Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
10.09.2008

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 

 

 

 

 

________________________
         Підприємство, організація 

ЖУРНАЛ 3,
відомості аналітичного обліку за ____________ 20__ р. за кредитом рахунків:

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість",
17 "Відстрочені податкові активи",
34 "Короткострокові векселі одержані",
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками",
37 "Розрахунки з різними дебіторами",
38 "Резерв сумнівних боргів",
51 "Довгострокові векселі видані",
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями",
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 

54 "Відстрочені податкові зобов'язання",
55 "Інші довгострокові зобов'язання",
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями",
62 "Короткострокові векселі видані",
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками",
64 "Розрахунки за податками й платежами",
67 "Розрахунки з учасниками",
68 "Розрахунки за іншими операціями",
69 "Доходи майбутніх періодів". 


I. З кредиту рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 16 

N 34 

N 36 

N 37 

N 38 

N 51 

N 62 

N 63 

N 68 

10 

11 

12 

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

 

20 "Виробничі запаси" 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

 

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

 

23 "Виробництво" 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

 

28 "Товари" 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

 

30 "Каса" 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

31 "Рахунки в банках" 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

10 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

11 

80 "Матеріальні витрати" 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

 

12 

84 "Інші операційні витрати" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

85 "Інші затрати" 

 

 

 

 

х 

х 

х 

 

 

 

14 

91 "Загальновиробничі витрати" 

х 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

 

15 

93 "Витрати на збут" 

х 

х 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

16 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

10, 11, 12, 14, 16,
24, 25, 26,
33, 34, 35, 37, 38, 39,
45, 47, 48, 
50, 51,
60, 61, 62, 65, 66, 67, 
70, 76,
92, 95, 97, 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II. З кредиту рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69 в дебет рахунків

N з/п 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 17 

N 52 

N 53 

N 54 

N 55 

N 61 

N 64 

N 67 

N 69 

10 

11 

12 

15 "Капітальні інвестиції" 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

17 "Відстрочені податкові активи" 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

20 "Виробничі запаси" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

23 "Виробництво" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

30 "Каса" 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

х 

 

 

31 "Рахунки в банках" 

х 

 

х 

х 

 

х 

 

х 

 

 

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

 

50 "Довгострокові позики" 

х 

 

х 

х 

 

 

х 

х 

х 

 

10 

54 "Відстрочені податкові зобов'язання" 

 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

11 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

 

х 

х 

 

 

х 

 

х 

х 

 

12 

84 "Інші операційні витрати" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

13 

85 "Інші затрати" 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

х 

х 

 

14 

91 "Загальновиробничі витрати" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

15 

92 "Адміністративні витрати" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

16 

93 "Витрати на збут" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

17 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

х 

х 

 

18 

10, 11, 12, 16,
24, 28,
35, 37, 39,
40, 41, 42, 45, 47, 48,
51, 52, 53, 54, 55,
60, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
70, 71, 74,
82,
95, 98, 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ______________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                                (підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" _______________ 20__ р. 

Головний бухгалтер _____________
                                                (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 3.1 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36)

за ___________________ 20__ р.

N запису 

Номер документа 

Найменування покупця (замовника) 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76 

З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Дата виник-
нення заборго-
ваності 

Дебет 

Дата 

Усього за дебетом 

Дата 

Усього за кредитом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рахунком 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37)

за ________________ 20__ р.

N запису 

Номер доку-
мента 

Наймену-
вання дебітора рахунків (підзвітна особа, назва організації тощо) 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 37 з кредиту рахунків 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 60, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 

З кредиту рахунку 37 в дебет рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 

Сальдо на кінець місяця 

Дата виник-
нення заборго-
ваності 

Дебет 

Кредит 

Дата 

Усього за дебетом 

Дата 

Усього за кредитом 

Дебет 

Кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рахунком 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63)

за ________________ 20__ р.

Реєстра-
ційний N 

Номер документа, дата 

Постачальник 

Номер прибуткового документа (акта), дата 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 63 з кредиту рахунків 24, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 73, 74 

З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 

Сальдо на кінець місяця (кредит) 

Дата виникнення заборгованості 

Кредит 

Дата 

Усього за дебетом 

Усього за кредитом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рахунком 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 3.4 аналітичного обліку __________ векселів

за _________________ 20__ р.

N запису 

Номер документа (векселя) 

Найменування векселедавця, векселеодержувача 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку ______
з кредиту рахунків 30, 31, 36, 37, 46, 50, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 73, 74 

З кредиту рахунку _____
в дебет рахунків 30, 31, 37, 45, 50, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 84, 85, 94, 97, 99 

Сальдо на кінець місяця 

Дата отримання (видачі) векселя 

Дебет 

Кредит 

Дата 

Усього за дебетом 

Дата 

Усього за кредитом 

Дебет 

Кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 3.5 аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до рахунку 68)

за ________________ 20__ р.

N запису 

Номер документа 

Найменування кредитора (підзвітна особа, назва організації) 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 68 з кредиту рахунків 14, 19, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 74 

З кредиту рахунку 68 в дебет рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99 

Сальдо на кінець місяця 

Дата виникнення заборго-
ваності 

Дебет 

Кредит 

Дата 

Усього за дебетом 

Дата 

Усього за кредитом 

Дебет 

Кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

ВІДОМІСТЬ 3.6 аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

за _________________ 20__ р.

N з/п 

Показник 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця 

17 "Відстрочені податкові активи" 

31 "Рахунки в банках" 

63 "Розрахунки з постачаль-
никами та підряд-
никами" 

15, 34, 36, 37, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74, 98, 99 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші опера-
ційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загально-
виробничі витрати", 92 "Адміністра-
тивні витрати", 93 "Витрати на збут" 

15, 23, 31, 39, 64, 68 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Розрахунки за податками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Податок на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Акцизний збір 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Податок на прибуток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Прибутковий податок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

Усього за субрахунком 641 "Розрахунки за податками" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунки за обов'язковими платежами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Митні збори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 

Усього за субрахунком 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові зобов'язання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

З податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

З акцизного збору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Усього за субрахунком 643 "Податкові зобов'язання" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

З податку на додану вартість 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

З акцизного збору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Усього за субрахунком 644 "Податковий кредит" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рахунком 64 "Розрахунки за податками й платежами" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" __________________ 20__ р. 

Виконавець ____________________
                          (підпис) 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.