Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за забруднення навколишнього природного середовища » Платники збору

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 31.07.2009 Які суб’єкти господарювання є платниками збору за забруднення?

25.08.2011

Платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища, є суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності, включаючи їх об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної громади; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні; громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів. З 1 січня 2009 року збір за забруднення навколишнього природного середовища справляється в тому числі, й за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (обчислюється пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів, а також для експлуатуючої організації ядерних установок атомних електростанцій - на основі показників виробництва електричної енергії за певний період, для інших суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, - пропорційно активності радіоактивних матеріалів, та стягується одночасно з їх придбанням) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (обчислюється пропорційно терміну зберігання радіоактивних відходів понад встановлений строк з урахуванням їх обсягу та активності).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які СГ є платниками збору за забруднення?

25.08.2011

Відповідно до п.2.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і ДПА України від 19.07.99 №162/379 платниками збору за забруднення на...

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Хто є платником збору за забруднення за розміщення відходів?

25.08.2011

Платником збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів є підприємства, організації та інші суб’єкти господарювання, які здійснюють розміщення відходів незалежно від того чи видано їм дозволи на розміщення відходів.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення організація, що не займається підприємницькою діяльністю (благодійна, релігійна, неприбуткова, громадська), яка має на балансі або орендує автотранспорт?

25.08.2011

Організація, що не займається підприємницькою діяльністю (благодійна, релігійна, неприбуткова, громадська), яка має на балансі або орендує автотранспорт і використовує його, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища за викиди пересувними джерелами забруднення.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення суб’єкт господарювання, який уклав договір на вивіз та розміщення побутових відходів з підприємством комунального господарства?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який уклав договір з підприємством комунального господарства на вивіз та розміщення відходів , не є платником до бюджету збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення побутових відходів.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення постійне представництво нерезидента, яке має на балансі або орендує автотранспорт?

25.08.2011

Платником збору за забруднення навколишнього природного середовища є постійне представництво нерезидента в Україні, яке здійснює викиди в повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 Чи є платником збору за забруднення суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (склотари, макулатури)?

25.08.2011

Ні, підприємства, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (склотари, макулатури) і здійснюють статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері не є платниками збору за забруднення навколишнього середовища.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення суб’єкт господарювання, який орендує або має на балансі транспортні засоби?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який орендує або має на балансі транспортні засоби, тобто пересувні джерела забруднення, і здійснює викиди в атмосферу повітря, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платниками збору за забруднення суб’єкти господарювання, які не включені до переліку, що подається до органів податкової служби територіальними органами Мінприроди України?

25.08.2011

Суб’єкти господарювання, не включені до переліку, який подається органами Мінприроди України, не звільняються від сплати зазначеного збору.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 Чи потрібно сплачувати збір за забруднення та подавати податковий розрахунок цього збору власниками відходів, що звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів та для яких платежі за розміщення відходів усіх класі

25.08.2011

Власники відходів, для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 грн. на рік, звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, однак вони є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища і повинні складати податкові розрахунок збору наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік і подавати їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів. Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 Чи є платником збору за забруднення суб’єкт господарювання, який розміщує відходи, що утворилися в результаті ліквідації ОФ?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який розміщує на своїй території відходи, що утворилися в результаті ліквідації основних фондів, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища. Такий суб’єкт господарювання повинен отримати дозвіл та ліміти, які визначаються в Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1218 із змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платниками збору за забруднення платники ФСП?

25.08.2011

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, які здійснюють забруднення навколишнього природного середовища, є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення суб’єкт господарювання, який експлуатує в своїй діяльності сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни і інші механізми)?

25.08.2011

Збір за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин справляється за викиди забруднюючих речовин всіма видами пересувних джерел забруднення, у тому числі за викиди вчинені сільськогосподарською технікою. Суб’єкт господарювання, який експлуатує в своїй діяльності сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни і інші механізми) є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 Чи є платником збору за забруднення суб’єкт господарювання у якого в результаті діяльності утворюються відходи, які відповідно до договору передаються спеціалізованій організації?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання буде платником збору за забруднення навколишнього природного середовища у разі фактичного розміщення відходів на своїй території, на які цей суб’єкт має дозвіл на розміщення. Якщо суб’єкт господарювання укладає договір про передачу відходів від утворювача до іншої спеціалізованої організації, в якому не передбачено порядку сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, то платником збору є організація, яка безпосередньо виконує операцію з видалення відходів на звалище.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ, який сплачує ЄП?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який сплачує єдиний податок є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення cуб’єкт господарювання, який використовує автонавантажувач, працюючий на пальному?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який використовує автонавантажувач, працюючий на пальному, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища, оскільки здійснюються ним викиди що утворюються в результаті використання пересувного джерела та спалювання при цьому пального.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення суб’єкт господарювання, який за договором підряду надає транспортні послуги (перевезення вантажу) з використанням пального замовника?

25.08.2011

Підставою для визначення суб'єкта господарювання платником збору є факт здійснення ним викидів, що утворюються в результаті використання транспортних засобів та спалювання при цьому пального (незалежно від умов його придбання). Тому, суб’єкт господарювання, який надає транспортні послуги (перевезення вантажу) з використанням пального замовника, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення, суб’єкт господарювання, який проводить роботи з використанням електрозварки?

25.08.2011

Підприємство, яке проводить ремонтні роботи з використанням електрозварки (агрегату, установки) і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища. Для з’ясування виду і кількісного складу забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря необхідно провести інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємстві, звернувшись до спеціалізованих організацій, відповідних підрозділів підприємств, які мають певний досвід роботи, технічне обладнання і знаходяться на обліку в Мінекобезпеки України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення, СГ, який виконує роботи з використанням генераторів, моторізників, міні електростанції, які працюють на пальному?

25.08.2011

Враховуючи те, що для роботи генераторів, моторізників, мініелектростанцій використовується пальне, при спаленні якого утворюються та викидаються в атмосферне повітря забруднюючі речовини або суміш таких речовин, суб’єкт господарювання є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарного джерела забруднення. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 І. Чи є сільськогосподарські підприємства селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва платниками збору за забруднення за розміщення відходів (гно

25.08.2011

Сільськогосподарські підприємства, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів (гною та пташиного посліду). Листом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 12.10.05 №9726/17-5 було надано роз’яснення стосовно питання отримання лімітів на розміщення гною та пташиного посліду і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища підприємствами, які займаються тваринництвом і птахівництвом, у якому було зазначено, що вимоги законодавства про відходи в повній мірі поширюються на підприємства тваринництва і птахівництва.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 ІІ Чи є сільськогосподарські підприємства селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва платниками збору за забруднення за розміщення відходів (гно

25.08.2011

Діє до 16.02.2010 (початок див І) Повна: Згідно з Порядком розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1218 із змінами та доповненнями, ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів ...

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 І. Суб’єкт господарювання орендує приміщення з обладнанням, яке є стаціонарним джерелом забруднення. Хто є платником збору у разі: - отримання дозволу на викиди орендарем; - отримання дозволу орендодавцем?

25.08.2011

Платником збору за забруднення навколишнього природного середовища до бюджету є власник стаціонарного джерела викиду, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, який має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що дає йому право експлуатувати цей об'єкт. За умови отримання орендарем відповідного дозволу на орендовані стаціонарні джерела забруднення він буде платником збору за забруднення.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 ІІ. Суб’єкт господарювання орендує приміщення з обладнанням, яке є стаціонарним джерелом забруднення. Хто є платником збору у разі: - отримання дозволу на викиди орендарем; - отримання дозволу орендодавцем?

25.08.2011

Діє до 31.07.2009 (Початок дивись 30.01.33) Повна: Пунктом 3 Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозвол...

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є власник гелікоптера або літака, платником збору за забруднення?

25.08.2011

Власники гелікоптерів або літаків які використовуюсь дані засоби, не є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення за розміщення відходів спеціалізоване підприємство, яке збирає та утилізує небезпечні відходи?

25.08.2011

Спеціалізоване підприємство, яке приймає небезпечні відходи від іншого суб’єкта господарювання та здійснює тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах до їх утилізації, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів (незалежно від того чи здійснено утилізацію небезпечних відходів на кінець звітного кварталу).

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи є платником збору за забруднення суб'єкт господарювання, який експлуатує автотранспорт за кордоном (за межами України)?

25.08.2011

Якщо суб'єкт господарювання здійснює експлуатацію автотранспорту за межами території України (виходячи з обсягів пального, використаного за межами України), то збір за забруднення навколишнього природного середовища не сплачується. Суб’єкт господарювання, який здійснює на території України експлуатацію автотранспорту, на пробіг якого використовуються різні види пального, у результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто є платниками збору за забруднення за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками?

25.08.2011

Платниками збору за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками є суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, включаючи їх об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць; бюджетні та інші підприємства, установи і організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні; громадяни, які утворюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони радіоактивні відходи та тимчасово їх зберігають.

Читати далі »

Діє до 16.02.20010 І Чи є суб’єкт господарювання, який розміщує на своїй території власні відходи (дозвіл та ліміт на розміщення яких не отримано), які утворилися у процесі діяльності та підлягають утилізації чи видаленню, платником збору за забруднення т

25.08.2011

Суб’єкти господарювання, діяльність яких призводить до утворення та розміщення відходів на своїй території є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів. Такі суб’єкти господарювання у встановленому порядку повинні звернутися до відповідних територіальних органів Мінприроди на місцях за дозволом на розміщення відходів та на підставі одержаного дозволу затвердити ліміт на утворення та розміщення відходів, у якому зазначається клас небезпеки відходів.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 ІІ Чи є суб’єкт господарювання, який розміщує на своїй території власні відходи (дозвіл та ліміт на розміщення яких не отримано), які утворилися у процесі діяльності та підлягають утилізації чи видаленню, платником збору за забруднення т

25.08.2011

Діє до 16.02.2010 (початок див І) Повна: Власники відходів, для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 гривень на рік, власники побутових відходів, що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства, та власники відходів, які...

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 Чи є платником збору за забруднення суб’єкт господарювання за придбані джерела іонізуючого випромінювання?

25.08.2011

Суб’єктом господарювання, у разі придбаних з 1 травня 2009 року джерел іонізуючого випромінювання сплачується збір за забруднення у загальному розмірі 10 відсотків вартості кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання цього джерела. Збір за забруднення навколишнього природного середовища не сплачується за придбані до 1 травня 2009 року джерела іонізуючого випромінювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ, який орендує або має на балансі транспортні засоби?

25.08.2011

У разі якщо суб’єкт господарювання, який орендує або має на балансі транспортні засоби, тобто пересувні джерела забруднення, і здійснює викиди в атмосферу повітря, то такий суб’єкт господарювання є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ, який за договором підряду надає транспортні послуги (перевезення вантажу) з використанням пального замовника?

25.08.2011

Підставою для визначення суб'єкта господарювання платником збору є факт здійснення ним викидів, що утворюються в результаті використання транспортних засобів та спалювання при цьому пального (незалежно від умов його придбання). Тому, суб’єкт господарювання, який надає транспортні послуги (перевезення вантажу) з використанням пального замовника, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 І. Чи повинен суб’єкт господарювання нараховувати та сплачувати збір за забруднення, в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп), якщо вони знаходяться на його території протягом певного часу і в подальшому пер

25.08.2011

При умові наявності відповідного договору з організацією, яка збирає або приймає небезпечні відходи, і має відповідну ліцензію на здійснення цих операцій суб’єкт господарювання не повинен нараховувати та сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища, в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп). Однак, це не може стосуватися тих випадків коли суб'єкт господарювання своєчасно не передав небезпечні відходи (в т.ч. люмінесцентних ламп) спеціалізованим підприємствам (організаціям) у встановлені договором терміни і який здійснює їх розміщення на власній території тривалий час, внаслідок чого порушує норми законодавства про відходи та з питань оподаткування.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 ІІ. Чи повинен суб’єкт господарювання нараховувати та сплачувати збір за забруднення, в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп), якщо вони знаходяться на його території протягом певного часу і в подальшому пе

25.08.2011

Діє до 16.02.2010 (початок див.І) Повна: Однак, це не може стосуватися тих випадків коли суб'єкт господарювання своєчасно не передав небезпечні відходи (в т.ч. люмінесцентні лампи) спеціалізованим підприємствам (організаціям) у встановлені договором терміни і який здійснює їх розміщення на власн...

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 Чи сплачують вугільні шахти збір за забруднення за джерело іонізуючого викиду?

25.08.2011

Вугільні шахти не сплачують збір за забруднення навколишнього природного середовища за джерело іонізуючого викиду, а у разі придбання джерела іонізуючого випромінювання сплачують на загальних підставах збір за забруднення навколишнього природного середовища за придбання джерела іонізуючого випромінювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. СГ орендує приміщення з обладнанням, яке є стаціонарним джерелом забруднення. Хто є платником збору за забруднення у разі отримання дозволу на викиди: - орендарем; - орендодавцем?

25.08.2011

Платником збору за забруднення навколишнього природного середовища до бюджету є власник стаціонарного джерела викиду, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, який має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що дає йому право експлуатувати цей об'єкт. За умови отримання орендарем відповідного дозволу на орендовані стаціонарні джерела забруднення він буде платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. СГ орендує приміщення з обладнанням, яке є стаціонарним джерелом забруднення. Хто є платником збору за забруднення у разі отримання дозволу на викиди: - орендарем; - орендодавцем?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І.) Повна: Таким чином, визначення платника збору залежить в першу чергу від рішення Державних управлінь охорони навколишнього природного середовища обласного рівня, як спеціальних уповноважених державних органів, що здійснюють управління та регулювання питань в га...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення представництво нерезидента (постійне або непостійне), за здійснення викидів пересувними джерелами забруднення?

25.08.2011

Платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища є постійні представництва нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, у разі здійснення викидів в повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ, який уклав договір на вивіз та розміщення побутових відходів з підприємством комунального господарства?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який уклав договір з підприємством комунального господарства на вивіз та розміщення побутових відходів, не є платником до бюджету збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення цих побутових відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платниками збору за забруднення філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у разі здійснення ними викидів пересувними та стаціонарними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів?

25.08.2011

До платників збору за забруднення навколишнього природного середовища не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи. Платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища за здійснення викидів (пересувними та стаціонарними джерелами забруднення), скидів та розміщення відходів філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами є підприємства (установи, організації), до складу яких входять такі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення, СГ, який проводить роботи з використанням електрозварки, газорізального обладнання (агрегату, установки)?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який проводить роботи з використанням електрозварки, газорізального обладнання (агрегату, установки) і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища. Для з’ясування виду і кількісного складу забруднюючих речовин, що викидаються у атмосферне повітря необхідно провести інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферу на підприємстві, звернувшись до спеціалізованих організацій, відповідних підрозділів підприємств, які мають певний досвід роботи, технічне обладнання і знаходяться на обліку в Мінекобезпеки України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є власники гелікоптерів або літаків, платниками збору за забруднення?

25.08.2011

Власники гелікоптерів або літаків, які використовують дані засоби, не є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ, який експлуатує в своїй діяльності сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни і інші механізми)?

25.08.2011

Збір за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин справляється за викиди забруднюючих речовин всіма видами пересувних джерел забруднення, у тому числі за викиди вчинені сільськогосподарською технікою. Суб’єкт господарювання, який експлуатує в своїй діяльності сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни і інші механізми) є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ, який експлуатує автотранспорт за кордоном (за межами України)?

25.08.2011

Якщо суб'єкт господарювання здійснює експлуатацію автотранспорту за межами території України (виходячи з обсягів пального, використаного за межами України), то збір за забруднення навколишнього природного середовища не сплачується. Суб’єкт господарювання, який здійснює на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони експлуатацію автотранспорту, на пробіг якого використовуються різні види пального, у результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ, який використовує автонавантажувач, працюючий на пальному?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який використовує автонавантажувач, працюючий на пальному (дизельному, бензині, стисненому природному, зрідженому нафтовому газі), є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища, оскільки ним здійснюються викиди, що утворюються в результаті використання пересувного джерела та спалювання при цьому пального.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто повинен сплачувати до бюджету збір за забруднення, що справляється за скиди промислових та інших стічних вод у системи каналізації?

25.08.2011

До бюджету збір за забруднення навколишнього природного середовища повинні сплачувати водоканали, оскільки ними, відповідно до встановлених лімітів органами Мінприроди, здійснюються скиди у водні об’єкти очищених стічних вод з умістом забруднюючих речовин. При цьому, підприємства, що здійснюють скиди стічних вод в системи комунальної чи відомчої каналізації повинні повністю покривати всі витрати водоканалів, пов’язаних з транспортуванням i очищенням стічних вод та справлянням збору за забруднення навколишнього природного середовища, заключивши з водоканалами договори.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи повинен СГ нараховувати та сплачувати збір за забруднення (у разі допущення понадлімітних обсягів розміщення відходів), в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп), якщо вони передаються спеціалізованому

25.08.2011

При умові наявності відповідного договору з організацією, яка збирає або приймає небезпечні відходи, і має відповідну ліцензію на здійснення цих операцій, а також своєчасної передачі відходів іншому власнику станом на кінець звітного кварталу, суб’єкт господарювання не повинен нараховувати та сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища (незалежно від кількості переданих небезпечних відходів), в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп). У разі, якщо суб’єкт господарювання своєчасно не передав небезпечні відходи спеціалізованому підприємству у встановлені договором терміни (квартал), тобто суб’єкт господарювання впродовж відповідного часу здійснював розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп) на власних об’єктах, з власної вини та/або з вини спеціалізованого підприємства, який всупереч договору станом на кінець звітного кварталу не вилучив відходи шляхом їх вивезення, то таке підприємство має сплатити збір за забруднення навколишнього природного середовища за фактичні обсяги відходів, що дійсно розміщувалися на його власних об’єктах протягом відповідного часу. При цьому, збір обчислюється в установленому порядку в десятикратному розмірі за умови відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів розміщення відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи повинен СГ нараховувати та сплачувати збір за забруднення (у разі допущення понадлімітних обсягів розміщення відходів), в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп), якщо вони передаються спеціалізованому

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: (початок див.І) Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійснюється органами державної податкової служби, які згідно з планом перевірок залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи є СГ, який розміщує на своїй території власні відходи (дозвіл та ліміт на розміщення яких не отримано), які утворилися у процесі діяльності та підлягають утилізації чи видаленню, платником збору за забруднення та де зазначається к

25.08.2011

Суб’єкти господарювання, діяльність яких призводить до утворення та розміщення відходів на своїй території є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів. Такі суб’єкти господарювання у встановленому порядку повинні звернутися до відповідних територіальних органів Мінприроди на місцях за дозволом на розміщення відходів та на підставі одержаного дозволу затвердити ліміт на утворення та розміщення відходів, у якому зазначається клас небезпеки відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи є СГ, який розміщує на своїй території власні відходи (дозвіл та ліміт на розміщення яких не отримано), які утворилися у процесі діяльності та підлягають утилізації чи видаленню, платником збору за забруднення та де зазначається

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) Повна: Власники відходів, які утворюють та розміщують їх на своїй території, до 1 червня поточного року подають до органів Мінекоресурсів на місцях заяви на одержання дозволу на розміщення відходів у наступному році (п.12 порядку №1218). Органи Мінекоресурсів на ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи повинен СГ нараховувати та сплачувати збір за забруднення, в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп), якщо вони знаходяться на його території протягом певного часу і в подальшому передаються на утилізац

25.08.2011

При умові наявності відповідного договору з організацією, яка збирає або приймає небезпечні відходи, і має відповідну ліцензію на здійснення цих операцій суб’єкт господарювання не повинен нараховувати та сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища, в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп). Однак, це не може стосуватися тих випадків коли суб'єкт господарювання своєчасно не передав небезпечні відходи (в т.ч. люмінесцентних ламп) спеціалізованим підприємствам (організаціям) у встановлені договором терміни і який здійснює їх розміщення на власній території тривалий час, внаслідок чого порушує норми законодавства про відходи та з питань оподаткування.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи повинен СГ нараховувати та сплачувати збір за забруднення, в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп), якщо вони знаходяться на його території протягом певного часу і в подальшому передаються на утиліза

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Однак, це не може стосуватися тих випадків коли суб'єкт господарювання своєчасно не передав небезпечні відходи (в т.ч. люмінесцентні лампи) спеціалізованим підприємствам (організаціям) у встановлені договором терміни і який здійснює їх розміщення на власн...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ, який розміщує відходи, що утворилися в результаті ліквідації ОФ?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який розміщує на своїй території відходи, що утворилися в результаті ліквідації основних фондів, є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища. Такий суб’єкт господарювання повинен отримати дозвіл та ліміти, які визначаються в Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1218 із змінами та доповненнями.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 Чи потрібно сплачувати збір за забруднення та подавати податковий розрахунок цього збору власниками відходів, що звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів та для яких платежі за розміщення відходів усіх класі

25.08.2011

Власники відходів, для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 грн. на рік, звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, однак вони є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища і повинні складати податкові розрахунок збору наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік і подавати їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів. Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку власників відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі власники відходів перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ у якого в результаті діяльності утворюються відходи, які відповідно до договору передаються спеціалізованій організаціїії?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання буде платником збору за забруднення навколишнього природного середовища у разі фактичного розміщення відходів на своїй території, на які цей суб’єкт має дозвіл на розміщення. Якщо суб’єкт господарювання укладає договір про передачу відходів від утворювача до іншої спеціалізованої організації, в якому не передбачено порядку сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, то платником збору є організація, яка безпосередньо виконує операцію з видалення відходів на звалище.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи є платником збору за забруднення СГ, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (склотари, макулатури)?

25.08.2011

PV2 Відповідь на аналогічне звернення знаходиться на узгодженні. Просимо Вас звернутися повторно через кілька днів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є сільськогосподарські підприємства селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва платниками збору за забруднення за розміщення відходів (гною

25.08.2011

PV2 Відповідь на дане запитання Ви зможете отримати після отримання правової позиції Уряду, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо спірних питань справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища. У випадку необхідності термінового отримання відповіді на ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи є платником збору за забруднення СГ, який безпосередньо вивозить відходи на звалище?

25.08.2011

Платником збору за забруднення навколишнього природного середовища є суб’єкт господарювання, який безпосередньо виконує операцію видалення відходу на звалище (тобто власник або орендар), якщо у договорі про передачу відходів від утворювача до іншої організації не передбачений інший порядок оплати цього збору. У сфері поводження з відходами існують випадки коли на умовах договору про передачу побутових відходів від його власника (утворювача) до іншої організації (підприємства комунального господарства) чи за рішенням місцевої державної адміністрації передбачено інший порядок оплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, в частині його сплати власником побутових відходів, а не підприємством комунального господарства, яке безпосередньо виконує операцію видалення відходу на звалище. При цьому, за самовільне розміщення чи видалення відходів передбачена дисциплінарна, адміністративна, цивільна чи кримінальна відповідальность за самовільне розміщення чи видалення відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи є платником збору за забруднення СГ, який безпосередньо вивозить відходи на звалище?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: (початок див.І) Ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на ути...

Читати далі »

І. Хто є платником збору за забруднення за розміщення відходів, якщо такі відходи продаються як товар?

25.08.2011

Платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів є підприємства, установи, організації, громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності та інші суб’єкти господарювання у яких утворюються в процесі виробництва відходи та які при цьому здійснюють на своїй території розміщення відходів в тому числі які отримали дозволи на утворення та розміщення відходів. За дозволом на утворення та розміщення відходів суб’єкти господарювання у встановленому порядку повинні звернутися до відповідних територіальних органів Мінприроди на місцях. На підставі одержаного дозволу затвердити ліміт на утворення та розміщення відходів, у якому зазначається клас небезпеки відходів. Переліки підприємств, установ, організацій, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на розміщення відходів надаються органам ДПС територіальними органами Мінприроди України. При цьому, невключення підприємств, установ, організацій, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності до зазначеного переліку не звільняє їх від сплати збору.

Читати далі »

ІІ. Хто є платником збору за забруднення за розміщення відходів, якщо такі відходи продаються як товар?

25.08.2011

Повна: (Початок див.І) Відповідно п.2.3 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, ДПА України від 19.07.99 №162/379 із змінами і до...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011Чи є платниками збору за забруднення платники ФСП?

25.08.2011

Якщо платники фіксованого сільськогосподарського податку здійснюють забруднення навколишнього природного середовища, то вони є платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 І. Чи є філія (структурний підрозділ) самостійним платником збору за забруднення, що сплачується за придбання джерела іонізуючого випромінювання якщо обладнання територіально знаходяться у відокремленому підрозділі (філії)?

25.08.2011

Платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища, що сплачується за придбання джерела іонізуючого випромінювання (незалежно від місцезнаходження придбаного джерела іонізуючого випромінювання) є юридичні особи або фізичні особи - підприємці за своїм місцем перебування на податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 ІІ. Чи є філія (структурний підрозділ) самостійним платником збору за забруднення, що сплачується за придбання джерела іонізуючого випромінювання якщо обладнання територіально знаходяться у відокремленому підрозділі (філії)?

25.08.2011

Діє до 01.10.2010 (початок див.І) Повна: Отже, платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища, що сплачується за придбання джерела іонізуючого випромінювання (незалежно від місцезнаходження придбаного джерела іонізуючого випромінювання) є юридичні особи або фізичні особи - п...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Як визначається клас небезпеки відходів, що розміщуються СГ з метою застосування нормативів збору за забруднення?

25.08.2011

Клас небезпеки відходів встановлюється органами Міністерства охорони здоров’я, за погодженням органів Мінприроди відповідно до нормативних документів. Власник відходів зобов’язаний визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами ступень їх небезпечності для навколишнього природного середовища відповідно до нормативних документів. Найменування групи і виду відходів та клас небезпеки зазначаються у дозволах на розміщення відходів, що видаються органами Мінекоресурсів на місцях. У разі відсутності дозволу та лімітів на розміщення відходів власник відходів самостійно визначає клас небезпеки відходів відповідно до нормативних документів Мінприроди. Визначення класу небезпечності відходів не належить до сфери повноважень органів ДПС.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як визначається клас небезпеки відходів, що розміщуються СГ з метою застосування нормативів збору за забруднення?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: При цьому, у разі відсутності дозволу та лімітів на розміщення відходів власник відходів самостійно визначає клас небезпеки відходів відповідно до нормативних документів Мінприроди. Визначення класу небезпечності відходів не належить до сфери повноважень ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи сплачується СГ збір за забруднення за кожний випадок придбання джерела іонізуючого випромінювання?

25.08.2011

Суб’єктом господарювання, у разі придбання джерел іонізуючого випромінювання сплачується збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за придбані джерела іонізуючого випромінювання у загальному розмірі 10 відсотків вартості кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання цього джерела (незалежно від того чи здійснювалася раніше сплата збору за забруднення попереднім власником за джерела іонізуючого випромінювання).Тобто, збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за придбані джерела іонізуючого випромінювання сплачується у кожному випадку придбання джерела іонізуючого випромінювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Хто є платником збору за забруднення за розміщення відходів, якщо такі відходи (в тому числі власного виробництва) продаються як товар?

25.08.2011

Платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів є підприємства, установи, організації, громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності та інші суб’єкти господарювання у яких утворюються в процесі виробництва відходи та які при цьому здійснюють на своїй території розміщення відходів в тому числі які отримали дозволи на утворення та розміщення відходів. Тобто, суб’єкт господарювання, що здійснює реалізацію відходів власного виробництва але при цьому здійснює розміщення цих відходів (незалежно від терміну розміщення) на власній території є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів. За дозволом на утворення та розміщення відходів суб’єкти господарювання у встановленому порядку повинні звернутися до відповідних територіальних органів Мінприроди на місцях. На підставі одержаного дозволу затвердити ліміт на утворення та розміщення відходів, у якому зазначається клас небезпеки відходів. Переліки підприємств, установ, організацій, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на розміщення відходів надаються органам ДПС територіальними органами Мінприроди України. При цьому, невключення підприємств, установ, організацій, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності до зазначеного переліку не звільняє їх від сплати збору.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Хто є платником збору за забруднення за розміщення відходів, якщо такі відходи (в тому числі власного виробництва) продаються як товар?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: (Початок див.І) Відповідно п.2.3 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, ДПА України від 19.07.99 №162/3...

Читати далі »