Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств

Надрукувати документ
27.08.2009
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Виробничий підрозділ ________________________
Аналітичний рахунок _________________________

ЗВІТ N 5.5 с.-г.
про витрати та вихід продукції основного виробництва

по ___________________________________________
(галузь, виробництво)

за ____________ 20__ р.

I. Витрати на виробництво (дебет)

N рядка 

Обліковий період
(за місяць, з початку року) 

В дебет рахунку  

N 661 "Розрахунки за заробітною платою" 

Відрахування на соціальні заходи 

  

дні,
люд. год. 

Сума 

N 651
"За пенсійним забезпеченням" 

N 652
"За соціальним страхуванням" 

N 653
"За страхуванням на випадок безробіття" 

N 656
"За страхуванням від нещасних випадків" 

N 201
"Сировина й матеріали" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

 

Вкладний аркуш до звіту N 5.5 с.-г.

з кредиту рахунків (субрахунків) 

Матеріальні витрати  

N 203
"Паливо" 

N 205
"Будівельні матеріали" 

N 207
"Запасні частини" 

N 208 "Матеріали с.-г. призначення" 

N 209
"Інші матеріали" 

насіння
(корми) 

добрива 

засоби захисту 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

В дебет рахунку 

Матеріальні витрати 

Амортизація 

Інші 

N 22
"МШП" 

N 27
 "Продукція с.-г. виробництва" 

  

N 131
"Знос основних засобів" 

N 132
"Знос інших необоротних матеріальних активів" 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з кредиту рахунків 

Усього
(дебет) 

витрати  

N 63
"Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

Усього витрат 

N 710
"Дохід від первісного визнання" 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

II. Вихід продукції (кредит)

N рядка 

Обліковий період
(за місяць,
з початку року) 

Види продукції (27, 21); закриття рахунку (940) 

N 27 

N 21 

N 940
"Витрати від первісного визнання" 

Усього (кредит) 

  

сума 

  

сума 

кг 

сума 

  

сума 

сума 

  

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Звіт закінчено "___" ____________ 200_ р.

 

Виконавець 

__________________ 

Головний бухгалтер 

__________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Виробничий підрозділ _________________________

Аналітичний рахунок _________________________

ЗВІТ N 5.6 с.-г.
про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв

по _______________________________________
(інші виробництва)

за ____________ 200_ р.

I. Витрати на виробництво (дебет)

N рядка 

Обліковий період (за місяць, з початку року) 

В дебет рахунку  

Витрати на оплату праці (661) 

Відрахування на соціальні заходи 

  

дні,
люд. год. 

Сума 

Пенсійне забезпечення
651 

Соціальне страхування
652 

Страхування на випадок безробіття
653 

  

Сировина і матеріали
201 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього  

  

  

  

  

  

  

  

 

I-ий вкладний аркуш до звіту N 5.6 с.-г.

з кредиту рахунків 

Матеріальні витрати 

Паливо
203 

Будівельні матеріали
205 

Запасні частини
207 

Матеріали с.-г. призначення
208 

Інші матеріали
209 

МШП
22 

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

В дебет рахунку  

Амортизація  

Інші витрати  

Знос основних засобів
131 

Знос інших необоротних матеріальних активів
132 

  

  

  

  

  

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з кредиту рахунків 

Усього витрат (дебет) 

 

  

МТП 

Послуги сторонніх організацій
63 

Різні кредитори
685 

  

  

  

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

II. Виконані роботи, надані послуги (кредит)

N рядка 

Обліковий період
(за місяць, з початку року) 

Розподіл витрат по споживачах 

  

  

  

  

  

сума 

  

сума 

  

сума 

  

сума 

10 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

II-ий вкладний аркуш до звіту N 5.6 с.-г.

послуг (15, 20, 21, 23, 90, 91, 92, 93) 

  

  

  

  

  

  

сума 

  

сума 

  

сума 

  

сума 

  

сума 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розподіл витрат по споживачах 

  

  

  

  

  

  

сума 

  

сума 

  

сума 

  

сума 

  

сума 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

послуг (15, 20, 21, 23, 90, 91, 92, 93) 

Усього
(кредит) 

  

  

  

  

  

  

сума 

  

сума 

  

сума 

  

сума 

  

сума 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Звіт закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_________________ 

Головний бухгалтер 

_________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Виробничий підрозділ _________________________

Аналітичний рахунок _________________________

ЗВІТ N 5.7 с.-г.
про загальновиробничі витрати

за 20__ р.

N рядка 

Статті виробничих витрат (дебет) 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Обліковий період 

за січень 

з початку року  

за лютий 

з початку року  

Витрати на управління виробництвом 

Витрати на оплату праці  

661 

  

  

  

  

Пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

Соціальне страхування 

652 

  

  

  

  

Страхування на випадок безробіття  

653 

  

  

  

  

Витрати на відрядження  

372 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом (ряд. 1 - 6) 

  

  

  

  

  

Амортизація 

Основних засобів  

131 

  

  

  

  

Інших необоротних матеріальних активів  

132 

  

  

  

  

10 

Нематеріальних активів  

133 

  

  

  

  

11 

Разом (ряд. 12 - 25) 

  

  

  

  

  

12 

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт
основних засобів 

Витрати на оплату праці  

661 

  

  

  

  

13 

Пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

14 

Соціальне страхування  

652 

  

  

  

  

15 

Страхування на випадок безробіття  

653 

  

  

  

  

16 

Вартість витрачених матеріалів:  

  

  

  

  

  

17 

матеріали  

201 

  

  

  

  

18 

паливо  

203 

  

  

  

  

19 

будівельні матеріали  

205 

  

  

  

  

20 

запасні частини 

207 

  

  

  

  

21 

МШП 

22 

  

  

  

  

22 

Послуги допоміжних виробництв  

23 

  

  

  

  

23 

  

  

  

  

  

  

24 

  

  

  

  

  

  

25 

  

  

  

  

  

  

26 

Разом (ряд. 12 - 25) 

  

  

  

  

  

27 

Витрати на вдоско-налення технології  

Витрати на оплату праці  

661 

  

  

  

  

28 

Пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

29 

Соціальне страхування  

652 

  

  

  

  

30 

Страхування на випадок безробіття 

653 

  

  

  

  

31 

  

  

  

  

  

  

 

I-ий вкладний аркуш до звіту N 5.7 с.-г.

(за місяць, з початку року) 

за березень 

з початку року 

за квітень 

з початку року 

за травень 

з початку року 

за червень 

з початку року 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обліковий період  

за липень 

з початку року  

за серпень 

з початку року  

за вересень 

з початку року  

за жовтень 

з початку року  

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(за місяць, з початку року) 

Кредит 

за листопад 

з початку року  

за грудень 

з початку року  

 

 

 

Сума 

Кореспон-
дуючий рахунок 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N рядка 

Статті виробничих витрат (дебет) 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Обліковий період 

за січень 

з початку року  

за лютий 

з початку року  

32 

і організації виробництва  

  

  

  

  

  

  

33 

  

  

  

  

  

  

34 

  

  

  

  

  

  

35 

Разом (ряд. 27 - 34) 

  

  

  

  

  

36 

Утримання виробничих приміщень  

  

  

  

  

  

  

37 

  

  

  

  

  

  

38 

  

  

  

  

  

  

39 

  

  

  

  

  

  

40 

Разом (ряд. 36 - 39) 

  

  

  

  

  

41 

Витрати на обслуговування виробничого процесу 

Витрати на оплату праці  

661 

  

  

  

  

42 

Пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

43 

Соціальне страхування  

652 

  

  

  

  

44 

Страхування на випадок безробіття  

653 

  

  

  

  

45 

Разом (ряд. 41 - 44) 

  

  

  

  

  

46 

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища 

Витрати на оплату праці 

661 

  

  

  

  

47 

Пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

48 

Соціальне страхування  

652 

  

  

  

  

49 

Страхування на випадок безробіття  

653 

  

  

  

  

50 

Матеріали  

201 

  

  

  

  

51 

  

  

  

  

  

  

52 

  

  

  

  

  

  

53 

  

  

  

  

  

  

54 

Послуги допоміжних виробництв  

23 

  

  

  

  

55 

Послуги сторонніх організацій  

  

  

  

  

  

56 

  

  

  

  

  

  

57 

Разом (ряд. 46 - 56) 

  

  

  

  

  

58 

Інші витрати 

  

  

  

  

  

  

59 

  

  

  

  

  

  

60 

  

  

  

  

  

  

61 

Разом (ряд. 58 - 60) 

  

  

  

  

  

62 

 

Всього (ряд. 7, 11, 26, 35, 40, 45, 57, 61) 

 

 

 

 

 

 

II-ий вкладний аркуш до звіту N 5.7 с.-г.

(за місяць, з початку року) 

за березень 

з початку року 

за квітень 

з початку року 

за травень 

з початку року 

за червень 

з початку року 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обліковий період 

за липень 

з початку року 

за серпень 

з початку року 

за вересень 

з початку року 

за жовтень 

з початку року 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(за місяць, з початку року) 

Кредит 

за листопад 

з початку року 

за грудень 

з початку року 

 

 

 

Сума 

Кореспон-
дуючий рахунок 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Звіт закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

__________________ 

Головний бухгалтер 

__________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЗВІТ N 5.8 с.-г.
про адміністративні витрати

за 20__ р.

N рядка 

Статті виробничих витрат (дебет) 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Обліковий  

за січень 

з початку року 

за лютий 

з початку року 

Утримання апарату управління  

Витрати на оплату праці  

661 

  

  

  

  

Пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

Соціальне страхування 

652 

  

  

  

  

Страхування на випадок безробіття  

653 

  

  

  

  

Витрати на відрядження  

372 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом (ряд. 1 - 6) 

  

  

  

  

  

Утримання загально-
господарського персоналу  

Витрати на оплату праці  

661 

  

  

  

  

Пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

10 

Соціальне страхування  

652 

  

  

  

  

11 

Страхування на випадок безробіття  

653 

  

  

  

  

12 

  

  

  

  

  

  

13 

Разом (ряд. 8 - 12) 

  

  

  

  

  

14 

Представницькі витрати 

  

  

  

  

  

  

15 

  

  

  

  

  

  

16 

  

  

  

  

  

  

17 

Разом (ряд 14 - 16) 

  

  

  

  

  

18 

Витрати на утримання основних засобів, інших 

Амортизація:  

  

  

  

  

  

19 

основних засобів  

131 

  

  

  

  

20 

інших необоротних матеріальних активів  

132 

  

  

  

  

21 

Разом (ряд. 19 - 20) 

  

  

  

  

  

22 

Ремонт: 

 

 

 

 

 

23 

витрати на оплату праці  

661 

  

  

  

  

24 

пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

25 

соціальне страхування  

652 

  

  

  

  

26 

страхування на випадок безробіття 

653 

  

  

  

  

27 

матеріальні цінності:  

  

  

  

  

  

28 

матеріали  

201 

  

  

  

  

29 

паливо  

203 

  

  

  

  

30 

будівельні матеріали  

205 

  

  

  

  

31 

запасні частини  

207 

  

  

  

  

 

I-ий вкладний аркуш до звіту N 5.8 с.-г.

період 

за березень 

з початку року 

за квітень 

з початку року 

за травень 

з початку року 

за червень 

з початку року 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обліковий період  

за липень 

з початку року 

за серпень 

з початку року 

за вересень 

з початку року 

за жовтень 

з початку року 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Кредит 

за листопад 

з початку року 

за грудень 

з початку року 

 

 

 

Сума 

Кореспон-
дуючий рахунок 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N рядка 

Статті виробничих витрат (дебет) 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Обліковий період 

за січень 

з початку року 

за лютий 

з початку року 

32 

необоротних матеріальних активів  

МШП 

22 

  

  

  

  

33 

  

  

  

  

  

  

34 

  

  

  

  

  

  

35 

  

  

  

  

  

  

36 

Разом (ряд. 23 - 35) 

  

  

  

  

  

37 

Опалення  

23 

  

  

  

  

38 

Освітлення  

23 

  

  

  

  

39 

Водопостачання  

23 

  

  

  

  

40 

  

  

  

  

  

  

41 

  

  

  

  

  

  

42 

Разом (ряд. 37 - 41) 

  

  

  

  

  

43 

Охорона праці і техніка безпеки: 

  

  

  

  

  

44 

витрати на оплату праці  

661 

  

  

  

  

45 

пенсійне забезпечення  

651 

  

  

  

  

46 

соціальне страхування  

652 

  

  

  

  

47 

страхування на випадок безробіття  

653 

  

  

  

  

48 

  

  

  

  

  

  

49 

  

  

  

  

  

  

50 

  

  

  

  

  

  

51 

  

  

  

  

  

  

52 

  

  

  

  

  

  

53 

Разом (ряд. 44 - 52) 

  

  

  

  

  

54 

Разом по статті (ряд 21, 36, 42, 53) 

  

  

  

  

  

55 

Інші витрати 

Витрати на зв'язок 

  

  

  

  

  

56 

Амортизація нематеріальних активів  

133 

  

  

  

  

57 

Податки і збори 

64 

  

  

  

  

58 

  

  

  

  

  

  

59 

Розрахунково-касове обслуговування 

311 

  

  

  

  

60 

Інші витрати 

  

  

  

  

  

61 

Разом (ряд. 55 - 60) 

  

  

  

  

  

62 

Всього (ряд. 7, 13, 17, 54, 61) 

 

 

 

 

 

 

II-ий вкладний аркуш до звіту N 5.8 с.-г.

 

за березень 

з початку року 

за квітень 

з початку року 

за травень 

з початку року 

за червень 

з початку року 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обліковий період  

за липень 

з початку року 

за серпень 

з початку року 

за вересень 

з початку року 

за жовтень 

з початку року 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Кредит 

за листопад 

з початку року 

за грудень 

з початку року 

 

 

 

Сума 

Кореспон-
дуючий рахунок 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Звіт закінчено "___" ____________ 200_ р.

 

Виконавець 

_________________ 

Головний бухгалтер 

_________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Виробничий підрозділ ________________________

Аналітичний рахунок _________________________

ЗВІТ N 5.9 с.-г.
про витрати на збут

за 20__ р.

I. Витрати на виробництво (дебет)

N рядка 

Обліковий період
(за місяць,
з початку року) 

В дебет рахунку  

Витрати на оплату праці (661) 

Відрахування на соціальні заходи 

Матеріальні 

дні,
люд. год. 

Сума 

Пенсійне забезпечення
651 

Соціальне страхування
652 

Страхування на випадок безробіття
653 

  

Сировина і матеріали
201 

Паливо
203 

10 

  

ЗМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗПР 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з кредиту рахунків 

Інші витрати 

Разом витрат (дебет) 

Кредит рахунку 93 (сума, грн.) 

Кореспон-
дуючий рахунок 

витрати 

Знос основних засобів
131 

 

 

 

 

 

Будівельні матеріали
205 

МШП
22 

  

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Звіт закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

________________ 

Головний бухгалтер 

________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ N 5.10 с.-г.
до Журналу-ордеру N 5 В с.-г.

за ____________ 20__ р.

N п/п 

Аналітичний рахунок 

З кредиту рахунків 

В дебет рахунків 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Вкладний аркуш до відомості N 5.10 с.-г.

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N п/п 

Аналітичний рахунок 

З кредиту рахунків 

В дебет рахунків 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_______________ 

Головний бухгалтер 

_______________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 5 Г с.-г.
по кредиту рахунків: 90 "Собівартість реалізації", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати", 98 "Податок на прибуток", 99 "Надзвичайні витрати"

за ____________ 20__ р.

I. З кредиту рахунків 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99

N рядку 

Дебет рахунків 

З кредиту рахунків 

Разом 

N 90 

N 94 

N 95 

N 96 

N 97 

N 98 

N 99 

 

79 "Фінансові результати" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Зведені аналітичні дані про витрати

N пор. 

Стаття доходів 

Рахунок 

Сума 

за поточний місяць 

за період з початку звітного року 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Всього собівартість реалізації 

90 

  

  

  

в тому числі: 

901 

  

  

1.1 

собівартість реалізації готової продукції  

902 

  

  

1.2 

собівартість реалізованих товарів  

903 

  

  

1.3 

собівартість реалізованих робіт і послуг  

904 

  

  

1.4 

страхові виплати  

  

  

  

2 

Всього інших витрат операційної діяльності 

94 

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

2.1 

витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю  

940 

  

  

2.2 

витрати на дослідження і розробки  

941 

  

  

2.3 

собівартість реалізованої іноземної валюти  

942 

  

  

2.4 

собівартість реалізованих виробничих запасів  

943 

  

  

2.5 

сумнівні та безнадійні борги  

944 

  

  

2.6 

втрати від операційної курсової різниці  

945 

  

  

2.7 

втрати від знецінення запасів  

946 

  

  

2.8 

нестачі і втрати від псування цінностей  

947 

  

  

2.9 

визнані штрафи, пені, неустойки  

948 

  

  

2.10 

інші витрати операційної діяльності  

949 

  

  

3 

Всього фінансових витрат 

95 

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

3.1 

відсотки за кредит  

951 

  

  

3.2 

інші фінансові витрати  

952 

  

  

4 

Всього втрат від участі в капіталі 

96 

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

4.1 

втрати від інвестицій в асоційовані підприємства  

961 

  

  

4.2 

втрати від спільної діяльності  

962 

  

  

4.3 

втрати від інвестицій в дочірні підприємства  

963 

  

  

5 

Всього інших витрат 

97 

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

5.1 

собівартість реалізованих фінансових інвестицій  

971 

  

  

5.2 

втрати від зменшення корисності активів  

972 

  

  

5.3 

втрати від неопераційних курсових різниць  

974 

  

  

5.4 

уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій  

975 

  

  

5.5 

списання необоротних активів  

976 

  

  

5.6 

інші витрати звичайної діяльності  

977 

  

  

6 

Всього витрат на прибуток 

98 

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

6.1 

податок на прибуток від звичайної діяльності  

981 

  

  

6.2 

податок на прибуток від надзвичайної діяльності  

982 

  

  

7 

Всього надзвичайних витрат 

99 

  

  

  

в тому числі: 

  

  

  

71 

втрати від стихійного лиха  

991 

  

  

7.2 

втрати від техногенних катастроф і аварій  

992 

  

  

7.3 

інші надзвичайні витрати  

993 

  

  

 

Журнал-ордер закінчено "___" ____________ 20__ р.

У Головній книзі суми оборотів відображені "___" ____________ 200_ р.

 

Виконавець 

__________________ 

Головний бухгалтер 

__________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 5.12 с.-г.
аналітичних даних про витрати по рахунках:
94 "Інші витрати операційної діяльності";
95 "Фінансові витрати";
96 "Втрати від участі в капіталі";
97 "Інші витрати";
98 "Податок на прибуток";
99 "Надзвичайні витрати"

за ____________ 20__ р.

Аналітичні дані до рахунку N 94 "Інші витрати операційної діяльності"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 95 "Фінансові витрати"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 96 "Втрати від участі в капіталі"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 97 "Інші витрати"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 98 "Податок на прибуток"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

З початку року до звітного місяця 

За звітний місяць 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 99 "Надзвичайні витрати"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець _______________________ 

  

Головний бухгалтер __________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________________

ЖУРНАЛ-ОРДЕР N 6 с.-г.
по кредиту рахунків: 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками", 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 79 "Фінансові результати"

за ____________ 20__ р.

N пор. 

Дебет рахунків 

Кредит рахунків 

Усього 

N 36 

N 70 

N 71 

N 72 

N 73 

N 74 

N 75 

N 79 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

16 "Довгострокові біологічні активи" 

х 

  

  

х 

  

  

х 

х 

  

30 "Каса" 

  

  

  

х 

  

  

  

х 

  

31 "Рахунки в банках" 

  

  

  

х 

  

  

  

х 

  

35 "Поточні фінансові інвестиції" 

  

х 

х 

х 

  

  

х 

х 

  

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" 

х 

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

  

  

  

х 

  

  

  

х 

  

66 "Розрахунки за виплатами працівникам" 

х 

  

  

х 

х 

х 

х 

х 

  

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

  

  

  

х 

  

  

х 

х 

  

69 "Доходи майбутніх періодів" 

  

  

х 

х 

х 

  

х 

х 

  

10 

70 "Доходи від реалізації" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

11 

71 "Інший операційний дохід" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

12 

72 "Дохід від участі в капіталі" 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

73 "Інші фінансові доходи" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

14 

74 "Інші доходи" 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

х 

  

  

15 

75 "Надзвичайні доходи" 

х 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Відмітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

II. Зведені аналітичні дані про доходи

N пор. 

Стаття доходів 

Рахунок 

Сума 

за поточний місяць 

за період з початку звітного року 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

Всього доходів від реалізації 

70 

  

  

  

з них: 

  

  

  

1.1 

від реалізації готової продукції 

701 

  

  

1.2 

від реалізації товарів 

702 

  

  

1.3 

від реалізації робіт і послуг 

703 

  

  

2 

Всього інших операційних доходів 

71 

  

  

  

з них: 

  

  

  

2.1 

від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю 

710 

  

  

2.2 

від реалізації іноземної валюти 

711 

  

  

2.3 

від реалізація інших оборотних активів 

712 

  

  

2.4 

від операційної оренди активів 

713 

  

  

2.5 

від операційної курсової різниці 

714 

  

  

2.6 

одержані штрафи, пені, неустойки 

715 

  

  

2.7 

відшкодування раніше списаних активів 

716 

  

  

2.8 

від списання кредиторської заборгованості 

717 

  

  

2.9 

від безоплатно одержаних оборотних активів 

718 

  

  

2.10 

інші доходи від операційної діяльності 

719 

  

  

3 

Всього доходів від участі в капіталі 

72 

  

  

  

з них: 

  

  

  

31 

від інвестицій в асоційовані підприємства 

721 

  

  

3.2 

від спільної діяльності 

722 

  

  

3.3 

від інвестицій в дочірні підприємства 

723 

  

  

4 

Всього інших фінансових доходів 

73 

  

  

  

з них: 

  

  

  

4.1 

дивіденди одержані 

731 

  

  

4.2 

відсотки одержані 

732 

  

  

4.3 

інші доходи від фінансових операцій 

733 

  

  

5 

Всього інших доходів 

74 

  

  

  

з них від: 

  

  

  

5.1 

реалізації фінансових інвестицій 

741 

  

  

5.2 

відновлення корисності активів 

742 

  

  

5.3 

реалізації майнових комплексів 

743 

  

  

5.4 

неопераційної курсової різниці 

744 

  

  

5.5 

безоплатно одержаних активів 

745 

  

  

5.6 

інші доходи від звичайної діяльності 

746 

  

  

Всього надзвичайних доходів 

75 

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

відшкодування збитків від надзвичайних подій 

751 

  

  

  

інші надзвичайні доходи 

752 

  

  

 

ЖУРНАЛ-ОРДЕР ЗАКІНЧЕНО "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець 

________________
(підпис) 

 

У Головній книзі суми оборотів відображено "___" ____________ 20__ р.

 

Головний бухгалтер  

____________________
(підпис) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390 

 

Форма N 6.1 с.-г.

_______________________________________
назва підприємства 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________

Реєстр N ___ документів по реалізації готової продукції біологічних активів (безготівкові розрахунки)

Продукція (біологічні активи) ________________________ Одиниця виміру _______________
Канал реалізації _________________________________________________________________

N п/п 

Назва покупця або замов-
ника 

Відправлено (в дебет субрахунку N 901 з кредиту рахунків 21, 27 та ін.) 

Прийнято покупцем (з кредиту субрахунку N 701 в дебет рахунків 36, 377, 372, 661 та ін.) 

Відмітка про оплату (з кредиту рахунків 36, 377 та ін. в дебет рахунків 31, 34 та ін.) 

Товарно-
транс-
портна накладна 

Кіль-
кість (маса) 

Вар-
тість 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Документ (квитанція) 

Кількість 

Сума 

Разом без ПДВ і акциз-
ного збору 

ПДВ 

Акциз-
ний збір 

Всього 

Кореспон-
дуючий рахунок 

дата 

дата 

в натурі 

залікова маса 

по ціні реалізації 

надбавки, доплати, знижки 

дата 

сума 

кореспон-
дуючий рахунок 

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N п/п 

Назва покупця або замовника 

Відправлено (в дебет субрахунку N 901 з кредиту рахунків 21, 27 та ін.) 

Прийнято покупцем (з кредиту субрахунку N 701 в дебет рахунків 36, 377, 372, 661 та ін.) 

Відмітка про оплату (з кредиту рахунків 36, 377 та ін. в дебет рахунків 31, 34 та ін.) 

Товарно-
транс-
портна накладна 

Кіль-
кість (маса) 

Вар-
тість 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Документ (квитанція) 

Кількість 

Сума 

Разом без ПДВ і акциз-
ного збору 

ПДВ 

Акциз-
ний збір 

Всього 

Кореспон-
дуючий рахунок 

дата 

дата 

в натурі 

залікова маса 

по ціні реалізації 

надбавки, доплати, знижки 

дата 

сума 

кореспон-
дуючий рахунок 

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Реєстр закінчено "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець _____________ 

Головний бухгалтер ____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390 

 

Форма N 6.2 с.-г.

_____________________________________
назва підприємства 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________

Реєстр N _____
документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)

Канал реалізації ____________________________

N п/п 

Назва покупця або замовника 

Найменування матеріальних цінностей, виконаних робіт та послуг 

Одиниця виміру 

Відправлено, відпущено, виконано (в дебет субрахунків 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 28, 23) 

Прийнято до оплати (з кредиту субрахунків N 702, 703, 712 в дебет рахунків 36, 372, 377, 661 та ін.) 

Відмітка про оплату (з кредиту рахунків 36, 377 та ін. в дебет рахунків 31, 34 та ін.) 

 

Документ 

Кіль-
кість 

Сума 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Документ 

Кіль-
кість 

Сума 

ПДВ 

Акциз-
ний збір 

Всього до сплати 

Кореспон-
дуючий рахунок 

 

дата 

дата 

дата 

сума 

кореспон-
дуючий рахунок 

 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N п/п 

Назва покупця або замовника 

Найменування матеріальних цінностей, виконаних робіт та послуг 

Одиниця виміру 

Відправлено, відпущено, виконано (в дебет субрахунків 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 28, 23) 

Прийнято до оплати (з кредиту субрахунків N 702, 703, 712 в дебет рахунків 36, 372, 377, 661 та ін.) 

Відмітка про оплату (з кредиту рахунків 36, 377 та ін. в дебет рахунків 31, 34 та ін.) 

 

Документ 

Кіль-
кість 

Сума 

Кореспон-
дуючий рахунок 

Документ 

Кіль-
кість 

Сума 

ПДВ 

Акциз-
ний збір 

Всього до сплати 

Кореспон-
дуючий рахунок 

 

дата 

дата 

дата 

сума 

кореспон-
дуючий рахунок 

 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстр закінчено "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець _____________ 

Головний бухгалтер ____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390 

 

Форма N 6.3 с.-г.

______________________________________________________
назва підприємства 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________

Реєстр N ___ документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації)

дата 

N документа 

Одержувач 

З кредиту субрахунків N 701, 702, 703, 712 в дебет рахунку 30 

Разом (без ПДВ) 

ПДВ 

Акцизний збір 

Всього 

Вартість оплаченої але не виданої продукції, матеріалів та послуг 

Відмітка про оплату в наступ-
ному місяці 

вид продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів 

прибут-
ковий касовий ордер 

накладна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

кількість 

сума 

дата 

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом (без ПДВ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПДВ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Акцизний збір 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

дата 

N документа 

Одержувач 

З кредиту субрахунків N 701, 702, 703, 712 в дебет рахунку 30 

Разом (без ПДВ) 

ПДВ 

Акцизний збір 

Всього 

Вартість оплаченої але не виданої продукції, матеріалів та послуг 

Відмітка про оплату в наступному місяці 

вид продукції, матеріалів, послуг 

прибут-
ковий касовий ордер 

накладна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

дата 

сума 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом (без ПДВ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПДВ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Акцизний збір 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Реєстр закінчено "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець _____________ 

Головний бухгалтер ____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

Форма N 6.3а с.-г. 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

Реєстр N _______
документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за обліковими цінами)

за ____________ 20__ р.

Вид продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів ______
______________________________________________ Одиниця виміру _____________

Кому реалізовано за готівку 

Документ 

Відправлено в дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 21, 22, 26, 27, 28, 23 та ін. 

Відмітка про оплату 

дата 

Кількість 

Вартість 

Кореспон-
дуючий рахунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кому реалізовано за готівку 

Документ 

Відправлено в дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 21, 22, 26, 27, 28, 23 та ін. 

Відмітка про оплату 

дата 

Кількість 

Вартість 

Кореспон-
дуючий рахунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстр закінчено "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець ___________________ 

  

Головний бухгалтер ______________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 6.4 с.-г.
аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів

за ____________ 20__ р.

Відкривають на місяць. Обороти за звітний місяць в аналітичному розділі приводять з реєстрів N _______, первинних документів, а також аркушів-розшифровок.

Пор. N 

Реєстр або інший документ 

Найменування продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів 

Сорт, якість 

Одиниця виміру 

Відправлено, відпущено, виконано (в дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 21, 23, 27, 28 та ін.) 

дата 

 

 

 

Разом по дебету 

кількість (маса) 

вартість 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладний аркуш до відомості N 6.4 с.-г.

Прийнято до оплати (з кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 в дебет рахунків 36, 377, 372, 661, 30 та ін.) 

 

 

 

 

 

Разом по кредиту 

ПДВ 

Акцизний збір 

Всього по кредиту 

кількість 

вартість 

в натурі 

залікова маса 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пор. N 

Реєстр або інший документ 

Найменування продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів 

Сорт, якість 

Одиниця виміру 

Відправлено, відпущено, виконано (в дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 з кредиту рахунків 20, 21, 23, 27, 28 та ін.) 

дата 

 

 

 

Разом по дебету 

кількість (маса) 

вартість 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийнято до оплати (з кредиту субрахунків 701, 702, 703, 712 в дебет рахунків 36, 377, 372, 661, 30 та ін.) 

 

 

 

 

 

Разом по кредиту 

ПДВ 

Акцизний збір 

Всього по кредиту 

кількість 

вартість 

в натурі 

залікова маса 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

__________________ 

Головний бухгалтер 

__________________ 

 

 

Назва продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів ___________

Одиниця виміру ___________________

Місяць 

Зміст запису 

Дебет субрахунків 901, 902, 903, 943, та ін. 

Кредит сурбрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

Канали реалізації 

Продаж заготівельним організаціям 

Видача в рахунок 

кількість 

Сума, грн. 

Земельного паю 

Майнового паю 

Оплати праці 

кіль-
кість 

сума,
грн. 

натуральна вага 

залікова 

кіль-
кість 

сума, грн. 

кіль-
кість 

сума, грн. 

кіль-
кість 

сума, грн. 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

ПДВ 

Акцизний збір 

Всього 

 

Взаємний залік 

За готівку 

Інша реалізація 

 

Разом без (ПДВ) 

 
 

кіль-
кість 

сума, грн. 

кіль-
кість 

сума, грн. 

кіль-
кість 

сума, грн. 

кіль-
кість 

сума, грн. 

кіль-
кість 

сума, грн. 

кіль-
кість 

сума, грн 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 6.6 с.-г.
аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

за ____________ 20__ р.

N рядка 

Реєстр або інший документ 

Покупець або замовник 

Залишок на початок місяця 

Прийнято до
(в дебет рахунку 36 з 

Дата 

Номер 

дебет 

кредит 

N 701
"Дохід від реалізації готової продукції" 

N 702
"Дохід від реалізації товарів" 

N 703
"Дохід від реалізації робіт і послуг" 

А 

Б 

В 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладний аркуш до відомості N 6.6 с.-г.

оплати
кредиту рахунків) 

Оплачено (з кредиту рахунку N 36 в дебет рахунків) 

Залишок на кінець місяця 

N 71
"Інший операційний дохід" 

 

Разом по дебету 

N 30
"Каса" 

N 31
"Рахунки в банках" 

N 34
"Коротко-
строкові векселі одержані" 

N 38
"Резерв сумнівних боргів" 

N 63
"Розра-
хунки з постачаль-
никами і підряд-
никами" 

N 685
"Розрахунки з іншими кредиторами" 

Разом по кредиту 

дебет 

кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N рядка 

Реєстр або інший документ 

Покупець або замовник 

Залишок на початок місяця 

Прийнято до
(в дебет рахунку 36 з 

Дата 

Номер 

дебет 

кредит 

N 701 "Дохід від реалізації готової продукції" 

N 702 "Дохід від реалізації товарів" 

N 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" 

А 

Б 

В 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оплати
кредиту рахунків) 

Оплачено (з кредиту рахунку N 36 в дебет рахунків) 

Залишок на кінець місяця 

N 71
"Інший операційний дохід" 

 

Разом по дебету 

N 30
"Каса" 

N 31
"Рахунки в банках" 

N 34
"Коротко-
строкові векселі одержані" 

N 38
"Резерв сумнівних боргів" 

N 63
"Розрахунки з постачальниками і підрядниками" 

N 685
"Розрахунки з іншими кредиторами" 

Разом по кредиту  

дебет 

кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

________________ 

Головний бухгалтер 

________________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ВІДОМІСТЬ N 6.7 с.-г.
аналітичних даних про доходи по рахунках:
71 "Інший операційний дохід";
72 "Дохід від участі в капіталі";
73 "Інші фінансові доходи";
74 "Інші доходи";
75 "Надзвичайні доходи";
79 "Фінансові результати"

за ____________ 20__ р.

Аналітичні дані до рахунку N 71 "Інший операційний дохід"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 72 "Дохід від участі в капіталі"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 73 "Інші фінансові доходи"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 74 "Інші доходи"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 75 "Надзвичайні доходи"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

Аналітичні дані до рахунку N 79 "Фінансові результати"

N запису 

Підстава 

Стаття аналітичного обліку 

Кореспон-
дуючий рахунок 

За звітний місяць 

З початку року до звітного місяця 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом по рахунку 

  

  

  

  

  

 

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р. 

Виконавець ____________ 

  

Головний бухгалтер ____________ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства аграрної політики України
від 4 червня 2009 р. N 390  

 

___________________________________________
(назва підприємства) 

 

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 

  

 

 

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ N 6.8 с.-г.
по аналітичних рахунках з реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів

за ____________ 20__ р.

N п/п 

Назва продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів і одиниця виміру 

Залишок на 

Оборот за 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

I-ий вкладний аркуш до відомості N 6.8 с.-г.

N
п/п 

Залишок на 

Оборот за 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N
п/п 

Залишок на 

Оборот за 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

II-ий вкладний аркуш до відомості N 6.8 с.-г.

N п/п 

Залишок на 

Оборот за 

Залишок на 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N п/п 

Назва продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів і одиниця виміру 

Залишок на 

Оборот за 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

III-ий вкладний аркуш до відомості N 6.8 с.-г.

N
п/п 

Залишок на 

Оборот за 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N
п/п 

Залишок на 

Оборот за 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N п/п 

Залишок на 

Оборот за 

Залишок на 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

дебет субрахунків 901, 902, 903, 943 та ін. 

кредит субрахунків 701, 702, 703, 712 та ін. 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Відомість закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

Виконавець 

_________________ 

Головний бухгалтер 

_________________ 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 [7] 8
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.