Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Первинний облік »

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами

Надрукувати документ
17.12.2009

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 

 

ЖУРНАЛ
обліку господарських операцій

за _____________ 20__ р.

Реєстрація операцій 

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку 

N з/п 

Дата і номер документа 

Зміст операції 

Сума 

10 Основні засоби 

13 Знос необоротних активів 

15 Капітальні інвестиції 

20 Виробничі запаси 

23 Виробництво 

26 Готова продукція 

30 Каса 

31 Рахунки в банках 

37 Розрахунки з різними дебіторами 

40 Власний капітал 

44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 

64 Розрахунки за податками і платежами 

66 Розрахунки з оплати праці 

68 Розрахунки за іншими операціями 

70 Доходи 

79 Фінансові результати 

84 Витрати операційної діяльності 

85 Інші затрати 

14, 18, 35, 39, 47, 55, 69 

 

 

 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

дебет 

кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього оборотів за місяць 

за дебетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за кредитом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на початок місяця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо на кінець місяця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер _________________
                                                              (підпис) 

 

Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладний аркуш

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього оборотів за аркушем 

за дебетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за кредитом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 

 

 

 

 

_________________
          Підприємство 
ВІДОМІСТЬ 1-м

за __________________ 20__ р.

Розділ I. Облік готівки і грошових документів (рахунок 30)

N з/п 

Дата звіту касира 

Зміст операції 

В дебет рахунку з кредиту рахунку 

З кредиту рахунку в дебет рахунків 

30 Каса 

31 Рахунки в банках 

37 Розрахунки з різними дебіторами 

68 Розрахунки за іншими операціями 

70 Доходи 

14, 15, 18, 40, 47, 55, 66, 69 

Усього за дебетом 

30 Каса 

31 Рахунки в банках 

37 Розрахунки з різними дебіторами 

64 Розрахунки за податками й платежами 

66 Розрахунки з оплати праці 

68 Розрахунки за іншими операціями 

84 Витрати операційної діяльності 

85 Інші затрати 

14, 15, 35, 39, 40, 47, 55, 69, 70 

Усього за кредитом 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотна сторона
Відомості 1-м 

 
Розділ II. Облік грошових коштів та їх еквівалентів (рахунок 31)

N з/п 

Дата виписки банку 

Зміст операції 

В дебет рахунку з кредиту рахунку 

З кредиту рахунку в дебет рахунків 

30 Каса 

31 Рахунки в банках 

37 Розрахунки з різними дебіторами 

68 Розрахунки за іншими операціями 

70 Доходи 

14, 15, 18, 35, 40, 47, 55, 64, 66, 69 

Усього за дебетом 

30 Каса 

31 Рахунки в банках 

37 Розрахунки з різними дебіторами 

64 Розрахунки за податками й платежами 

66 Розрахунки з оплати праці 

68 Розрахунки за іншими операціями 

84 Витрати операційної діяльності 

85 Інші затрати 

14, 15, 18, 35, 39, 40, 47, 55, 69 

Усього за кредитом 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Додаток 4 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 

 

 

 

 

_________________
          Підприємство ВІДОМІСТЬ 2-м

за __________________ 20__ р.

Облік запасів

За рахунками 20 і 26

N
з/п 

Номенклатурний номер 

Номер документа 

Найменування запасів 

Одиниця виміру 

Ціна (придбання, фактична собівартість) 

Сальдо на початок місяця 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку в дебет рахунків 

Сальдо на кінець місяця 

 

26 Готова продукція 

79 Фінансові результати 

84 Витрати операційної діяльності 

15, 20, 23, 39, 40, 47, 85 

Усього за кредитом 

 

Кількість 

Сума 

Кількість 

Кореспондуючий рахунок 

Сума 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

Сума 

Кількість 

Сума 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотна сторона
Відомості 2-м 

 

N
з/п 

Номенклатурний номер 

Номер документа 

Найменування запасів 

Одиниця виміру 

Ціна (придбання, фактична собівартість) 

Сальдо на початок місяця 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку в дебет рахунків 

Сальдо на кінець місяця 

 

26 Готова продукція 

79 Фінансові результати 

84 Витрати операційної діяльності 

15, 20, 23, 39, 40, 47, 85 

Усього за кредитом 

 

Кількість 

Сума 

Кількість 

Кореспондуючий рахунок 

Сума 

 

 

 

 

 

 

Кількість 

Сума 

Кількість 

Сума 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Додаток 5 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 

 

 

 

 

_________________
          Підприємство 


ВІДОМІСТЬ 3-м

за _________________ 20__ р.

Розділ I. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, облік довгострокових зобов'язань і доходів майбутніх періодів

За рахунками 37, 55, 64, 68 і 69

N запису 

Номер документа 

Показники 

Сальдо на початок місяця 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку в дебет рахунків 

Сальдо на кінець місяця 

 

Дата 

20 Виробничі запаси 

26 Готова продукція 

30 Каса 

31 Рахунки в банках 

37 Розрахунки з різними дебіторами 

84 Витрати операційної діяльності 

14, 15, 18, 35, 39, 40, 44, 47, 55, 64, 66, 68, 70, 85 

Усього за кредитом 

 

Дата виникнення заборгованості 

Дебет 

Кредит 

Кореспондуючий рахунок 

Сума 

 

 

 

 

 

Дебет 

Кредит 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотна сторона
Відомості 3-м 

 


Розділ II. Облік розрахунків з оплати праці (рахунок 66)

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Залишок невиплаченої заробітної плати на початок місяця (кредит) 

З кредиту рахунку 66 в дебет рахунків 

В дебет рахунку 66 з кредиту рахунків 

 

47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

84 Витрати операційної діяльності 

85 Інші затрати 

15, 30, 31, 39, 64, 66 

Разом за кредитом рахунку 

30 Каса 

64 Розрахунки за податками й платежами 

66 Розрахунки з оплати праці 

68 Розрахунки за іншими операціями 

70 Доходи 

31, 37, 40 

Разом за дебетом рахунку 

Залишок невиплаченої заробітної плати на кінець місяця (кредит) 

 

Видано аванс 

Сплачена заборгованість 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Додаток 6 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 

 

 

 

_________________
          Підприємство 


ВІДОМІСТЬ 4-м

за _____________________ 20__ р.

Розділ I. Облік необоротних активів і зносу (рахунки 10 і 13)

Рахунок 10 "Основні засоби" 

Рахунок 13 "Знос необоротних активів" 

N з/п 

Об'єкт основних засобів (нематеріальних активів), коротка характеристика об'єкта 

Місце використання, прізвище відповідальної особи 

Залишок на початок місяця 

За дебетом рахунку 10 

З кредиту рахунку 10 в дебет рахунків 

Залишок на кінець місяця 

Залишок на початок місяця 

З кредиту рахунку 13 в дебет рахунків 10, 13, 39, 84, 85 

Дебет рахунку 13 

Залишок на кінець місяця 

Кількість 

Сума (первісна (переоцінена) вартість) / у тому числі сума переоцінки 

Дата, номер документа 

Кількість 

Кореспондуючий рахунок 

Сума 

Дата, номер документа, причина вибуття 

Кількість 

10 Основні засоби 

13 Знос необоротних активів 

40 Власний капітал 

85 Інші затрати 

Усього за кредитом 

Кількість 

Сума (первісна (переоцінена) вартість) / у тому числі сума переоцінки 

 

 

 

 

Усього за кредитом 

Кореспондуючий рахунок 

Сума 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотна сторона
Відомості 4-м 

 Розділ II. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів

За рахунками 14, 15, 18 і 35

N запису 

Зміст 

Сальдо на початок місяця 

За дебетом рахунку 

З кредиту рахунку в дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Сальдо на кінець місяця 

Кореспондуючий рахунок 

Сума 

10 Основні засоби 

14, 15, 18, 30, 31, 37, 40, 47, 55, 64, 68 

 

 

 

 

 

 

85 Інші витрати 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

 

Додаток 7 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 

 

_________________
          Підприємство ВІДОМІСТЬ 5-м

за _________________ 20__ р.

Розділ I. Облік витрат (рахунки 84, 85)

N
з/п 

Показники 

В дебет рахунків 84, 85 з кредиту рахунків 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунку 84 в дебет рахунків 

З кредиту рахунку 85 в дебет рахунку 79 

Усього витрат з початку року 

 

13 Знос необоротних активів 

20 Виробничі запаси 

37 Розрахунки з різними дебіторами 

64 Розрахунки за податками й платежами 

66 Розрахунки з оплати праці 

68 Розрахунки за іншими операціями 

10, 14, 15, 18, 23, 26, 30, 31, 35, 39, 47, 55, 84 

 

23 Виробництво 

79 Фінансові результати 

84 Витрати операційної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

Матеріальні витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Витрати сировини й матеріалів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Витрати палива й енергії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

Витрати будівельних матеріалів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Витрати напівфабрикатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

Інші матеріальні витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

Витрати на оплату праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

Виплати за окладами й тарифами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Премії та заохочення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Компенсаційні виплати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

Оплата відпусток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

Інші витрати на оплату праці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

Відрахування на пенсійне забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

Відрахування на соціальне страхування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Страхування на випадок безробіття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

Відрахування на індивідуальне страхування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

4  

Амортизація  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

Амортизація основних засобів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Амортизація інших необоротних матеріальних активів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

Амортизація нематеріальних активів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

Інші операційні витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 

Витрати на відрядження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Витрати на послуги зв'язку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

Усього за рахунком 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

 

 

 

Інші затрати 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 

Податок на прибуток 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

Надзвичайні витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

Фінансові витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 

Інші витрати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за рахунком 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка 2
Відомості 5-м 

 


Розділ II. Облік витрат на виробництво (рахунок 23)

N
з/п 

Вид продукції, робіт, послуг 

Залишок незавершеного виробництва на початок місяця 

В дебет рахунку 23 з кредиту рахунків 

З кредиту рахунку 23 в дебет рахунків 

Залишок незавершеного виробництва на кінець місяця 

 
 

23 Виробництво 

79 Фінансові результати 

84 Витрати операційної діяльності 

Усього за дебетом 

26 Готова продукція 

79 Фінансові результати 

15, 20, 23, 85 

Усього за кредитом 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінка 3
Відомості 5-м 

 Розділ III. Облік доходів і фінансових результатів (рахунки 44, 70, 79)

N з/п 

Показники 

Сальдо 

Усього за дебетом 

З кредиту рахунків 44, 70, 79 в дебет рахунків 

Усього за кредитом 

Сальдо 

Усього доходів з початку року 

Дебет 

Кредит 

30 Каса 

31 Рахунки в банках 

37 Розрахунки з різними дебіторами 

40 Власний капітал 

70 Доходи 

10, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 26, 35, 44, 47, 55, 64, 66, 68, 69, 79 

Дебет 

Кредит 

 

 

 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1. 

Усього доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(   ) 

1.4 

Вирахування з доходу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Усього інших операційних доходів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Усього інших звичайних доходів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Усього надзвичайних доходів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Усього за рахунком 70 "Доходи" (сума рядків 1 - 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

79 "Фінансові результати" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Сторінка 4
Відомості 5-м 

Розділ IV. Облік власного капіталу, витрат майбутніх періодів, забезпечень майбутніх витрат і платежів

За рахунками N 39, 40, 47

N
з/п 

Підстава, операція, дата 

Сальдо 

Усього за кредитом 

З кредиту рахунку в дебет рахунків 10, 13, 14, 15, 20, 26, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 47, 55, 64, 66, 68, 84, 85 

Сальдо 

Дебет 

Кредит 

Кореспондуючий рахунок 

Сума 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за кредитом 

Дебет 

Кредит 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 


 

Додаток 8 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 25 червня 2003 р. N 422 


_________________
          Підприємство 
Оборотно-сальдова відомість

за __________________ 20__ р.

Дебет 

Сальдо на початок місяця 

З кредиту рахунків згідно з відомостями 

Усього оборотів за дебетом рахунків 

Сальдо на кінець місяця 

Рахунки 

 

Відомість 1-м 

Відомість 2-м 

Відомість 3-м 

Відомість 4-м 

Відомість 5-м 

 
 

Дебет 

Кредит 

30 

31 

20 

26 

37 

55 

64 

66 

68 

69 

10 

13 

14 

15 

18 

35 

23 

39 

40 

44 

47 

70 

79 

84 

85 

Дебет 

Кредит 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

 

10 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

10 

 

13 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

13 

 

14 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

14 

 

15 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

15 

 

18 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

18 

 

20 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

20 

 

23 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

23 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

30 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

30 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

35 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

35 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

39 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

39 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

47 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

47 

 

55 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

55 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

66 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

66 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 

 

69 

х 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

69 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

 

84 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) 

 

 

 

х 

84 

 

85 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

85 

 

Усього оборотів за кредитом рахунків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунки  

30 

31 

20 

26 

37 

55 

64 

66 

68 

69 

10 

13 

14 

15 

18 

35 

23 

39 

40 

44 

47 

70 

79 

84 

85 

 

Баланс  

 

 


Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.