв, додатково до розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, подають розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, що входить до складу напоїв (далі - додатковий розрахунок) за формою, встановленою для розрахунку збору за спецводокористування, із зазначенням у спеціальному полі для службових відміток про вид розрахунку, біля рядку "Загальний розрахунок" слова "виробник"; - оскільки для виробників напоїв не передбачено окремо установлених річних лімітів використання водних ресурсів, дані р. 01 додаткового розрахунку повинні співпадати з даними р. 01 основного розрахунку, а обсяг води, використаної у складі напоїв, обраховується платником збору самостійно, виходячи з установленого річного ліміту, наданого платнику збору за спецводокористування. Також нормативи збору за використання води, що входить до складу напоїв, відображаються в копійках за кубічний метр.

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 ІІ. Як заповнюється розрахунок збору, у разі одночасного використання води для виготовлення напоїв та у виробничих цілях?

25.08.2011

Діє до 28.03.2009 (початок див.І) Повна: ДПА України пропонує при складанні податкового розрахунку збору за спеціальне водокористування за I квартал 2008 року та до офіційного введення в дію зміненої форми податкового розрахунку збору, платникам збору за спецводокористування подавати податковий ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як обчислюється збір за водокористування, у разі використання води із змішаних джерел?

25.08.2011

Водокористувачі, які отримують воду із змішаних джерел, збір обчислюють як суму добутків обсягів фактично використаних з урахуванням втрат у їх системах водопостачання з поверхневих водних об'єктів на відповідний норматив збору і коефіцієнт та обсягів фактично використаних з урахуванням втрат у їх системах водопостачання підземних вод на відповідний норматив збору та коефіцієнт.

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Як заповнюється розрахунок збору за спеціальне водокористування, в частині використання води, що входить до складу напоїв за І півріччя, за 9 місяців та за 2008 рік?

25.08.2011

У зв’язку зі зміною нормативів збору за спеціальне водокористування у звітному податковому періоді, ДПА України рекомендує запропонувати платникам збору за спеціальне водокористування, які використовують поверхневі та підземні води, що входять до складу напоїв, складати і подавати до органів ДПС за 1 півріччя 2008 розрахунки з урахуванням рекомендацій, викладених в листі ДПАУ від 16.07.2008 №14265/7/15-0617

Читати далі »

Діє до 28.03.2009 За якими даними та в яких одиницях виміру заноситься „обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання” до рядка 02 розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за водокористування?

25.08.2011

У рядку 02 розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики відображається загальний обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат води в системах водопостачання водокористувача наростаючим підсумком за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік) за показниками вимірювальних приладів у кубічних метрах (куб.м). У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг використаної води визначається за технологічними даними.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як поділяються нараховані суми збору за спеціальне водокористування в частині використання води (в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які

25.08.2011

При заповненні податкового розрахунку по збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв, затвердженого наказом ДПА України від 23.12.08 №802: - у колонці 10 (у тому числі до державного бюджету) зазначається нарахована сума збору в частині використання води водних об’єктів загальнодержавного значення, а саме: 1) внутрішніх морських вод та територіального моря; 2) підземних вод, які є джерелом централізованого водопостачання; 3) поверхневих вод (озер, водосховищ, річок, каналів), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків; 4) водних об'єктів в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних. - у колонці 11 (у тому числі до місцевого бюджету) зазначається нарахована сума збору в частині використання води водних об'єктів місцевого значення, а саме: 1) поверхневих вод, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення; 2) підземних вод, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який рядок (1 або 3) розрахунку збору за спеціальне водокористування в частині використання води заповнюється, у разі використання води теплоелектростанціями з оборотною системою водопостачання?

25.08.2011

Платники, що здійснюють спеціальне водокористування, зокрема в частині використання вод, теплоелектростанцією з оборотною системою водопостачання складають податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водопостачання, поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, затверджений наказом ДПА України від 23.12.08 №802 та заповнюють рядок 1 розділу І ”спеціальне водокористування в частині використання води”, а Рядок 3 розділу І „використання теплоелектростанціями поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату” заповнюється платниками, які здійснюють спеціальне водокористування, в частині використання вод теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи обчислюється збір за спеціальне водокористування у п’ятикратному розмірі, у разі відсутності затверджених лімітів використання водних ресурсів?

25.08.2011

У разі відсутності затверджених лімітів використання водних ресурсів обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів у п’ятикратному розмірі чинними нормативними актами не передбачено.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який порядок виправлення самостійно виявлених помилок у розрахунку збору за водокористування?

25.08.2011

Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формами, встановленими для податкових розрахунків збору за спеціальне водокористування в частині використання води, затвердженими наказом ДПА України від 23.12.08 № 802. Якщо платником уточнюються податкові зобов'язання збору за минулі податкові (звітні) періоди у складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, то до такого звітного або нового звітного розрахунку додається додаток про перерахунок податкового зобов'язання збору за спеціальне водокористування в частині використання води за минулий період. При цьому, рядки розділу ІV розрахунку (звітного або нового звітного) щодо нарахованих сум збору за даними раніше поданого податкового розрахунку, що уточнюється – прокреслюються. Кількість додатків до звітного або нового звітного розрахунку, що містить уточнюючі показники, має відповідати кількості минулих податкових (звітних) періодів, за які у звітному або новому звітному розрахунку уточнюються податкові зобов'язання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який порядок виправлення самостійно виявлених помилок у розрахунку збору за водокористування?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: (початок див.І) Якщо платником у складі звітного або нового звітного розрахунку уточнюються податкові зобов'язання збору за декілька минулих податкових (звітних) періодів, то до такого звітного або нового звітного розрахунку додаються додатки, складені окремо за кожний ми...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядковий номер за рік (рядок 1.1.Т) зазначається у розрахунку збору за спеціальне водокористування в частині використання води?

25.08.2011

У заголовній частині рядка 1.1.Т (порядковий номер за рік) платником зазначається послідовно наростаючим числом кількість усіх поданих розрахунків до органу ДПС (не залежно від виду розрахунку: звітний, новий звітний або уточнюючий).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого періоду подається податковий розрахунок збору за водокористування СГ, який отримав дозвіл на спеціальне водокористування?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який отримав дозвіл на спеціальне водокористування, використовує водні ресурси, є платником збору, повинен подавати податковий розрахунок наростаючим підсумком починаючи з того звітного періоду, в якому відбулося фактичне використання водних ресурсів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи подаються платниками збору за спеціальне водокористування копії статистичної звітності 2-ТП (водгосп) органам ДПС?

25.08.2011

Копії статистичної звітності 2-ТП (водгосп) подаються платниками збору за спеціальне водокористування (водокористувачами) органам державної податкової служби одночасно з подачею форм податкових розрахунків збору за спеціальне водокористування в частині використання води.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого періоду подається податковий розрахунок збору за спеціальне водокористування СГ, що здійснює вирощування риби на ставку (орендованому або власному) та за який обсяг води повинен сплачуватися збір?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який використовує ставок (орендований або власний) з метою вирощування риби є платником збору за спеціальне водокористування, повинен подавати податковий розрахунок наростаючим підсумком починаючи з того звітного періоду, в якому відбулося вперше фактичне використання суб’єктом господарювання води для поповнення ставків під час розведення риби. Об’єктом обчислення збору за спеціальне водокористування для суб’єкта господарювання, що здійснює вирощування риби є фактичний обсяг води, що використаний під час розведення риби.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання розрахунку збору за спеціальне водокористування за І півріччя 2010 року та як визначається обсяг використаної води?

25.08.2011

Нормативи збору за спеціальне водокористування визначені у додатку № 2 до Закону України від 3 червня 2008 року № 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – Закон № 309). За І півріччя 2010 року платники збору за спеціальне водокористування подають два розрахунки збору за спеціальне водокористування, тобто один розрахунок за період з 01.01.10 по 29.04.10 із застосуванням коефіцієнту 1,439 до нормативів збору, визначених згідно з додатком №2 до Закону № 309, та другий розрахунок за період з 30.04.10 по 30.06.10 із застосуванням коефіцієнту 1,6448 (добуток коефіцієнтів 1,439 та 1,143) до нормативів визначених згідно з додатком №2 до Закону № 309. Обсяг використаної води визначається водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку за показниками вимірювальних приладів. У разі відсутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг використаної води визначається за технологічними даними (тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які нормативи збору за спеціальне водокористування проставляються у колонці 4 податкового розрахунку (перерахунку) збору за спеціальне водокористування в частині використання води в тому числі використання води теплоелектростанціями з п

25.08.2011

Форми податкових розрахунків збору за спеціальне водокористування в частині використання води затверджені наказом ДПА України від 23.12.08 № 802. У колонці 4 "Нормативи збору" податкового розрахунку (перерахунку) збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі викор...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання уточнюючого розрахунку збору за спеціальне водокористування за І півріччя 2010 року якщо платником за цей період було подано один звітний розрахунок, а листом ДПА України рекомендовано подання двох звітних розрахункі

25.08.2011

Якщо платником збору було подано один податковий розрахунок за звітний період - І півріччя 2010 року, то у разі самостійно виявлених ним помилок (завищення чи заниження показників) платник збору може подати один уточнюючий розрахунок (перерахунок). При цьому, у разі заниження податкового зобов’язання у відповідному рядку уточнюючого розрахунку збору за спеціальне водокористування нараховується самостійно платником штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання розрахунку збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік (за винятком збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу

25.08.2011

Платникам збору за спеціальне водокористування (за винятком платників збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв) рекомендовано подавати один розрахунок за період: –з 30.04.10 по 30.09.10 за 9 місяців 2010 року; –з 30.04.10 по 31.12.10 - за 2010 рік. При цьому, у розрахунках збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік період з 01.01.10 по 29.04.10 не відображається. Рекомендації щодо порядку подання податкового розрахунку (перерахунку) по збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік передбачені листом ДПА України від 11.10.10 № 21445/7/15-0817.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який порядок подання платниками збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв розрахунку збору за 9 місяців 2010 року та 2010 рік?

25.08.2011

Платникам збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв рекомендовано подавати один розрахунок в якому зазначаються періоди: з 30.04.10 по 30.06.10 та з 01.07.10 по 30.09.10 - за 9 місяців 2010 року; з 30.04.10 по 30.06.10 та з 01.07.10 по 31.12.10 - за 2010 рік. При цьому, у розрахунках збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік період з 01.01.10 по 29.04.10 не відображається. Рекомендації щодо порядку подання податкового розрахунку (перерахунку) по збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік передбачені листом ДПА України від 11.10.10 № 21445/7/15-0817.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який порядок подання платниками збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв розрахунку збору за 9 місяців 2010 року та 2010 рік?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Рекомендації щодо порядку подання податкового розрахунку (перерахунку) по збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік передбачені листом ДПА України від 11.10.10 № 21445/7/15-0817.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання розрахунку збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік (крім платників збору за спеціальне водокористування, які виробляють напої), у разі якщо суб’єктом господарювання було подано один ро

25.08.2011

Платникам збору за спеціальне водокористування (крім платників збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв), якими було подано по цьому збору один податковий розрахунок за звітний період - І півріччя 2010 року, у якому було зазначено два періоди з 01.01.10 по 29.04.10 та з 30.04.10 по 30.06.10, рекомендовано подавати один податковий розрахунок в якому зазначаються два періоди: - з 01.01.10 по 29.04.10 та з 30.04.10 по 30.09.10 - за 9 місяців 2010 року; - з 01.01.10 по 29.04.10 та з 30.04.10 по 31.12.10 - за 2010 рік.

Читати далі »