Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за забруднення навколишнього природного середовища » Порядок обчислення збору

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 І На підставі яких даних заповнюється колонка 2 „Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів” розрахунку по забрудненню?

25.08.2011

В колонці 2 "Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів" - записуються у : тоннах - фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів і розміщених відходів; кількості одиниць обладнання та приладів - для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп. Дані про фактичні обсяги вказуються на підставі: за викиди - даних первинної документації; за скиди - форм первинної документації; за розміщення відходів - матеріально-сировинних балансів виробництва; за використання пального - первинної документації бухгалтерського обліку, а також Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності протягом календарного року, для визначення фактичних обсягів використаного пального фізичними особами - підприємцями для власних або орендованих транспортних засобів, що використовується ними у підприємницькій діяльності. У разі придбання пального (бензину, дизельного пального, зрідженого нафтового газу, стисненого природного газу) не за масою, а за об’ємом обсяги використаного пального в тонах платникам цього збору дозволяється розраховувати за формулою: об’єм використаного пального в літрах або м3 помножити на коефіцієнт переведення кількості використаного пального, що виражена в об’ємних одиницях у масові одиниці та поділити на 1000. Заокруглення значення цього показника здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами. Значення коефіцієнта переведення кількості використаного пального, що виражена в об’ємних одиницях (л або м3), у масові одиниці (тонни /т/): для бензину – 0,74 кг/л; для дизельного пального – 0,85 кг/л; для зрідженого нафтового газу – 0,55 кг/л; для стисненого природного газу – 0,59 кг/м3.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ На підставі яких даних заповнюється колонка 2 „Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів” розрахунку по забрудненню?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: Значення коефіцієнта переведення кількості використаного пального, що виражена в об’ємних одиницях (л або м3), у масові одиниці (тонни /т/): для бензину – 0,74 кг/л; для дизельного пального – 0,85 кг/л; для зрідженого нафтового газу – 0,55 кг/л; для стисненого природного...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення колонки 1 "Назви забруднюючих речовин, види пального та їх технологічні ознаки" податкового розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

В колонці 1 розрахунку відображаються показники таким чином: в рядки 1.1, 1.2 і т.д.- заносяться назви забруднюючих речовин, які викидаються стаціонарними джерелами забруднення, відповідно до переліку, наведеному в таблиці 1.1 додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору; У рядки 2.1, 2.2 і т.д.- заносяться назви видів пального, які використовуються пересувними джерелами забруднення, що визначені у таб. 1.4 - 1.6; У рядки 3.1, 3.2 і т.д.- заносяться назви забруднюючих речовин, які скидаються у водні об'єкти, відповідно до переліку, наведеному у таб. 1.7. У рядки 4.1, 4.2 і т.д.- заносяться назви видів відходів з наведенням класу їх небезпеки та рівня небезпечності, наведених у таб.1.9.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як “літри” палива перевести в “тонни” для розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

У разі придбання пального (бензину, дизельного пального, зрідженого нафтового газу, стисненого природного газу) не за масою а за об’ємом, обсяги використаного пального (в тоннах) дозволяється розраховувати за формулою: об’єм використаного пального (в літрах або м3) помножити на коефіцієнт переведення кількості використаного пального, що виражена в об’ємних одиницях (л або м3), у масові одиниці (тонни /т/) та поділити на 1000. Заокруглення значення обсягів використаного пального в тонах здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами. Значення коефіцієнта переведення кількості використаного пального, що виражена в об’ємних одиницях (л або м3), у масові одиниці (тонни /т/) для: бензину – 0,74 кг/л; дизельного пального – 0,85 кг/л; зрідженого нафтового газу – 0,55 кг/л; стисненого природного газу – 0,59 кг/м3.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які коригуючи коефіцієнти записуються платниками в колонках 4 та 5 розрахунку збору за забруднення при нарахуванні збору за викиди пересувними джерелами забруднення?

25.08.2011

Для заповнення колонок 4 та 5 розрахунку збору, коригуючі коефіцієнти визначаються за місцем реєстрації платників, а саме: - у колонці 4 записується коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту ; - у колонці 5 записується коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які коригуючи коефіцієнти записуються в колонках 4 та 5 розрахунку збору за забруднення при нарахуванні збору за розміщення відходів?

25.08.2011

У колонці 4 записується коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі, а саме: 3 – розміщення відходів в адміністративних межах населених пунктів або на відстані менше 3 км від них; 1- розміщення відходів за межами населених пунктів (на відстані більше 3 км. від їх меж). У колонці 5 записується коефіцієнт, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів, а саме: 1- спеціально створені місця складування (полігони), що забезпечують захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення; 3- звалища, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які коригуючи коефіцієнти записуються платниками в колонках 4 та 5 розрахунку збору за забруднення при нарахуванні збору за скиди у водні об‘єкти?

25.08.2011

У колонці 4 записується коефіцієнт, який визначається за місцезнаходженням джерела забруднення (басейнів морів і річок). У колонці 5 записується коефіцієнт: 1,5 - у разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки; 10 - у разі захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які коригуючи коефіцієнти записуються платником в колонках 4 та 5 розрахунку збору за забруднення при нарахуванні збору за викиди стаціонарними джерелами забруднення?

25.08.2011

Для заповнення колонок 4 та 5 розрахунку збору, коригуючі коефіцієнти, визначаються за місцезнаходженням джерела забруднення, а саме: - у колонці 4 записується коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту; - у колонці 5 записується коефіцієнт, який встановлюється залежно від народногосподарського значення населеного пункту.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 В колонці 9 розрахунку збору за забруднення як потрібно проставляти суму збору: з копійками або округляти до гривні?

25.08.2011

Суми збору у розрахунку зазначаються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 I. Які форми первинної документації підтверджують фактичні обсяги скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, що відображаються у колонці 2 розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

Визначення фактичного обсягу скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти на підставі форм первинної документації належить до компетенції водокористувача. Форми первинної документації має визначати Державний комітет України по водному господарству та Мінприроди.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 IІ. Які форми первинної документації підтверджують фактичні обсяги скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, що відображаються у колонці 2 розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

Діє до 31.07.2009 (початок див. І) Повна: Відповідно до п.5 Порядку у дозволі зазначаються: 1) найменування органу, що його видав; 2) найменування та реквізити водокористувача - юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, адреса водокористувача - фізичної особи); 3) термін, на який видано доз...

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 І.Який порядок складання податкового розрахунку збору за забруднення у разі понадлімітної кількості переданих небезпечних відходів суб’єктом господарювання спеціалізованому підприємству у встановлені договором терміни?

25.08.2011

Порядок заповнення розрахунку в частині розміщення відходів здійснюється відповідно до розділу 3 Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом ДПА України від 17.03.05 №111 із змінами та доповненнями. У колонці 6 (к.6) "Ліміти скидів, розміщення відходів тонн (одиниць) " - рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - записуються у тоннах, ліміти, встановлені на рік на розміщення відходів, а для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп - кількість одиниць обладнання та приладів. У колонці 7 (к.7) "Суми збору, обчисленого в межах ліміту, грн. коп. " - рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - записуються у гривнях з копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами суми збору, обчисленого в межах ліміту, які розраховуються: - якщо значення у колонці 2 менше або дорівнює значенню у колонці 6 відповідних рядків - як добуток значень відповідних рядків колонок 2, 3, 4 і 5; - якщо значення у колонці 2 більше значення у колонці 6 відповідних рядків - як добуток значень відповідних рядків колонок 3, 4, 5 і 6. У колонці 8 (к. 8) "Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги, грн. коп. " - рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. ін. - заповнюються, якщо значення відповідних рядків колонки 2 перевищують значення відповідних рядків колонки 6. У такому разі записуються у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами суми збору, які розраховуються як добуток значень колонок 3, 4, 5, різниці значень колонок 2 і 6 відповідних рядків і коефіцієнта 5 (з 1 січня 2009 року коефіцієнт 5 змінено на 10), що застосовується за понадлімітні розміщення відходів. Відповідальність за правильність визначення нормативів утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення відходів, несвоєчасне затвердження або не затвердження лімітів утворення та розміщення відходів несе власник відходів.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 ІІ.Який порядок складання податкового розрахунку збору за забруднення у разі понадлімітної кількості переданих небезпечних відходів суб’єктом господарювання спеціалізованому підприємству у встановлені договором терміни?

25.08.2011

Діє до 31.07.2009 (Початок див. І) Повна: Пунктом 21 Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1218 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №1218) контроль за правильніс...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які у 2009 році проіндексовані нормативи збору за викиди пересувними джерелами забруднення записуються у колонці 3 податкового розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

При складанні податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за викиди пересувними джерелами забруднення атмосфери за звітні податкові періоди 2009 року, у колонці 3 „проіндексовані нормативи збору в поточному році” записуються з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами, а саме: Дизельне пальне - 17,00 грн коп/тонну; Бензин неетилований - 17,00 грн коп/тонну; Зріджений нафтовий газ - 22,66 грн коп/тонну; Стиснений природний газ - 11,32 грн коп/тонну.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які у 2009 році проіндексовані нормативи збору за розміщення відходів (для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп) записуються у колонці 3 податкового розрахунку збору за заб

25.08.2011

При складанні податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів (обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп) за звітні податкові періоди 2009 року, у колонці 3 „проіндексовані нормативи збору в поточному році” записуються з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами, а саме: обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням – 313,44 грн. коп. /1 одиницю; люмінесцентних ламп - 5,66 грн. коп./1 одиницю.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які у 2009 році проіндексовані нормативи збору за викиди в атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими суднами, записуються у колонці 3 податкового розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

При складанні податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за викиди в атмосферу морськими та річковими суднами за звітні податкові періоди 2009 року, у колонці 3 „проіндексовані нормативи збору в поточному році” записуються з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами, а саме для: бензину – 33,99 грн. коп./тонну; дизельного пального – 22,66 грн. коп./тонну; мазуту – 17,00 грн. коп./тонну.

Читати далі »

Діє до 01.05.2009 Який порядок обчислення збору за забруднення, в частині утворення радіоактивних відходів та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками та які застосовуються нормативи збору?

25.08.2011

Станом на 8 квітня 2009 року Порядком встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 із змінами і доповненнями для платників збору за забруднення навколишнього природного середовища, в частині утворення радіоактивних відходів не встановлено: - нормативи збору; - норми щодо об'єктів обчислення збором; - порядку подання податкових розрахунків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно відображати у розрахунку збору за забруднення за 1-й квартал поточного року відходи, які було відображено в розрахунку за минулий рік та сплачено за них збір за забруднення, якщо вони залишаються рахуватися за даними матеріа

25.08.2011

У колонці 2 "Фактичні обсяги викидів, використаного пального, скидів, розміщення відходів" рядків 4.1, 4.2, 4.3 та ін. податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за I квартал поточного року слід проставляти фактичні обсяги розміщення відходів у відповідному податковому (звітному) періоді.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 I. Який порядок подання та складання головним підприємством розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди та розміщення відходів, у разі коли

25.08.2011

У разі коли у поточному 2009 році філіями (структурними підрозділами, відділеннями), які здійснюють викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів були вже подані розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, за місцем їх перебування на податковому обліку, то головне підприємство, що має у своєму складі такі філії (відділення, відокремлені підрозділи), при складанні наростаючим підсумком з початку року розрахунків збору за звітний період 2009 року (відображає у розрахунку ліміти встановлені на рік щодо скидів і розміщення відходів) враховує суми податкових зобов’язань філій (відділень та інших відокремлених підрозділів), якими вже було подані розрахунки збору раніше та подає їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби: 1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів; 2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів. Також, головне підприємство протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, подає за своїм місцем податкової реєстрації копії відповідних податкових розрахунків. Філії, відділення та інші відокремленні підрозділи, що були самостійними платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди і розміщення відходів до бюджету повинні звернутися до органів ДПС де вони зареєстровані із заявою про зняття їх з обліку, як платника окремих видів податків.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 II. Який порядок подання та складання головним підприємством розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення, скиди та розміщення відходів, у разі коли

25.08.2011

Діє до 01.10.2010 Повна: Відповідно до п.2.1 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, ДПА України від 19.07.99 №162/379 із змінами...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як у 2010 році визначаються проіндексовані нормативи збору за забруднення?

25.08.2011

Запроваджений у 2008 році порядок індексації нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2010 році залишився незмінним. Тобто, при обчисленні податкових зобов'язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища за квартал, півріччя, дев'ять місяців і 2010 рік платники збору мають значення проіндексованих нормативів збору у 2009 році індексувати на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2009 рік - 1,123 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2010 році.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які у 2010 році проіндексовані нормативи збору за розміщення відходів для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням та люмінесцентних ламп записуються у колонці 3 податкового розрахунку збору за заб

25.08.2011

При складанні податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів (обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп) за звітні податкові періоди 2010 року, у колонці 3 „проіндексовані нормативи збору в поточному році” записуються з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами, а саме: обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням – 351,99 грн. коп. /1 одиницю; люмінесцентних ламп - 6,36 грн. коп./1 одиницю.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які у 2010 році проіндексовані нормативи збору за викиди пересувними джерелами забруднення записуються у колонці 3 податкового розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

При складанні податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за викиди пересувними джерелами забруднення атмосфери за звітні податкові періоди 2010 року, у колонці 3 „проіндексовані нормативи збору в поточному році” записуються з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами, а саме: Дизельне пальне - 19,09 грн коп/тонну; Бензин неетилований - 19,09 грн коп/тонну; Зріджений нафтовий газ - 25,45 грн коп/тонну; Стиснений природний газ - 12,71 грн коп/тонну.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які у 2010 році проіндексовані нормативи збору за забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об‘єкти?

25.08.2011

Норматив збору, який справляється за скиди основних забруднюючих речовин у водні об‘єкти, в тому числі у морські води наведені у таблиці 1.7 додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №303 (далі – Порядок). За скиди забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.7 додатка 1 до Порядку, слід застосовувати нормативи збору, які наведені в таблиці 1.8 додатка 1 до Порядку. При цьому, при обчисленні податкових зобов'язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об‘єкти за звітні періоди 2010 року платники збору значення проіндексованих нормативів збору у 2009 році індексують на коефіцієнт індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2009 рік - 1,123 для визначення проіндексованих нормативів збору у 2010 році.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які у 2010 році проіндексовані нормативи збору за викиди в атмосферу забруднюючих речовин морськими та річковими суднами, записуються у колонці 3 податкового розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

При складанні податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за викиди в атмосферу морськими та річковими суднами за звітні податкові періоди 2010 року, у колонці 3 „проіндексовані нормативи збору в поточному році” записуються для: Бензину – 38,17 грн.коп./тонну; дизельного пального – 25,45 грн. коп./тонну; мазуту – 19,09 грн. коп./тонну.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які у 2010 році проіндексовані нормативи збору за розміщення відходів (в залежності від класу небезпеки відходів) записуються у колонці 3 податкового розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

При складанні податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за розміщення відходів за звітні податкові періоди 2010 року, у колонці 3 „проіндексовані нормативи збору в поточному році” записуються з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами, а саме: І клас небезпеки відходів (надзвичайно небезпечні) - 349,88 грн коп/тонну; ІІ клас небезпеки відходів (високонебезпечні)- 12,71 грн коп/тонну; ІІІ клас небезпеки відходів (помірно небезпечні) - 3,19 грн коп/тонну; ІV клас небезпеки відходів (малонебезпечні) - 1,28грн коп/тонну; малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості - 0,12 грн коп/тонну.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І.Які коригуючи коефіцієнти, що залежать від чисельності населення та народно-господарського значення населеного пункту застосовуються платником збору за забруднення при обчисленні цього збору?

25.08.2011

За отриманням інформації щодо наявної чисельності населення в населеному пункті на початок звітного періоду (на перше число відповідного року), платники збору можуть звернутися до територіальних органів державної статистики з письмовим запитом. Значення населеного пункту (його типу) встановлює відповідний орган місцевого самоврядування (обласна рада тощо) рішенням, яке затверджується у Верховній Раді України. У зв’язку з цим, платники збору застосовують коригуючі коефіцієнти при обчисленні збору окремо по відповідній території з урахуванням вимог чинного законодавства та особливостей порядку реєстрації та обліку платників в органах ДПС. Крім того, відповідно до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3 на офіційному веб-сайті Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) розміщено інформацію про адміністративно-територіальний устрій України. Також інформацію про народно-господарське значення населеного пункту можна отримати в територіальних органах державної статистики.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ.Які коригуючи коефіцієнти, що залежать від чисельності населення та народно-господарського значення населеного пункту застосовуються платником збору за забруднення при обчисленні цього збору?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: (початок див.І) За отриманням інформації щодо наявної чисельності населення в населеному пункті на початок звітного періоду (на перше число відповідного року), платники збору можуть звернутися до територіальних органів державної статистики з письмовим запитом. Значення ...

Читати далі »