Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Запаси

Запаси 

П(С)БО 9

12.09.2013

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Читати далі »

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів

www.ligazakon.ua
10.09.2008

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім банків та бюджетних установ).

 

Читати далі »

Про скасування порядку суворого обліку бланків довіреностей

zakon.rada.gov.ua
03.06.2008

Лист Міністерства фінансів України від 28.05.2008 р. N 31-34000-10-5/20032

Читати далі »

Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей

www.ligazakon.ua
03.06.2008

Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей

Читати далі »

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

www.ligazakon.ua
03.06.2008

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

 

Читати далі »

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

15.10.2010

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей

 

Читати далі »

Уценка товара: как ее произвести

22.07.2008

Основными документами, регламентирующими вопросы стоимостной оценки товаров и порядок проведения их уценки, являются ПБУ «Запасы»[1] и Положение об уценке[2]. Согласно п.24 и п.25 ПБУ «Запасы» товары отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по наименьшей из двух оценок - первоначальной стоимости или чистой стоимости реализации. По чистой стоимости реализации они отражаются в том случае, когда на дату баланса цена их реализации снизилась до уровня ниже себестоимости либо они испорчены, устарели или по другим причинам утратили способность приносить первоначально ожидаемую экономическую выгоду.

 

Читати далі »

Втрати, нестачі

Римма Грачева
02.08.2011

Нестачі і псування запасів можуть бути виявленими як в результаті проведення чергової інвентаризації, так і при прийманні товарно-матеріальних цінностей від постачальників на складі підприємства і на товарних станціях.

Списання запасів внаслідок їх псування слід проводити на підставі належно оформленого акту. До складу комісії зі списання повинен входити представник незалежної експертизи. Всі реквізити акту повинні бути заповненими, вказано спосіб ліквідації. Наявність резолюції керівника підприємства на кожному акті є обов'язковою.

Винуватцями у недостачах та псуванні (окрім випадків, коли це відбувається в межах норм природних втрат або є наслідком форс-мажорних обставин) можуть бути: постачальники, транспортні організації, матеріально-відповідальні особи, а також інші працівники підприємства, з якими договір матеріальної відповідальності не укладався. При цьому списання нестач за рахунок винних осіб - громадян можливе у випадках...

Читати далі »