Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за спеціальне використання водних ресурсів » Інші питання

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Яка організація видає дозвіл на спеціальне водокористування?

25.08.2011

Статтею 49 Водного кодексу передбачено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу. Дозвіл на спеціальне водокористування видається: державними органами охорони навколишнього природного середовища - у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення; Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища - у разі використання води водних об'єктів місцевого значення. Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування затверджується Кабінетом Міністрів України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи передбачено скасування дозволу на спеціальне водокористування у разі сплати до бюджету збору за водокористування не в повному обсязі?

25.08.2011

Дозвіл на спеціальне водокористування скасовується органом, що його видав, за поданням органу державної податкової служби у разі невнесення або внесення в неповному обсязі збору за спеціальне водокористування в частині використання води протягом шести місяців.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які основні права та обов’язки водокористувачів?

25.08.2011

Права водокористувачів перелічені в статті 43 Водного кодексу України. Обов‘язкі водокористувачив зазначені в статті 44 Водного кодексу України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які є підстави для припинення права спеціального водокористування?

25.08.2011

Право юридичних та фізичних осіб на спеціальне водокористування припиняється у разі: 1) якщо відпала потреба у спеціальному водокористуванні; 2) закінчення строку спеціального водокористування; 3) ліквідації підприємств, установ чи організацій; 4) передачі водогосподарських споруд іншим водокористувачам; 5) визнання водного об'єкта таким, що має особливе державне значення, наукову, культурну чи лікувальну цінність; 6) порушення умов спеціального водокористування та охорони вод; 7) виникнення необхідності першочергового задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення; 8) систематичного невнесення збору в строки, визначені законодавством. Законодавством України можуть бути передбачені й інші підстави для припинення права спеціального водокористування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які види використання водних ресурсів не належать до спеціального водокористування?

25.08.2011

Не належать до спеціального водокористування: пропуск води через гідровузли (крім гідроенергетичних); подача (перекачування) води водокористувачам у маловодні регіони; усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення); використання підземних вод для вилучення корисних компонентів; вилучення води з надр разом з видобуванням корисних копалин; виконання будівельних, днопоглиблювальних і вибухових робіт; видобування корисних копалин і водних рослин; прокладання трубопроводів і кабелів; проведення бурових, геологорозвідувальних робіт; інші роботи, які виконуються без забору води та скидання зворотних вод.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які водні об’єкти відносяться до об'єктів загальнодержавного та місцевого значення?

25.08.2011

До водних об'єктів загальнодержавного значення належать: - внутрішні морські води та територіальне море; - підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання; - поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків; - водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних. До водних об'єктів місцевого значення належать: - поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення; - підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які водні об’єкти відносяться до водного фонду України та до земель водного фонду?

25.08.2011

До водного фонду України належать: 1) поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об'єкти; 2) підземні води та джерела; 3) внутрішні морські води та територіальне море. До земель водного фонду належать землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які є види використання водних ресурсів?

25.08.2011

Водокористування може бути двох видів - загальне та спеціальне. Загальне водокористування здійснюється громадянами для задоволення їх потреб (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій тварин, забір води з водних об'єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об'єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів. Спеціальне водокористування - це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно підприємству отримати ліцензію у разі здійснення господарської діяльності з видобутку та використання вод?

25.08.2011

Водокористувачі зобов’язані здійснювати спеціальне водокористування лише за наявності дозволу. Дозволи на спеціальне використання прісних, лікувальних, мінеральних, теплоенергетичних і промислових підземних вод надають органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 З якими основними нормативними документами потрібно ознайомитись платнику збору за спеціальне водокористування?

25.08.2011

Платник збору за спеціальне використання водних ресурсів має ознайомитись з наступними нормативно-правовими актами: 1.Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР із змінами та доповненнями; 2.Закон України від 3 червня 2008 року N 309-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих акті...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Які документи та у який термін необхідно подати до органів ДПС для виключення платника податків із переліку платників збору за спеціальне водокористування або зняття його з обліку, у разі відсутності об'єкту оподаткування цим збором

25.08.2011

У разі відсутності у поточному році об’єкту оподаткування, за умови подання протягом поточного року до органу ДПС податкових розрахунків по збору за спецводокористування з нульовим значенням, платник збору за спецводокористування може звернутися до податкового органу до кінця поточного року із заявою про виключення його з переліку платників збору за спеціальне водокористування та закриття картки особового рахунку по цьому збору та з відповідними підтверджуючими документами. Також по закінченні бюджетного року платники окремих податків, у яких відсутні об'єкти, ліквідовані (закриті, реорганізовані) підрозділи, за умови своєчасності і повноти сплати податків на відповідній території до Державного бюджету України та місцевого бюджету, на підставі службових документів відповідних галузевих підрозділів органу ДПС виключається з категорії платників окремих податків відповідного органу ДПС. З податкового обліку платник податків знімається лише за умови відсутності карток особових рахунків за іншими видами податків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Які документи та у який термін необхідно подати до органів ДПС для виключення платника податків із переліку платників збору за спеціальне водокористування або зняття його з обліку, у разі відсутності об'єкту оподаткування цим зборо

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Якщо платник цього збору був зарахований до категорії платників окремих податків, то відповідно до норм пп. 7.11.2 п. 7.11 розділу 7 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА України від 19.02.98 № 80 із змінами...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Хто повинен бути ініціатором зняття з обліку (виключення з переліку платників) вторинного водокористувача-платника збору за спецводокористування: платник збору чи органи ДПС, якщо у платника протягом поточного року відсутній об’єкт оп

25.08.2011

Якщо у платника протягом поточного року відсутній об’єкт оподаткування (платник не використовує воду та договір на постачання води розірвано), при цьому платник збору подає протягом поточного року розрахунки по збору за спеціальне водокористування з нульовим значенням, то такий платник може звернутися до податкового органу із заявою про виключення його із переліку платників збору за спеціальне водокористування та відповідними підтверджуючими документами та закриття картки особового рахунку по цьому збору, на підставі чого після проведення відповідних процедур органи ДПС виключають такого платника із переліку платників збору за спецводокористування та здійснюють закриття картки особового рахунку по цьому збору. У разі, якщо платник збору за спеціальне водокористування був зарахований до категорії платника окремих податків, то при надходженні (наявності) відповідних підтвердних документів або по закінченні бюджетного року платники окремих податків, у яких відсутні об'єкти, ліквідовані (закриті, реорганізовані) підрозділи, за умови своєчасності і повноти сплати податків на відповідній території до Державного бюджету України та місцевого бюджету, на підставі службових документів відповідних галузевих підрозділів податкового органу виключаються з категорії платників окремих податків відповідного органу державної податкової служби, про що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб. У випадку, якщо платник збору не має заборгованості перед бюджетом, але не подає протягом одного року в органи державної податкової служби документів податкової звітності (розрахунок по збору), то керівник органу державної податкової служби приймає рішення у вигляді розпорядження відносно платника податків - про звернення до суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, постановлення судового рішення про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, визнання повністю або частково недійсними установчих документів чи змін до них.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Хто повинен бути ініціатором зняття з обліку (виключення з переліку платників) вторинного водокористувача-платника збору за спецводокористування: платник збору чи органи ДПС, якщо у платника протягом поточного року відсутній об’єкт о

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) У випадку, якщо платник збору за спеціальне водокористування був зарахований до категорії платників окремих податків, то згідно із нормами пп.7.11.2 п.7.11 розділу 7 Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом ДПА Ук...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як здійснюється виключення платника податків із переліку платників збору за спеціальне водокористування або зняття його з обліку, у разі відсутності об'єкту оподаткування цим збором?

25.08.2011

Виключення платника податків із переліку платників збору за спеціальне водокористування, здійснюється, у разі відсутності об'єкту оподаткування, за місцем основної реєстрації за заявою платника податків, по закінченню звітного року. У разі якщо платник збору за спецводокористування був віднесений до категорії окремих платників податків, то виключення його з категорії платника окремих податків, у разі відсутності об'єкту оподаткування, здійснюється при надходженні (наявності) відповідних підтвердних документів (заяви платника, перелік водокористувачів та інші) та по закінченні бюджетного року, за умови своєчасності і повноти сплати податків на відповідній території до Державного бюджету України та місцевого бюджету, на підставі службових документів відповідних галузевих підрозділів податкового органу (про що вносяться відомості до Єдиного банку даних юридичних осіб або Реєстру фізичних осіб). Якщо у платника збору за спецводокористування, який зареєстровано платником окремих податків, відсутні картки особових рахунків за іншими видами податків, то такий платник може знятися з обліку в органах ДПС.

Читати далі »