Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за забруднення навколишнього природного середовища » Об’єкт обчислення збору

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 Що являється об’єктом обчислення збору за забруднення?

25.08.2011

Об'єктами обчислення збору є: для стаціонарних джерел забруднення - обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря або скидаються безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах; для пересувних джерел забруднення - обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що є об’єктом збору за забруднення при використанні автономних систем опалення власниками адміністративних, торговельних, складських та інших будівель та споруд?

25.08.2011

Об’єктом для нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища у випадку використання автономних систем опалення власниками адміністративних, торговельних, складських та інших будівель та споруд є обсяг забруднюючих речовин, що утворюються й викидається в атмосферне повітря при згорянні палива (газу, мазуту тощо).

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи повинен суб’єкт господарювання нараховувати та сплачувати збір за забруднення, в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп), якщо вони знаходяться на його території протягом певного часу і в подальшому переда

25.08.2011

При умові наявності відповідного договору з організацією, яка збирає або приймає небезпечні відходи, і має відповідну ліцензію на здійснення цих операцій підприємство не повинно нараховувати та сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища, в частині розміщення небезпечних відходів (в т.ч. люмінесцентних ламп). Однак, це не може стосуватися тих випадків коли суб'єкт господарювання своєчасно не передав небезпечні відходи (в т.ч. люмінесцентних ламп) спеціалізованим підприємствам (організаціям) у встановлені договором терміни і який здійснює їх розміщення на власній території тривалий час, внаслідок чого порушує норми законодавства про відходи та з питань оподаткування.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи повинен сплачувати збір за забруднення суб’єкт господарювання, у разі використання при збоях у постачанні електроенергії пересувного дизель-генератора і що в такому випадку є об’єктом оподаткуванням збором за забруднення?

25.08.2011

Враховуючи те, що для роботи дизель-генератора використовується дизельне пальне, при спаленні якого утворюються та викидаються в атмосферне повітря забруднюючі речовини або суміш таких речовин, суб’єкт господарювання має сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від стаціонарного джерела забруднення. Об’єктами обчислення збору для стаціонарних джерел забруднення є обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 До яких джерел забруднення (стаціонарних чи пересувних) відносяться каток для укладання асфальту та віброплита, які працюють на дизельному пальному?

25.08.2011

До пересувних джерел забруднення атмосфери відносяться транспортні засоби, рух яких супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин. Транспортний засіб - це пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. У свою чергу, механічний транспортний засіб – це транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. До організованих стаціонарних джерел забруднення належать: підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Так, до стаціонарних джерел забруднення атмосфери можна віднести парові та водогрійні котли, виробничі печі, генератори, газозварювальні установки і газорізальне обладнання тощо. Таким чином, каток для укладання асфальту та віброплита відносяться до пересувного джерела забруднення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У яких випадках справляється збір за забруднення у сфері використання ядерної енергії?

25.08.2011

Збір за забруднення навколишнього природного середовища справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками. Територіальні органи Держатомрегулювання подають до 1 грудня року, що передує звітному, до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений строк, а також надсилають інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому вони відбулися. Невключення підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії до зазначеного переліку не звільняє їх від сплати збору.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У яких випадках не справляється збір за забруднення за утворення радіоактивних відходів із суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії?

25.08.2011

Не справляється збір за забруднення навколишнього природного середовища за утворення радіоактивних відходів із суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, які: 1) уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела; 2) здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є платником збору за забруднення СГ який стоїть на обліку в податковому органі, і який має на балансі ТЗ і використовує їх, при цьому пальне закуповують виключно працівники за власний рахунок (списання пального СГ не відбувається)?

25.08.2011

Якщо юридична особа, яка перебуває на податковому обліку в органі ДПС, здійснює викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин в частині використання пересувних джерел забруднення, вона є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища та повинна подавати розрахунок збору. Якщо вона не планує здійснення викидів, то їй слід подавати заяву про відсутність у неї в звітному році об'єкта обчислення збору.

Читати далі »