Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Надрукувати документ
27.08.2009

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 3 Б с.-г.
по рахунках:
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи";
34 "Короткострокові векселі одержані";
37 "Розрахунки з різними дебіторами" (окрім субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами";
38 "Резерв сумнівних боргів";
51 "Довгострокові векселі видані";
62 "Короткострокові векселі видані"

за ____________ 20__ р.

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 20__ р.

Виконавець 

_________________ 

Головний бухгалтер 

_________________ 

 

З кредиту рахунку 18, 34, 37, 38, 51, 62 в дебет рахунків

N запису 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 18 

N 34 

N 37 

N 38 

N 51 

N 62 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

15 "Капітальні інвестиції" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 "Виробничі запаси" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 "Виробництво" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 "Товари" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 "Каса" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

31 "Рахунки в банках" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

64 "Розрахунки за податками і платежами" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

91 "Загальновиробничі витрати" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

92 "Адміністративні витрати" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

93 "Витрати на збут" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Відмітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 3.1 с.-г.
аналітичного обліку одержаних і виданих векселів по рахунках:
182 "Довгострокові векселі одержані";
34 "Короткострокові векселі одержані";
51 "Довгострокові векселі видані";
62 "Короткострокові векселі видані"

за ____________ 20__ р.

N запису 

Дата і номер документа 

Найменування векселеотримувача
(векселедавця) 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунка з кредиту рахунків 

дата виникнення заборго-
ваності 

дебет 

кредит 

N 36 

N 37 

N 63 

N 64 

N 68 

 

Усього 

А 

Б 

В 

10 

182 "Довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 "Короткострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

51 "Довгострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62 "Короткострокові 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

З кредиту рахунка в дебет рахунків 

Сальдо на кінець звітного місяця 

Дата і номер доку-
мента 

N 30 

N 31 

N 36 

N 37 

N 63 

N 64 

 

 

 

Разом 

дебет 

кредит 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

векселі одержані" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

векселі одержані" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

векселі видані" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

векселі видані" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість закінчена "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_______________ 

Головний бухгалтер 

_______________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 3.2 с.-г.
аналітичного обліку розрахунків з іншими дебіторами

за ____________ 20__ р.

N запису  

Дата і номер документа 

Найменування дебітора 

Сальдо на початок місяця  

В дебет рахунка з кредиту рахунків  

дата виникнення заборго-
ваності 

дебет 

кредит 

N 30 

N 31 

N 70 

N 71 

  

  

Усього 

А 

Б 

В 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вкладний аркуш до відомості N 3.2 с.-г.

З кредиту рахунка в дебет рахунків 

Сальдо на кінець звітного місяця 

Дата і номер документа 

N 30 

N 31 

N 34 

N 38 

N 60 

N 64 

 

 

 

Усього 

дебет 

кредит 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N запису 

Дата і номер документа 

Найменування дебітора 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунка з кредиту рахунків 

дата виникнення заборго-
ваності 

дебет 

кредит 

N 30 

N 31 

N 70 

N 71 

N 76 

 

Усього 

А 

Б 

В 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

З кредиту рахунка в дебет рахунків 

Сальдо на кінець звітного місяця 

Дата і номер документа 

N 30 

N 31 

N 34 

N 38 

N 60 

N 64 

  

  

  

Усього 

дебет  

кредит 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________ 

Головний бухгалтер 

____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 3 В с.-г.
та відомість аналітичного обліку по рахунку
63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

за ____________ 20__ р.

N запису 

Найменування постачальника
(підрядника) 

Реєстраційний N документа,
N платіжного документа 

N і дата прибуткового документу 

Залишок на початок місяця (кварталу, року) 

З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків: *) 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28;  

дебет 

кредит 

20 "Виробничі запаси" 

21 "Поточні біологічні активи" 

22 "Малоцінні та швидко-
зношувані предмети" 

28 "Товари" 

 

 

 

А 

Б 

В 

Г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

I-ий вкладний аркуш до журналу-ордеру N 3 В с.-г.

 

Разом по кредиту 

Дата виникнення заборго-
ваності 

Сума акцепту по рахунку або вартість невідфакту-
рованих поставок 

Відмітки про оплату і списання по рахунках обліку грошових коштів 

дата 

з поточного рахунку 

 

з інших рахунків 

разом по дебету 

 

64 "Розрахунки за податками й платежами 

 

кореспон-
дуючі рахунки 

сума 

Усього 

в т. ч. за неприбувший вантаж 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Реєстраційний N документа,
N платіжного документа 

N і дата прибуткового документу 

Залишок на початок місяця (квартал, року) 

З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків: *) 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28;  

дебет 

кредит 

20 "Виробничі запаси" 

21
"Тварини на вирощу-
ванні та відгодівлі" 

22 "Малоцінні та швидко-
зношувані предмети" 

28 "Товари" 

  

  

  

В 

Г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

II-ий вкладний аркуш до журналу-ордеру N 3 В с.-г.

 

Разом по кредиту 

Дата виник-
нення заборго-
ваності 

Сума акцепту по рахунку або вартість невідфактуро-
ваних поставок 

Відмітки про оплату і списання по рахунках обліку грошових коштів 

Залишок на кінець місяця (кварталу, року) 

дата 

з поточ-
ного рахунку 

 

з інших рахунків 

разом по дебету 

 

64 "Розрахунки за податками й платежами 

 

кореспон-
дуючі рахунки 

сума 

Усього 

в т. ч. за неприбув-
ший вантаж 

дебет 

кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N запису 

Найменування постачальника
(підрядника) 

Реєстраційний N документа,
N платіжного документа 

N і дата прибуткового документу 

Залишок на початок місяця (кварталу, року) 

З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків: *) 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28; 

дебет 

кредит 

20 "Виробничі запаси" 

21 "Тварини на вирощу-
ванні та відгодівлі" 

22 "Малоцінні та швидко-
зношувані предмети" 

28 "Товари" 

 

 

 

А 

Б 

В 

Г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Разом по кредиту 

Дата виник-
нення заборго-
ваності 

Сума акцепту по рахунку або вартість невідфакту-
рованих поставок 

Відмітки про оплату і списання по рахунках обліку грошових коштів 

Залишок на кінець місяця (кварталу, року) 

дата 

з поточного рахунку 

 

з інших рахунків 

разом по дебету 

 

64 "Розрахунки за податками й платежами 

 

кореспон-
дуючі рахунки 

сума 

Усього 

в т. ч. за неприбув-
ший вантаж 

дебет 

кредит  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_________________ 

Головний бухгалтер 

_________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Найменування постачальника
(підрядника) ___________________________________

РЕЄСТР N 3.3 с.-г.
операцій по розрахунках з постачальниками і підрядниками

Документ 

З кредиту субрахунків 631 або 632 в дебет рахунків: 

Відмітка про оплату чи сторно по невідфактурованих поставках 

постачальника (підрядника) 

одержувача (замовника) 

Вартість по рахунку-фактурі
(без ПДВ) 

ПДВ
(сума, грн.) 

Всього по рахунку-фактурі 

Документ 

сума 

кореспонду-
ючий рахунок 

дата 

дата 

сума, грн. 

кореспон-
дуючий рахунок 

дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Документ 

З кредиту субрахунків 631 або 632 в дебет рахунків: 

Відмітка про оплату чи сторно по невідфактурованих поставках 

постачальника (підрядника) 

одержувача (замовника) 

Вартість по рахунку-фактурі
(без ПДВ) 

ПДВ
(сума, грн.) 

Всього по рахунку-фактурі 

Документ 

сума 

кореспондуючий рахунок 

дата 

дата 

сума, грн. 

кореспон-
дуючий рахунок 

дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 3 Г с.-г.
по рахунках:
17 "Відстрочені податкові активи";
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями";
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди";
54 "Відстрочені податкові зобов'язання";
55 "Інші довгострокові зобов'язання";
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями";
64 "Розрахунки за податками і платежами";
65 "Розрахунки за страхуванням";
654 "За індивідуальним страхуванням";
655 "За страхуванням майна";
67 "Розрахунки з учасниками";
68 "Розрахунки за іншими операціями";
69 "Доходи майбутніх періодів"

за ____________ 20__ р.

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

___________ 

Головний бухгалтер 

___________ 

 

 

З кредиту рахунку 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 65, 67, 68, 69 в дебет рахунків

N запису  

Дебет рахунків  

Кредит рахунків 

Усього 

N 17 

N 52 

N 53 

N 54 

N 55 

N 61 

N 64 

N 65 

N 67 

N 68 

N 69 

10 

11 

12 

13 

14 

15 "Капітальні інвестиції" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 "Відстрочені податкові активи" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 "Виробничі запаси" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 "Виробництво" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 "Товари" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 "Каса" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

31 "Рахунки в банках" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

44 "нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

50 "Довгострокові позики" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

54 "Відстрочені податкові зобов'язання" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

64 "Розрахунки за податками і платежами" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

91 "Загальновиробничі витрати" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

92 "Адміністративні витрати" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

93 "Витрати на збут" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

94 "Інші витрати операційної діяльності" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

Відмітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 3.4 с.-г.
аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями

за ____________ 20__ р.

Рахунок N __________________________

N запису 

Дата і номер документа 

Найменування 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунка з кредиту рахунків 

дата виникнення заборго-
ваності 

дебет 

кредит 

N 30 

N 31 

N 33 

N 36 

  

  

Усього 

А 

Б 

В 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вкладний аркуш до відомості N 3.4 с.-г.

З кредиту рахунка в дебет рахунків 

Сальдо на кінець звітного місяця 

Дата і номер документа 

N 15 

N 20 

N 22 

N 23 

N 30 

N 31 

N 44 

Разом 

дебет 

кредит 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Рахунок N ___________________________

N запису 

Дата і номер документа 

Найменування дебітора 

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунка з кредиту рахунків 

дата виникнення заборго-
ваності 

дебет 

кредит 

N 30 

N 31 

N 33 

N 36 

 

 

Усього 

А 

Б 

В 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

З кредиту рахунка в дебет рахунків 

Сальдо на кінець звітного місяця 

Дата і номер документа 

N 15 

N 20 

N 22 

N 23 

N 30 

N 31 

N 44 

Усього 

дебет 

кредит 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________ 

Головний бухгалтер 

____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 3.5 с.-г.
аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

за ____________ 20__ р.

За ____________ місяць

Аналітичні рахунки за місяць і підсумок з початку року  

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків 

 

N 17 

N 31 

N 63 

 

 

 

 

Усього за дебетом 

 

дебет 

кредит 

 

А 

10 

 

Податок з доходів фізичних осіб  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Податок на прибуток підприємств 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розрахунки за податком на додану вартість (641) 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Податкові зобов'язання (643) 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Податковий кредит (644) 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Збір за геологорозвідувальні роботи  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Плата за використання природних ресурсів  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Збір за спеціальне водокористування для потреб сільського господарства 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Фіксований сільськогосподарський податок  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Податок з власників транспортних засобів  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Місцеві податки і збори  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Економічні санкції  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інші податки і платежі  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Вкладний аркуш до відомості N 3.5 с.-г.

З кредиту 64 в дебет рахунків 

Усього
за кредитом 

Сальдо на кінець місяця 

 

N 23 

N 66 

N 91 

N 92 

N 93 

N 98 

 

дебет 

кредит 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

За ____________ місяць

Аналітичні рахунки за місяць і підсумок з початку року  

Сальдо на початок місяця 

В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків 

 

N 17 

N 31 

N 63 

 

 

 

 

Усього за дебетом 

 

дебет 

кредит 

 

А 

10 

 

Податок з доходів фізичних осіб  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Податок на прибуток підприємств 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розрахунки за податком на додану вартість (641) 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Податкові зобов'язання (643) 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Податковий кредит (644) 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Збір за геологорозвідувальні роботи  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Плата за використання природних ресурсів  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Збір за спеціальне водокористування для потреб сільського господарства 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Фіксований сільськогосподарський податок  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Податок з власників транспортних засобів  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Місцеві податки і збори  

ЗМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічні санкції  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Інші податки і платежі  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього 

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

З кредиту 64 в дебет рахунків 

Усього
за кредитом 

Сальдо на кінець місяця 

 

N 23 

N 66 

N 91 

N 92 

N 93 

N 98 

 

дебет 

кредит 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Відкривається на рік з використанням вкладних аркушів

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________ 

Головний бухгалтер 

____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 4-А с.-г.
по рахунках: 10 "Основні засоби";
11 "Інші необоротні матеріальні активи";
12 "Нематеріальні активи";
13 "Знос (амортизація) необоротних активів";
16 "Довгострокові біологічні активи";
19 "Гудвіл"

за ____________ 20__ р.

Рахунок N 10 "Основні засоби" 

N за-
пи-
су 

Підстава 

З кредиту рахунку 10 в дебет рахунків 

Разом по кредиту 

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. 

  

  

  

  

  

  

  

  

8. 

  

  

  

  

  

  

  

  

9. 

  

  

  

  

  

  

  

  

10. 

  

  

  

  

  

  

  

  

11. 

  

  

  

  

  

  

  

  

12.  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

Рахунок N 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

N за-
пи-
су 

Підстава 

З кредиту рахунку 11 в дебет рахунків 

Разом по кредиту 

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

6.  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

Рахунок N 12 "Нематеріальні активи" 

N за-
пи-
су 

Підстава 

З кредиту рахунку 12 в дебет рахунків 

Разом по кредиту 

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

Рахунок N 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" 

N за-
пи-
су 

Підстава 

З кредиту рахунку 13 в дебет рахунків 

Разом по кре-
диту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рахунок N 16 "Довгострокові біологічні активи" 

N за-
пи-
су 

Підстава 

З кредиту рахунку 16 в дебет рахунків 

Разом по кре-
диту 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рахунок N 19 "Гудвіл" 

N за-
пи-
су 

Підстава 

З кредиту рахунку 19 в дебет рахунків 

Разом по кре-
диту 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               

 

Аналітичні дані по рахунку 13 "Зносу (амортизація) необоротних активів"

N п/п 

Найменування субрахунків 

Залишок на початок місяця 

Обіг по дебету з кредиту рахунків 

Обороти по кредиту 

Залишок на кінець місяця 

Дебет 

Кредит 

N  

N  

N  

N  

N  

Дебет 

Кредит 

А 

Б 

10 

11 

12 

131 "Знос основних засобів" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 "Знос інвестиційної нерухомості" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по рахунку 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________ 

Головний бухгалтер 

____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 4.1 с.-г.
аналітичного обліку по рахунках:
10 "Основні засоби"; 11 "Інші необоротні матеріальні активи"

за ____________ 20__ р.

Код
суб-
рахунку

Субрахунок  

Залишок на початок місяця  

Обороти 

Залишок на кінець місяця  

дебет 

кредит 

Рахунок N 10 "Основні засоби" 

100 

Інвестиційна нерухомість 

  

  

  

  

101 

Земельні ділянки 

  

  

  

  

102 

Капітальні витрати на поліпшення земель 

  

  

  

  

103 

Будинки та споруди 

  

  

  

  

104 

Машини та обладнання 

  

  

  

  

105 

Транспортні засоби 

  

  

  

  

106 

Інструменти, прилади та інвентар 

  

  

  

  

107 

Тварини 

  

  

  

  

108 

Багаторічні насадження 

  

  

  

  

109 

Інші основні засоби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Відмітка  

  

  

  

  

Рахунок N 11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

111 

Бібліотечні фонди 

  

  

  

  

112 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

  

  

  

  

113 

Тимчасові (нетитульні) споруди 

  

  

  

  

114 

Природні ресурси 

  

  

  

  

115 

Інвентарна тара 

  

  

  

  

116 

Предмети прокату 

  

  

  

  

117 

Інші необоротні матеріальні активи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Відмітка  

  

  

  

  

 

Примітки

 

Відомість закінчено. Залишки та обороти з Головною книгою звірено.

"___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

__________________
підпис 

Головний бухгалтер 

________________
підпис 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 4.2 с.-г.
аналітичного обліку довгострокових біологічних активів

за ____________ 20__ р.

Код субрахунку 

Субрахунок та аналітичний рахунок 

Залишок на початок місяця  

Обороти 

Залишок на кінець місяця  

дебет 

кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

Відмітка 

- 

- 

- 

- 

 

Примітки

 

Відомість закінчено. Залишки та обороти з Головною книгою звірено.

"___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

__________________
підпис 

Головний бухгалтер 

________________
підпис 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 4.3 с.-г.
аналітичного обліку по рахунках:
12 "Нематеріальні активи"; 19 "Гудвіл"

за ____________ 20__ р.

Код суб-
рахунку  

Субрахунок та аналітичний рахунок  

Залишок на початок місяця  

Обороти 

Залишок на кінець місяця  

дебет 

кредит 

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Відмітка 

  

  

  

  

Рахунок 19 "Гудвіл" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

Відмітка 

  

  

  

  

 

Примітки

 

Відомість закінчено. Залишки та обороти з Головною книгою звірено.

"___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

__________________
підпис 

Головний бухгалтер 

________________
підпис 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

РОЗРАХУНОК N 4.4 с.-г.
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом

на початок року

Інвен тарний номер 

Класифікаційна група, вид та назва об'єкта 

Дата оприбуткування 

Первісна вартість, грн. 

Ліквідаційна вартість, грн. 

Первісна вартість за мінусом ліквідаційної вартості, грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладний аркуш до відомості N 4.4 с.-г.

Строк корисного використання, років 

Сума зносу (амортизації), грн. 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок дебет  

річна 

місячна 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентарний номер

 

Класифікаційна група, вид та назва об'єкта 

Дата оприбуткування 

Первісна вартість, грн. 

Ліквідаційна вартість, грн. 

Первісна вартість за мінусом ліквідаційної вартості, грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строк корисного використання, років 

Сума зносу (амортизації), грн. 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок дебет  

річна 

місячна 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________ 

Головний бухгалтер 

____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 4.5 с.-г.
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули

за ____________ 20__ р.

N запису  

Вид основних засобів за класифікаційними групам та кореспондуючими рахунками  

Зміни за 

Надходження 

Первісна вартість,
грн.  

Лікві-
даційна вартість,
грн.  

Первісна за мінусом лікві-
даційної, грн. 

Строк корисного використання, рік 

Сума зносу (амортизації), грн. 

річна 

місячна  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вкладний аркуш до відомості N 4.5 с.-г.

попередній період 

Кореспон-
дуючий рахунок дебет 

Вибуття  

Первісна вартість,
грн.  

Ліквідаційна вартість,
грн.  

Первісна за мінусом ліквідаційної, грн. 

Строк корисного використання, рік 

Сума зносу (амортизації), грн. 

річна 

сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N запису  

Вид основних засобів за класифікаційними групам та кореспондуючими рахунками  

Зміни за 

Надходження 

Первісна вартість, грн.  

Ліквіда-
ційна вартість, грн.  

Первісна за мінусом ліквіда-
ційної, грн. 

Строк корисного використання, рік 

Сума зносу (амортизації), грн. 

річна 

місячна  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

попередній період 

Кореспон-
дуючий рахунок дебет 

Вибуття  

Первісна вартість,
грн.  

Ліквідаційна вартість,
грн.  

Первісна за мінусом ліквідаційної, грн. 

Строк корисного використання, рік 

Сума зносу (амортизації), грн. 

річна 

сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Дата складання відомості "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

________________ 

Головний бухгалтер 

________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 4.6 с.-г.
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів

за ____________ 20__ р.

Розподіл зносу (амортизації) по об'єктах обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Знос (амортизація), грн. 

Кореспон-
дуючий рахунок дебет 

нараховано у минулому місяця  

коректив по прибулих та вибулих основних засобах  

до нарахування у поточному місяці 

по прибулих (+) 

по вибулих (-) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розподіл зносу (амортизації) по об'єктах обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Знос (амортизація), грн. 

Кореспон-
дуючий рахунок дебет

нараховано у минулому місяця  

коректив по прибулих та вибулих основних засобах  

до нарахування у поточному місяці 

по прибулих
(+) 

по вибулих
(-) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________
підпис 

Головний бухгалтер 

______________
підпис 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 4.7 с.-г.
нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, за методом, передбаченим податковим законодавством

за ____________ 20__ р.

____________
місяць

Класифікаційна група, вид та назва основних засобів 

Рік введення в експлуатацію 

Балансова вартість 

Норма аморти-
зації, % 

Амортизація 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок дебет 

за місяць 

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
місяць

Балансова вартість 

Норма амортизації,

Амортизація 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспондуючий рахунок
дебет 

за місяць 

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
місяць

Балансова вартість 

Норма амортизації, % 

Амортизація 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок
дебет 

за місяць 

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
місяць

Балансова вартість 

Норма амортизації, % 

Амортизація 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок
дебет 

за місяць 

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
місяць

Класифікаційна група, вид та назва основних засобів 

Рік введення в експлуа-
тацію 

Балансова вартість 

Норма амортизації, % 

Амортизація 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок
дебет 

за місяць 

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
місяць

Балансова вартість 

Норма амортизації, % 

Амортизація 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок
дебет 

за місяць 

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
місяць

Балансова вартість 

Норма амортизації,

Амортизація 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок
дебет 

за місяць 

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
місяць

Балансова вартість 

Норма амортизації, % 

Амортизація 

Розподіл зносу (амортизації) за об'єктами обліку (назва субрахунків та аналітичних рахунків) 

Кореспон-
дуючий рахунок
дебет 

за місяць 

з початку року 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________
підпис 

Головний бухгалтер 

______________
підпис 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 4 Б с.-г.
по рахунках:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"

за ____________ 20__ р.

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________ 

Головний бухгалтер 

____________ 

 

 

N запису 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

N 14
"Довгострокові фінансові інвестиції" 

N 15
"Капітальні інвестиції" 

N _____ 

N _____ 

Разом  

10 "Основні засоби" 

х 

  

  

  

  

11 "Інші необоротні матеріальні активи" 

х 

  

  

  

  

12 "Нематеріальні активи" 

  

  

  

  

  

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 

  

х 

  

  

  

30 "Каса" 

  

  

  

  

  

31 "Рахунки в банку" 

  

  

  

  

  

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

  

х 

  

  

  

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

14 

42 "Додатковий капітал" 

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

18 

48 "Цільове фінансування і цільове надходження" 

х 

  

  

  

  

19 

64 "Розрахунки за податками й платежами" 

х 

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

24 

96 "Витрати від участі в капіталі" 

  

х 

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

  

32 

  

  

  

  

  

  

33 

  

  

  

  

  

  

34 

  

  

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

  

  

36 

  

  

  

  

  

  

37 

  

  

  

  

  

  

38 

  

  

  

  

  

  

39 

  

  

  

  

  

  

40 

  

  

  

  

  

  

42 

Разом 

  

  

  

  

  

43 

Відмітка 

  

  

  

  

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 4.8 с.-г.
аналітичного обліку капітальних інвестицій

за ____________ 20__ р.

N запису 

Найменування аналітичного рахунку 

Сальдо на початок місяця (дебет) 

У дебет рахунка 15 з кредиту рахунків 

Разом по
дебету 

Оборот по
кредиту 

Сальдо на кінець місяця (дебет) 

Разом з початку року (дебет) 

N 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 

N 65 "Розрахунки за страху-
ванням" 

N 203 "Паливо" 

N 205 "Будівельні матеріали" 

N 23 "Виробництво" 

N __ 

N __ 

N __ 

N __ 

N __ 

N __ 

 

Капітальне будівництво (151) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за субрахунком 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів (152) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за субрахунком 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (153) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за субрахунком 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів (154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за субрахунком 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування (вирощування) біологічних активів (155) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за субрахунком 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за відомістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_______________ 

Головний бухгалтер 

_______________ 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 4.9 с.-г.
аналітичного обліку довгострокових фінансових інвестицій

за ____________ 20__ р.

Дата 

Назва аналітичного рахунку 

Залишок на початок місяця
(дебет) 

З кредиту рахунку 14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

в дебет рахунків 

Всього по кредиту 

Оборот по дебету 

Залишок на кінець місяця (дебет) 

Дата 

Сума 

Кореспон-
дуючий рахунок 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

____________ 

Головний бухгалтер 

____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 5 А с.-г.
та відомість по рахунках:
20 "Виробничі запаси";
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети";
25 "Напівфабрикати";
26 "Готова продукція";
27 "Продукція сільськогосподарського виробництва";
28 "Товари"

за ____________ 20__ р.

Рахунок (субрахунок) N _____________________________

Дебет
(відомість) 

N рядка 

Показники 

Кореспондуючий рахунок 

N складу, шифр субрахунку 

 

 

 

 

А 

Б 

В 

Залишок на початок місяця 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Усього по дебету 

  

  

  

  

  

Кредит (журнал-ордер) 

11 

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

29 

Усього по кредиту 

  

  

  

  

  

30 

Залишок на кінець місяця 

  

  

  

  

  

31 

Для поміток 

 

 

 

 

 

 

Вкладний аркуш до журналу-ордеру N 5 А с.-г.

(прізвище і ініціали матеріально-відповідальної особи) 

 

 

 

 

 

 

Усього по облікових цінах 

Витрати по придбанню  

Усього 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Рахунок (субрахунок) N ___________________________________

Дебет
(відомість) 

N рядка 

Показники 

Кореспон-
дуючий рахунок  

N складу, шифр субрахунку  

 

 

 

 

А 

Б 

В 

Залишок на початок місяця  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Усього по дебету  

  

  

  

  

  

Кредит (журнал-ордер) 

11 

  

  

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

26 

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

29 

Усього по кредиту  

  

  

  

  

  

30 

Залишок на кінець місяця  

  

  

  

  

  

31 

Для поміток  

 

 

 

 

 

 

(прізвище і ініціали матеріально-відповідальної особи) 

 

 

 

 

 

 

Усього по облікових цінах 

Витрати по придбанню  

Усього 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розрахунок
розподілу витрат пов'язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей

за період з ____________ по ____________ 20__ р.

Код синте-
тичного рахунку (субра-
хунку) 

Назва аналі-
тичного рахунку 

Вартість товарно-матеріальних цінностей по облікових цінах 

Питома вага цінностей в загальному надход-
женні* 

Питома вага відпуску (по каналам) в сумі залишків та надход-
ження (гр. 8 : гр. 5)*** 

Розподіл витрат пов'язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей за місяць (розрахунковий період) 

Залишок на початок звітного місяця 

Надход-
ження за місяць (розрахун-
ковий період) 

Усього
(гр. 3 + гр. 4) 

Вибуття по каналах 

Залишок на кінець місяця (розрахун-
кового періоду гр. 5 - гр. 8) 

Реалі-
зовано 

 

Усього
(гр. 6 + гр. 7) 

Залишок на початок звітного місяця 

Надход-
ження (загальна сума витрат до розподілу) 100 х гр. 10 

Усього
(гр. 12 + гр. 13)** 

Сума до списання (гр. 14 х гр. 11)**** 

Залишок на кінець звітного місяця
(гр. 14 - гр. 15) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

____________
* Визначається питома вага кожного виду товарно-матеріальних цінностей за цінами придбання в загальній сумі оприбуткування цінностей за звітний місяць (розрахунковий період).

** Визначається сума витрат по придбанню, яка підлягає розподілу.

*** Визначається питома вага кожного виду цінностей за звітний період в загальному обсязі вибуття за звітний період.

**** Визначається сума витрат до розподілу за кожним видом цінностей, що належить до списання.

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець 

___________
(підпис) 

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" ____________ 20__ р. 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 5 Б с.-г.
по кредиту рахунків:
65 "Розрахунки за страхуванням";
651 "За пенсійним забезпеченням";
652 "За соціальним страхуванням";
653 "За страхуванням на випадок безробіття";
656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань";
66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

за ____________ 20__ р.

N рядку 

В дебет рахунків 

З кредиту рахунків 

 

N 651 

N 652 

N 653 

N 656 

N 66 

 

 

найменування 

код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

N рядку 

З кредиту рахунків 

В дебет рахунків 

 

N 651 

N 652 

N 653 

N 656 

N 66 

 

 

найменування 

код 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки

 

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

___________________ 

Головний бухгалтер 

___________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ N 5.1 с.-г.
нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат

за ____________ 20__ р.

N рядка 

Об'єкти обліку 

Підстава 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Нарахування оплати праці - кредит рахунку 66 

Разом по кредиту рахунку 66 

за окладами і тарифами 

Премії та заохочення  

Компен-
саційні соціальні виплати 

Оплата відпусток

Оплата іншого невідпра-
цьованого часу  

Інші виплати працівникам

дні 

людино-
години 

сума 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладний аркуш до відомості N 5.1 с.-г.

Відрахування на соціальні заходи - кредит рахунку 65 

Разом по кредиту рахунку 65 

Відрахування на забезпечення майбутніх витрат і платежів - кредит рахунку 47 

Разом по кредиту рахунку 47 

N 651 "За пенсійним забезпеченням" 

N 652 "За соціальним забезпеченням" 

N 653 "За страхуванням на випадок безробіття" 

  

N 471 "Забезпечення виплат відпусток" 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N рядка 

Об'єкти обліку 

Підстава 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Нарахування оплати праці - кредит рахунку 66 

Разом по кредиту рахунку 66 

за окладами і тарифами 

Премії та заохочення

Компен-
саційні соціальні виплати 

Оплата відпусток

Оплата іншого невідпра-
цьованого часу  

Інші виплати працівникам  

дні 

людино-
години 

сума 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вкладний аркуш до відомості N 5.1 с.-г.

Відрахування на соціальні заходи - кредит рахунку 65 

Разом по кредиту рахунку 65 

Відрахування на забезпечення майбутніх витрат і платежів - кредит рахунку 47 

Разом по кредиту рахунку 47 

N 651
"За пенсійним забезпеченням" 

N 652
"За соціальним забезпеченням" 

N 653
"За страхуванням на випадок безробіття" 

N 471 "Забезпечення виплат відпусток" 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N рядка 

Об'єкти обліку 

Підстава 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Нарахування оплати праці - кредит рахунку 66 

Разом по кредиту рахунку 66 

за окладами і тарифами 

Премії та заохочення 

Компен-
саційні соціальні виплати 

Оплата відпусток 

Оплата іншого невідпра-
цьованого часу 

Інші виплати працівникам 

дні 

людино-
години 

сума 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладний аркуш до відомості N 5.1 с.-г.

Відрахування на соціальні заходи - кредит рахунку 65 

Разом по кредиту рахунку 65 

Відрахування на забезпечення майбутніх витрат і платежів - кредит рахунку 47 

Разом по кредиту рахунку 47 

N 651
"За пенсійним забезпеченням" 

N 652
"За соціальним забезпеченням" 

N 653
"За страхуванням на випадок безробіття" 

N 471 "Забезпечення виплат відпусток" 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N рядка 

Об'єкти обліку 

Підстава 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Нарахування оплати праці - кредит рахунку 66 

Разом по кредиту рахунку 66 

за окладами і тарифами 

Премії та заохочення

Компен-
саційні соціальні виплати 

Оплата відпусток

Оплата іншого невідпра-
цьованого часу  

Інші виплати працівникам  

дні 

людино-
години 

сума 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи - кредит рахунку 65 

Разом по кредиту рахунку 65 

Відрахування на забезпечення майбутніх витрат і платежів - кредит рахунку 47 

Разом по кредиту рахунку 47 

N 651
"За пенсійним забезпеченням" 

N 652
"За соціальним забезпеченням" 

N 653
"За страхуванням на випадок безробіття" 

N 471
"Забезпечення виплат відпусток" 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_______________ 

Головний бухгалтер 

_______________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

КНИГА N 5.2 с.-г.
обліку розрахунків за депонентами

за ____________ 20__ р.

Табель-
ний N  

Прізвище, ім'я та по батькові 

Кредит (віднесено на рахунок депонента) 
 
 

Дебет (виплачено) 

 

місяць 

N платіжної відомості 

сума 

N касового ордера  

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

Підприємство _________________________
Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ _______________________

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ N 5.3 с.-г.
за розрахунками з робітниками та службовцями

за ____________ 200_ р.

N рядка 

  

Відділення, ферма (бригада та ін.) або N розрахунково-платіжної відомості 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

Заборгованість на початок місяця: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   за підприємством 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   за робітниками і службовцями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Суми, які включаються до фонду оплати праці 

А. Нараховано: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   відрядно 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   почасово 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Відпустка:  - дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     - сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Суми, які не включаються до фонду оплати праці 

За рахунок соцстраху 

Допомога по тимчасовій непрацездатності: - дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

                                 - сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Допомога по вагітності та пологах: - дні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

- сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Інші виплати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Разом по кредиту 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N рядка 

  

Відділення, ферма (бригада та ін.) або N розрахунково-платіжної відомості 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

А 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

Б. Видано, перераховано, зараховано, внесено і утримано 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Видано готівкою по рахунку за поточний місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Перераховано на депоненти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

По розрахунках за поточний місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Перераховано в ощадбанк по заяві 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Утримано: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Прибутковий податок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31 

до Пенсійного фонду 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

32 

до Фонду сприяння зайнятості населення 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

33 

Профспілкові внески 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

34 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

36 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

37 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

38 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

42 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

44 

Видано готівкою по розрахунках за минулий місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 

Перераховано на депоненти по розрахунках за минулий місяць 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

Разом по дебету 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заборгованість на кінець місяця 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

47 

за підприємством 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

48 

за робітниками і службовцями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчена "___" ____________ 20__ р. Приведені у відомості показники нарахованої, виданої, утриманої оплати праці звірені з даними відповідних облікових реєстрів "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_________________ 

Головний бухгалтер 

___________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 5.4 с.-г.
аналітичного обліку по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"
субрахунках:
651 "За пенсійним забезпеченням";
652 "За соціальним страхуванням";
653 "За страхуванням на випадок безробіття";
656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

за ____________ 20__ р.

N запису 

Зміст операції 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Оборот  

 

за місяць 

з початку року 

 

Субрахунок 651 "За пенсійним забезпеченням"
Залишок на початок місяця 

 

 

 

 

дебет 

 

 

 

 

кредит 

 

 

 

 

Перераховано - дебет 

 

 

 

 

Нараховано на оплату праці* 

 

 

 

 

Утримано із виплат працівникам** 

 

 

 

 

Разом по кредиту 

 

 

 

 

Залишок на кінець місяця 

 

 

 

 

дебет 

 

 

 

 

кредит 

 

 

 

 

Субрахунок 652 "За соціальним страхуванням"
Залишок на початок місяця 

 

 

 

 

дебет 

 

 

 

 

кредит 

 

 

 

 

Перераховано  

 

 

 

 

Нараховано за рахунок фонду:
по тимчасовій непрацездатності без допомоги по догляду за хворим 

 

 

 

 
 

дні 

 

 

 

 

сума 

 

 

 

 

по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим

 

 

 

 

дні 

 

 

 

 

сума 

 

 

 

 

по вагітності і пологах 

 

 

 

 

дні 

 

 

 

 

сума 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

дні 

 

 

 

 

сума 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

дні 

 

 

 

 

сума 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

дні 

 

 

 

 

сума 

 

 

 

 

15 

Разом по дебету  

 

 

 

 

16 

Нараховано на оплату праці* 

 

 

 

 

17 

Утримано із заробітної плати** 

 

 

 

 

18 

Разом по кредиту 

 

 

 

 

19 

Залишок на кінець місяця 

 

 

 

 

дебет 

 

 

 

 

кредит 

 

 

 

 

 

N запису 

Зміст операції 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Оборот 

за місяць 

з початку року 

20 

Субрахунок 653 "За страхуванням на випадок безробіття"
Залишок на початок місяця 

 

 

 

дебет 

 

 

 

кредит 

 

 

 

21 

Перераховано - дебет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по дебету 

 

 

 

22 

Нараховано на оплату праці* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Утримано із заробітної плати** 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Разом по кредиту  

 

 

 

26 

Залишок на кінець місяця 

 

 

 

дебет 

 

 

 

кредит 

 

 

 

29 

Субрахунок 656 "За страхуванням від нещасних випадків на виробництві"
Залишок на початок місяця 

 

 

 

дебет 

 

 

 

кредит 

 

 

 

30 

Перераховано - дебет  

 

 

 

31 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Разом по дебету 

 

 

 

34 

Нараховано на оплату праці *-  

 

 

 

35 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

Разом по кредиту  

 

 

 

38 

Залишок на кінець місяця 

 

 

 

дебет 

 

 

 

кредит 

 

 

 

 

____________
*) Кореспондуючі рахунки по кредиту субрахунків 651, 652, 653, 656 наведені у зведеній відомості нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї по об'єктах обліку ф. N 5.1 с.-г.

**) Утримання із заробітної плати наведено в розрахунково-платіжній відомості працівника N П-6.

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_______________ 

Головний бухгалтер 

_______________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 5 В с.-г.
по рахунках:
23 "Виробництво" (за видами виробництв);
24 "Брак у виробництві";
39 "Витрати майбутніх періодів";
91 "Загальновиробничі витрати";
92 "Адміністративні витрати";
93 "Витрати на збут"

за ____________ 200_ р.

N рядка 

Дебет рахунків
(субрахунків) 

Кредит рахунків  

N 231
"Рослинництво" 

N 232
"Тваринництво" 

N 233
"Промислове виробництво" 

N  

N  

N  

А 

Б 

  

15 "Капітальні інвестиції" 

  

  

  

  

  

  

  

201 "Сировина й матеріли" 

  

  

  

  

  

  

  

203 " Паливо" 

  

  

  

  

  

  

  

205 "Будівельні матеріали" 

  

  

  

  

  

  

  

207 "Запасні частини" 

  

  

  

  

  

  

  

208 "Матеріали с.-г. призначення" 

  

  

  

  

  

  

  

209 "Інші матеріали" 

  

  

  

  

  

  

  

21 "Поточні біологічні активи" 

  

  

  

  

  

  

  

22 "МШП" 

  

  

  

  

  

  

  

231 "Рослинництво" 

  

  

  

  

  

  

  

232 "Тваринництво" 

  

  

  

  

  

  

  

233 "Промислове виробництво" 

  

  

  

  

  

  

  

79 "Фінансові результати" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

  

27 

  

  

  

  

  

  

  

39 

  

  

  

  

  

  

  

79 

  

  

  

  

  

  

  

901 

  

  

  

  

  

  

  

903 

  

  

  

  

  

  

  

91 

  

  

  

  

  

  

  

92 

  

  

  

  

  

  

  

93 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

 

(субрахунків) 

Усього 

N 24
Брак у вироб-
ництві 

N 39
Витрати майбутніх періодів 

N 91 Загально-
виробничі витрати 

N 92
Адміністративні витрати 

N 93
Витрати на збут 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Примітки

 

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

______________
(підпис) 

 

 

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер 

_____________
(підпис) 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7 8
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.