Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Надрукувати документ
27.08.2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390 

 

Підприємство _______________________________

Картка аналітичного обліку короткострокових облігацій, придбаних підприємством

Емітент 

Номінальна вартість 

Купівельна вартість 

Річна процентна ставка 

Дата 

Сума 

Дата погашення 

Отриманий дохід 

випуску 

придбання 

премії 

дисконту 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Виконавець 

__________________ /
(підпис) 

_____________________________
(прізвище та ініціали) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390 

 

Підприємство ____________________

Картка аналітичного обліку ощадних сертифікатів, придбаних підприємством

Назва банку, який випустив сертифікат 

Поряд-
ковий
номер серти-
фіката 

Серія 

Дата
вне-
сення депо-
зиту 

Дата пога-
шення 

Процентна ставка за користу-
вання депозитом 

Сума, яка оформлена сертифікатом 

Сума відсотків, які будуть отримані за сертифікатом 

Сума фактично отриманих відсотків 

у разі дострокового погашення 

у разі погашення у визначені терміни 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Виконавець 

__________________ /
(підпис) 

_____________________________
(прізвище та ініціали) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390 

 

Підприємство ________________________

Картка аналітичного обліку акцій не власної емісії, придбаних з метою перепродажу

Емітент 

Номінальна вартість 

Купівельна вартість 

Дата 

Ціна, за якою акція була куплена 

Сума отриманого доходу 

Сума отриманих дивідендів (у разі їх виплати під час володіння акціями) 

придбання 

продажу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Виконавець 

__________________ /
(підпис) 

_____________________________
(прізвище та ініціали) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Журнал-ордер N 2 с.-г.
по рахунках:
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"

за ____________ 20__ р.

I. З кредиту рахунку 50 "Довгострокові позики" в дебет рахунків

N рядка 

Дата виписки банку (дата здійснення операції) 

N 30
Каса 

N 31
Рахунки в банках 

N 37
Розрахунки з різними дебіторами 

N 60
Коротко-
строкові позики 

Усього 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. З кредиту рахунку 60 "Короткострокові позики" в дебет рахунків

N рядка 

Дата виписки банку (дата здійснення операції) 

N 30
Каса 

N 31
Рахунки в банках 

N 37
Розрахунки з різними
дебіторами 

N 50
Довго-
строкові позики 

Усього 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

III. Аналітичні дані до рахунку N 50

N суб-
рахунку

Види позики (кредиту) 

Банки (позико-
давці) 

Строк погашення позики 

Сальдо на початок місяця 

Обороти за звітний період 

Сальдо на кінець місяця 

Нараховані відсотки за користування позиками  

дебет 

кредит 

за звітний період 

з початку року 

10 

501 

Довгострокові кредити банків у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

502 

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

503 

Відстрочені довгострокові кредити банків в національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

504 

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

505 

Інші довгострокові позики в національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

506 

Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

IV. Аналітичні дані до рахунку N 60

N суб-
рахунку  

Види позики (кредиту) 

Банки (позико-
давці) 

Строк погашення позики 

Сальдо на початок місяця 

Обороти за звітний період 

Сальдо на кінець місяця 

Нараховані відсотки за користування позиками  

дебет 

кредит 

за звітний період 

з початку року 

10 

601 

Короткострокові кредити банків у національній валюті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602 

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

603 

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

604 

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

605 

Прострочені позики у національній валюті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

606 

Прострочені позики в іноземній валюті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_________________ 

Головний бухгалтер 

_________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 3А с.-г.
та відомість аналітичного обліку по субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

за ____________ 20__ р.

N запису 

Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи 

Порядковий N запису за минулий місяць 

Залишок на початок місяця 

У дебет субрахунку 372 з кредиту рахунків 30, 31 

Відшкодовані, утримані, невикористані суми авансу 

Дата виникнення заборгованості 

дебет 

кредит 

видано під звіт 

видано у відшкодування перевитрати 

дата та N видат-
кового касового ордера 

з кредиту субрахунку 372 у дебет рахунків 

дата та N видат-
кового касового ордера 

з кредиту рахунків 

дата 

з кредиту рахунків 

30
"Каса" 

66
"Розра-
хунки по оплаті праці" 

 

30 "Каса" 

 

 

30 "Каса" 

 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладний аркуш до журналу-ордеру N 3 А с.-г.

N запису 

Використано з підзвітних сум 

Суми, видані понад норм, передбачених законодавством 

Курсова різниця 

Залишок на кінець місяця 

 

дата представ-
лення 

по представленому звіту 

З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, інші 

 
 

N авансо-
вого звіту 

сума 

N 20 

N 23 

N 91 

N 92 

N' 94 

 

 

 

Разом 

дебет 

кредит 

 

А 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N запису 

Прізвище, ім'я, по батькові підзвітної особи 

Поряд-
ковий N запису за минулий місяць 

Залишок на початок місяця 

У дебет субрахунку 372 з кредиту рахунків 30, 31 

Відшкодовані, утримані, невикористані суми авансу 

Дата виникнення заборго-
ваності 

дебет 

кредит 

видано під звіт 

видано у відшкодування перевитрати 

дата та N видаткового касового ордера 

з кредиту субрахунку 372 у дебет рахунків 

дата та N видаткового касового ордера 

з кредиту рахунків 

дата 

з кредиту рахунків 

30
"Каса" 

66 "Розра-
хунки по оплаті праці" 

 

30
"Каса" 

 

 

30
"Каса" 

 

А 

Б 

В 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N запису 

Використано з підзвітних сум 

Суми, видані понад норм, передбачених законодавством 

Курсова різниця 

Залишок на кінець місяця 

 

дата представ-
лення 

по представленому звіту 

З кредиту субрахунку 372 в дебет рахунків: 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 63, 91, 93, інші 

 
 

N авансо-
вого звіту 

сума 

N 20 

N 23 

N 91 

N 92 

N 94 

 

 

 

Разом 

дебет 

кредит 

 

А 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_________________ 

Головний бухгалтер 

__________________ 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6 7 8
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.