Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету » Порядок проведення та подання розрахунків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Чи може філія, яка має власні поточні рахунки самостійно подавати розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, у разі здійснення видобутку нафти?

25.08.2011

За рішенням нафтогазовидобувного підприємства, філія підприємства, яка займається видобутком нафти та має власні поточні рахунки, може подавати розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету до органу державної податкової служби за місцем податкової реєстрації такої філії.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 До якого органу державної податкової служби подають розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи підприємство - надрокористувач, до складу якого входять структурні підрозділи, які не мають статусу ЮО та здійснюють видобуток корисних к

25.08.2011

Підприємство-надрокористувач, до складу якого входять структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи та здійснюють видобуток корисних копалин (шахти, рудники, кар'єри, цехи тощо), складає розрахунки і сплачує збір у розрізі цих підрозділів та подає їх до органів державної податкової служби за місцем своєї реєстрації.

Читати далі »

Діє до 30.04.2010 Як заповнити рядки 01 – 06 розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи?

25.08.2011

Порядок складання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету наведений в додатку 3 до Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженої наказом Комітету України з питань геолог...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який термін подання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи?

25.08.2011

Розрахунки збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, органам державної податкової служби за місцезнаходженням родовища корисних копалин. Надрокористувач, який перебуває на податковому обліку в органах державної податкової служби іншого району (міста), ніж місцезнаходження родовища корисних копалин, що ним експлуатується, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, додатково подає (надсилає) до органу державної податкової служби, в якому він зареєстрований, копію розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи з відміткою органу державної податкової служби, яка прийняла оригінал розрахунку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як заповнити уточнюючий розрахунок по збору за геологорозвідувальні роботи, якщо платником самостійно виявлено помилки у попередніх кварталах ?

25.08.2011

У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, такий платник зобов'язаний подати новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники. Порядок складання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету наведено в додатку 3 до Інструкції.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи підлягає перенесенню останній день строку подання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, якщо він припадає на вихідний (святковий)?

25.08.2011

Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи треба подавати уточнюючий розрахунок по збору за геологорозвідувальні роботи, якщо самостійно виявлені помилки?

25.08.2011

У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним розрахунку збору, такий платник зобов'язаний подати новий (уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок повернення СГ надміру сплачених сум збору за геологорозвідувальні роботи?

25.08.2011

Повернення та зарахування неправильно сплаченого збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету здійснюється згідно з чинним законодавством України. Помилково та/або надміру сплачені суми платежів зараховуються в рахунок погашення податкових зобов’язань з тих податків, зборів (обов'язкових платежів), на розрахунковий рахунок яких проведено таку помилкову та/або надмірну сплату. Повернення помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів) здійснюється виключно на підставі заяви платника податків, яка може бути подана не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати. Повернення коштів за заявою платника податків здійснюється з державного бюджету протягом 10 робочих днів. Заява на повернення надміру сплачених податків подається платником податків до органу державної податкової служби за місцем перебування на обліку у довільній формі. При цьому, у заяві має бути визначено напрями зарахування коштів, що повертаються як помилково та/або надміру сплачені: - на поточний (вкладний) рахунок платника податку в установі банку; - на погашення податкового зобов'язання (податкового боргу) з інших податків, зборів (обов'язкових платежів), надходження яких контролюється органами державної податкової служби; - шляхом оформлення чека на одержання готівки в разі відсутності у платника податків рахунку в банку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 З якого моменту необхідно подавати розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи СГ, який отримав спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр для видобутку корисних копалин?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який отримав дозвіл на користування ділянкою надр для видобування корисних копалин становиться платником збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету та повинен подавати податковий розрахунок з моменту видобування корисних копалин.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, якщо платник перебуває на податковому обліку у місті з районним поділом у одному районі, а родовища корисних копалин знаходитьс

25.08.2011

Платник збору, який перебуває на податковому обліку у місті з районним поділом у одному районі, а родовища корисних копалин знаходиться у іншому районі цього міста, подає податковий розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету до органів ДПС за місцезнаходженням родовища корисних копалин, а копію розрахунку подає до органу ДПС в якому він зареєстрований (місцем перебування на податковому обліку).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, у разі видобування корисних копали (в тому числі підземних вод) філією (структурним підрозділом, відділенням)?

25.08.2011

Юридична особа, що має у своєму складі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що здійснюють видобування корисних копалин (в тому числі підземних вод), за місцезнаходженням їх родовищ корисних копалин, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж юридична особа, повинна стати на облік, як платник окремих податків та звітувати і сплачувати збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету за всі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи. Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Також, юридична особа протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, додатково подає (надсилає) до органу державної податкової служби, в якому вона зареєстрована, копії розрахунків збору за геологорозвідувальні роботи з відміткою органу державної податкової служби, яка прийняла розрахунок.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно подавати до органів ДПС розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи з нульовими показниками за податкові періоди, в яких СГ не здійснювався видобуток корисних копалин (у т.ч. підземної води)?

25.08.2011

Якщо суб’єкт господарювання у звітному періоді не здійснював видобуток корисних копалин (у тому числі підземної води), але зареєстрований як платник збору за геологорозвідувальні роботи і заяву про зняття його з обліку не подав, то він повинен згідно з нормами діючого законодавства подавати розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок проведення індексації, якщо за останній місяць звітного кварталу індекс інфляції складає менше 100% для обчислення збору за геологорозвідувальні роботи?

25.08.2011

Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, підлягають індексації з урахуванням офіційно встановленого та опублікованого індексу інфляції незважаючи на те, що за останній місяць звітного кварталу індекс інфляції складає менше 100%. Величини індексів інфляції щомісячно визначаються Державним комітетом статистики України і опубліковуються в газеті „Урядовий кур’єр”, а також щомісячно розміщуються на офіційному сайті Мінекономіки України (www.me.gov.ua).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання уточнюючого розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи за ІІ квартал 2010 року якщо платником за цей період було подано два звітних розрахунки?

25.08.2011

Якщо платником збору за геологорозвідувальні роботи було подано два розрахунки за звітний період - ІІ квартал 2010 року, то у разі самостійно виявлених ним помилок у одному із розрахунків платник збору може подати один уточнюючий розрахунок, а у разі самостійно виявлених ним помилок у двох розрахунках подається два уточнюючих розрахунки. При цьому, у разі заниження податкового зобов’язання у відповідному рядку уточнюючого розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи нараховується самостійно платником штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати.

Читати далі »