Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru доставка цветов черкассы - Купить теплицу с доставкой по ленинградской области. Теплица купить доставка по тульской области.

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік

Первинний облікРадимо ознайомитися також з розділами П(С)БО, МСФЗ та робочі документи аудитора

 

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

14.01.2011

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (з останніми змінами від 08.11.2010 р.)

Читати далі »

Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

04.07.2013

Змінами передбачено, що:

Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

Читати далі »

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань

02.01.2015

Стара Інструкція по інвентаризації №69 втратила чинність, та з 01.01.15 р. набрало чинності "Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань", затверджене наказом МФУ № 879 від 02.09.14 р.

Читати далі »

Основні вимоги до оформлення та відображення в бухгалтерському обліку первинних та зведених облікових документів

19.09.2009

Основні вимоги до оформлення та відображення в бухгалтерському обліку первинних та зведених облікових документів (конспект бухгалтера)

 

Читати далі »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

www.ligazakon.ua
10.09.2008

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ), їх філій, відділень, представництв незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

 

Читати далі »

Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці

08.01.2009

Наказ Держкомстату від 5 грудня 2008 року N 489, яким з 01 січня 2009 року запроваджено нові типові форми первинної облікової документації:

N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу".
N П-2 "Особова картка працівника".
N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки".
N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)".
N П-5 "Табель обліку використання робочого часу".
N П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника".
N П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)".

 

Читати далі »

Щодо визнання електронного авіаційного квитка первинним документом

19.05.2009

У разі оформлення електронного авіаквитка для відображення в регістрах бухгалтерського обліку операції з використання авіапослуг первинним документом буде копія електронного авіаквитка. Сплата коштів за придбання електронного авіаквитка відображається в бухгалтерському обліку на підставі платіжних документів (касовий чек, квитанція до прибуткового касового ордера, банківські платіжні документи тощо).

 

Читати далі »

Рахунок-фактура не є первинним документом

04.06.2009

Рахунок (рахунок-фактура) за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа, оскільки ним не фіксується будь-яка господарська операція, розпорядження або дозвіл на проведення господарської операції, а носить лише інформаційний характер. Форма рахунка (рахунка-фактури) не відноситься до типових форм, які затверджуються Державним комітетом статистики України, застосування її нормативно-правовими актами не передбачено

 

Читати далі »

Щодо застосування факсимільного підпису керівника на довіреності

10.08.2009

Застосування факсиміле для підпису первинних документів не передбачено. Зазначені документи підписуються особисто та/або із застосуванням електронного підпису.

 

Читати далі »

Щодо ведення касових операцій у національній валюті (використання "старих" бланків)

10.08.2009

Національним банком України розглядається питання стосовно можливості деякий час застосовувати попередні типові форми первинного обліку касових операцій, яке узгоджується із заінтересованими відомствами, про що буде повідомлено додатково.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

27.08.2009

Методичні рекомендації спрямовані на узагальнення у регістрах бухгалтерського обліку (крім регістру позабалансового обліку) методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, на накопичення аналітичних даних про склад і рух активів, капіталу і зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

17.12.2009

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку юридичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств, а також юридичними особами (крім бюджетних установ), що не займаються підприємницькою (комерційною) діяльністю.

Методичні рекомендації спрямовані на систематизацію в регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і факти фінансово-господарської діяльності (господарські операції) малих підприємств для накопичення даних і складання фінансової звітності.

Регістри бухгалтерського обліку складаються щомісяця та підписуються головним бухгалтером або особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

Формування даних для записів у регістрах бухгалтерського обліку здійснюється групуванням однакової за економічним змістом інформації первинних документів у допоміжних відомостях, аркушах-розшифровках та інших зведених документах.

Розріз (деталізація) інформації у регістрах бухгалтерського обліку може розширюватися.

 

Читати далі »

Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 "Особова картка працівника"

21.01.2010

З 1 січня 2010 року затверджено типову форму первинної облікової документації N П-2 "Особова картка працівника"

 

Читати далі »

Центрально-кольцевые доверенности

29.04.2010

При централізовано-кільцевих перевезеннях цінностей підприємствам їх відпуск постачальниками може здійснюватися без довіреності, якщо одержувач цінностей за підписом керівника і головного бухгалтера підприємства або інших осіб, які уповноважені підписувати довіреності, повідомив постачальника про зразок печатки (штампу), якою матеріально відповідальна особа, що буде приймати цінності, завіряє на супровідних документах (накладній, акті, ордері тощо) свій підпис про одержання цінностей.

Читати далі »

С датами актов мухлевать низя!

05.08.2010

Факт підписання в квітні акта виконаних послуг по перевезенню товару, фактичне перевезення якого відбулось в березні, є порушенням правил ведення бухгалтерського обліку і відповідно податкового обліку.

Читати далі »

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Колосова Л.А.
27.01.2011

Любая хозяйственная операция, осуществленная предприятием, должна быть подтверждена документально, отражена в учете и отчетности. При этом бухгалтерская документация (первичные документы, учетные регистры, формы отчетности и пр.) должна храниться на предприятии для обеспечения его собственных нужд, для предъявления контролирующим органам (в том числе для проверки) и для других целей. И только по окончании установленных законодательством сроков, а также при условии проведения проверки налоговыми органами за соответствующий период, отобранные документы могут быть уничтожены.

Читати далі »

Посвідчення про відрядження скасоване 22.07.11

23.07.2011

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.07.97 N 260 "Про затвердження форми посвідчення про відрядження", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.08.97 за N 311/2115.

Наказ опубліковано в Офіційному віснику України N  53 (22.07.2011), ст. 2134, відповідно, з цієї ж дати набув чинності.

Читати далі »

О требованиях к первичным документам, созданным в электронном виде

10.04.2012

В соответствии с Законом Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине"   первичные и сводные учетные документы могут быть составлены на бумажных или машинных носителях и должны иметь обязательные реквизиты, определенные пунктом 2 статьи 9 Закона.

В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона в случае составления и хранения первичных документов и регистров бухгалтерского учета на машинных носителях информации предприятие обязано за свой счет изготовить их копии на бумажных носителях по требованию других участников хозяйственных операций, а также правоохранительных органов и соответствующих органов в пределах их полномочий, предусмотренных законами.

Читати далі »

Примірні форми первинних облікових документів при здійсненні будівництва за рахунок коштів міжнародних фінансових установ

02.04.2013

Примірні форми первинних облікових документів при здійсненні будівництва за рахунок коштів міжнародних фінансових установ

Читати далі »

Чи потрібно прикладати до авансового звіту чек про отримання готівки

04.07.2013

Є два способи видачі коштів під звіт, або на відрядження: 1) з каси підприємства та 2) шляхом перерахування коштів на картковий рахунок працівника. В першому випадку підзвітні особи подають до бухгалтерії звіт з підтвердними документами. В другому, крім звіту до бухгалтерії подаються документи про одержання готівки з карткового рахунку, серед яких є і чек банкомата. Про це нам говорить пункт 2.12 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 року №637 (надалі - Постанова №637).

Та от підстави для штрафів за порушення цього пункту відсутні...

Читати далі »

Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою

23.08.2013

З 1 вересня 2013 року встановлюються граничні суми розрахунків готівкою:

підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10000 (десяти тисяч) гривень;

фізичної особи з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150000 (ста п'ятдесяти тисяч) гривень;

фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 150000 (ста п'ятдесяти тисяч) гривень.

Читати далі »