Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за забруднення навколишнього природного середовища » Порядок проведення та подання розрахунків

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2011 За якою формою подається податковий розрахунок збору за забруднення (за викиди, скиди та розміщення відходів) за звітні періоди?

25.08.2011

Форма податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкція щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища затверджена наказом ДПА України від 17.03.2005р. №111 із змінами і доповненнями внесеними наказом ДПА України від 03.04.08 №206).

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Який термін подання розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища подаються платниками за місцем податкової реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу або звітного року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Який порядок подання розрахунку збору за забруднення суб’єктом господарювання, який має філії?

25.08.2011

Підприємства (установи, організації), які сплачують збір за включені до їх складу філії, подають податкові розрахунки збору за здійснені такими філіями викиди, скиди і розміщені відходи за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Який порядок подання розрахунку збору за забруднення суб’єктом господарювання, який має транспортні засоби зареєстровані в різних містах України?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання – власник транспортних засобів, зареєстрованих в різних містах України, повинен подавати розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища та сплачувати цей збір за місцем податкової реєстрації.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 Який порядок подання розрахунку та сплати збору за забруднення суб’єктом господарювання, який має транспортні засоби зареєстровані в різних містах України?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання – власник транспортних засобів, зареєстрованих в різних містах України, повинен подавати розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища та сплачувати цей збір за місцем перебування на податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок складання податкового розрахунку збору за забруднення власниками відходів, що звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів і для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищу

25.08.2011

У податковому розрахунку збору нарахована сума збору, яка розраховується як добуток значень відповідних рядків за колонками 2, 3, 4, і 5 рядка 4, заповнюється платниками - власниками відходів, які відповідно до законодавства звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів, у колонці 9 рядка 4, а колонки 6, 7, 8 рядків 4.1, 4.2, 4.3 розрахунку не заповнюються і прокреслюються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок нарахування збору за забруднення СГ, який звільнений від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, тому що платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 грн. на рік?

25.08.2011

Власники відходів, для яких платежі за розміщення відходів усіх класів небезпеки не перевищують 10 грн. на рік, які звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів, повинні обчислювати суму збору виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, нормативів збору та коригуючих коефіцієнтів без застосування коефіцієнта кратності збору за понадлімітні обсяги розміщення відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання уточнюючого розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

Платник може здійснити уточнення податкових зобов'язань зі збору за минулі податкові (звітні) періоди шляхом подання до органів ДПС уточнюючих розрахунків збору або уточнити такі податкові зобов'язання у складі розрахунку за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені. Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники, складається за формою, встановленою для податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання нового звітного розрахунку збору за забруднення?

25.08.2011

У разі виявлення платником помилки у звітному розрахунку до закінчення граничного строку подання розрахунку за цей самий податковий (звітний) період такий платник може подати новий звітній розрахунок з позначкою "новий звітний — х", який в і буде вважатися звітним – "новим звітним" розрахунком.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якою формою подається за I квартал 2008 року податковий розрахунок збору за забруднення?

25.08.2011

ДПА України рекомендує платникам при складанні звітності за І квартал 2008 року наступне: - скласти та подати звітний податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за І квартал 2008 року за діючою формою, виправивши назву колонки 3 „Нормативи збору, грн./т (грн./одиницю)” на назву „Проіндексовані нормативи збору у попередньому році, грн./т (грн.коп./одиницю)”, що буде узгоджуватися з нормами чинного законодавства, або: - скласти та подати звітний (новий звітний, уточнюючий) податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за І квартал 2008 року за формою з урахуванням змін, унесених наказом ДПА України від 03.04.08 № 206, після його офіційного оприлюднення.

Читати далі »

Діє до 31.07.2009 Чи може суб’єкт господарювання не подавати розрахунок збору за забруднення, за ті звітні періоди, у яких відсутня кількість фактично використаного пального (автомобіль)?

25.08.2011

Якщо суб’єкт господарювання має належним чином зареєстрований автомобіль (у тому числі орендований) та використовує його в своєї господарської діяльності, він є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища. Податковий розрахунок подається починаючи з кварталу, у якому придбано або орендовано автомобіль (відповідно до терміну договору оренди), з моменту підтвердження факту експлуатації автомобіля (авансовий звіт з підкріпленими документами щодо витрачання паливно-мастильних матеріалів). Якщо в подальшому СГ не буде забруднювати навколишнє природне середовище через використання автомобіля (тобто кількість фактично використаного пального у деяких звітних періодах дорівнюватиме „0”), то податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища все одно необхідно здавати, оскільки він здається наростаючим підсумком: - у разі придбання автомобіля: до зняття його з податкового обліку; - у разі оренди автомобіля: відповідно до дії терміну договору оренди. При цьому у графі "Нарахованого збору з початку року" в подальшому слід відображати суму збору за попередні звітні періоди, у графі "Нараховано збору за звітний квартал" - ставити прочерк. У разі зняття автомобіля з податкового обліку або закінчення терміну дії оренди до закінчення календарного року, СГ подає розрахунок збору з наростаючим підсумком включаючи річний.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 Який порядок подання розрахунку збору за забруднення (у разі здійснення викидів стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів)?

25.08.2011

Починаючи з 2009 року платники збору за забруднення навколишнього природного середовища складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби: 1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів; 2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів; 3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення. Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як заповнюється уточнюючий податковий розрахунок збору за забруднення, якщо платником самостійно виявлено помилки у попередніх кварталах ?

25.08.2011

Уточнюючий податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища подається за кожний минулий податковий період, що уточнюється, окремо (заповнюються всі рядки розрахунку з 1 по 13). Додаток до уточнюючого податкового розрахунку не заповнюється і не подається.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок заповнення звітного або нового звітного розрахунку збору за забруднення у разі уточнення податкових зобов’язань за минулий звітний період?

25.08.2011

Зазначення уточнених показників у складі звітного або нового звітного розрахунку збору за забруднення навколишнього середовища здійснюється за правилами, встановленими Інструкцією щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок заповнення звітного або нового звітного розрахунку збору за забруднення у разі уточнення податкових зобов’язань за минулий звітний період?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) Повна: Рядок 11 - записується значення, яке складає 5 відсотків від значення за рядком 9 розрахунку збору, у складі якого платником уточнюються податкові зобов'язання; - у разі відсутності значення за рядком 9, рядок 11 прокреслюється; Рядок 12 - записується кі...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи необхідно подавати розрахунок збору за забруднення за звітний період в якому СГ не використовує джерело забруднення, тобто не забруднює навколишнє природне середовище?

25.08.2011

Якщо платник податків подав розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища протягом будь якого звітного періоду, у якому документально підтверджено факт забруднення навколишнього природного середовища, та до кінця звітного календарного року не буде здійснювати експлуатацію джерела забруднення та відповідні викиди, скиди та розміщення відходів, то такий платник до кінця звітного податкового року повинен складати та подавати податковий розрахунок збору за відповідні податкові (звітні) періоди наростаючим підсумком з початку року за правилами встановленими Інструкцією.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 I. Як обчислити збір за забруднення за розміщення відходів, які утворилися внаслідок пожежі та скласти розрахунок, у разі отримання із запізненням СГ окремого дозволу на розміщення відходів (ліміту на розміщення відходів)?

25.08.2011

Підприємство на якому утворилися відходи внаслідок пожежі має обчислити збір за фактично розміщені обсяги відходів, що розміщувались на власній території підприємства, в десятикратному розмірі (з 1 січня 2009 року розмір п’ятикратний змінено на десятикратний) та відповідно скласти податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища за відповідний податковий (звітний) період з нарахування збору в десятикратному розмірі хоча в нього у наступних податкових (звітних) періодах буде отримано окремий дозвіл на розміщення відходів (ліміт на розміщення відходів) із запізненням.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 II. Як обчислити збір за забруднення за розміщення відходів, які утворилися внаслідок пожежі та скласти розрахунок, у разі отримання із запізненням СГ окремого дозволу на розміщення відходів (ліміту на розміщення відходів)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (Початок див.І) Повна: Враховуючи, що чинним природоохоронним та податковим законодавством не передбачено пільгових умов при обчисленні сум збору за забруднення навколишнього природного середовища у разі дії обставин непоборної сили (наприклад пожежі), тому підприємство на якому...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які граничні терміни подання розрахунку збору за забруднення та сплати збору за звітні податкові періоди 2009 року?

25.08.2011

Граничні терміни подання податкового розрахунку збору за: • I квартал 2009 року є 12 травня 2009 року; • за півріччя 2009 року -10 серпня 2009 року; • за 9 місяців 2009 року - 9 листопада 2009 року; • за 2009 рік - 9 лютого 2010 року. Граничні терміни сплати податкових зобов’язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища за звітні податкові періоди 2009 року: • I квартал - 20 травня 2009 року; • півріччя -19 серпня 2009 року; • 9 місяців - 19 листопада 2009 року; • 2009 рік - 19 лютого 2010 року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якщо в попередньому звітному (календарному) році СГ був платником збору за забруднення, а з початку наступного звітного року не здійснював експлуатацію джерела забруднення, чи треба надавати податковий розрахунок по збору за забруднення

25.08.2011

Якщо впродовж минулого звітного календарного року суб'єкт господарювання був платником збору за забруднення навколишнього природного середовища та звітував, то він має звітувати за відповідний податковий (звітний) період поточного звітного календарного року (в т.ч. якщо в звітному періоді у такого платника збору немає об'єкта оподаткування), оскільки він перебуває на обліку у податкових органах як платник збору за забруднення навколишнього природного середовища і заяву про зняття його з обліку не подав.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 Який порядок подання розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками?

25.08.2011

Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища, в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби за місцем перебування платника збору на податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 І. Який порядок подання розрахунку збору за забруднення, у разі здійснення викидів, скидів, розміщення відходів філією (структурним підрозділом, відділенням)?

25.08.2011

Починаючи з 2009 року юридична особа, що має у своєму складі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у разі здійснення ними викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів, за місцезнаходженням їх джерел забруднення навколишнього природного середовища, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж юридична особа, повинна стати на облік, як платник окремих податків та звітувати і сплачувати збір за всі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи. Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 ІІ. Який порядок подання розрахунку збору за забруднення, у разі здійснення викидів, скидів, розміщення відходів філією (структурним підрозділом, відділенням)?

25.08.2011

Діє до 01.10.2010 (Початок див.І) Повна: Таким чином, юридична особа, що має у своєму складі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у разі здійснення ними викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів, за місцезнаходженням їх джерел забруднення навколишньо...

Читати далі »

Діє до 22.11.2010 За якою формою подається розрахунок збору за забруднення за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів,а також за придбані джерела іонізуючого випромінювання?

25.08.2011

ДПА України рекомендує платникам при визначенні податкових зобов'язань зі збору за забруднення навколишнього природного середовища за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів, а також за придбані джерела іонізуючого випромінювання застосувати форми податкових розрахунків, що наведені у додатках до листа ДПА України від 22.07.09 N 15383/7/15-0617.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 ІІ. Який порядок подання розрахунку збору за забруднення, у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення філією (структурним підрозділом, відділенням), що були самостійними платниками цього збору та який порядок подання та с

25.08.2011

Діє до 01.10.2010 (почвток див.І) Повна: Головне підприємство стає на облік в органах державної податкової служби за місцем знаходження всіх своїх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, як платник окремого податку – збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справ...

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 І. Який порядок подання розрахунку збору за забруднення, у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення філією (структурним підрозділом, відділенням), що були самостійними платниками цього збору та який порядок подання та ск

25.08.2011

Головне підприємство стає на облік в органах державної податкової служби за місцем знаходження всіх своїх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, як платник окремого податку – збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди пересувними джерелами забруднення та подає розрахунки збору протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу. Філії, відділення та інші відокремленні підрозділи, що були самостійними платниками збору за забруднення навколишнього природного середовища за викиди пересувними джерелами забруднення до бюджету та подавали розрахунки збору в поточному році повинні звернутися до органів ДПС де вони зареєстровані із заявою про зняття їх з обліку, як платник окремих видів податків. При цьому, головне підприємство, що має у своєму складі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які використовують пересувні джерела забруднення, подає податкові розрахунки наростаючим підсумком з початку року (при складанні розрахунку враховує суми податкових зобов’язань філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, якими вже було подані розрахунки збору раніше за місцем їх перебування на податковому обліку) та сплачує збір за забруднення навколишнього природного середовища за місцезнаходженням філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Як визначається, кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк при обчисленні збору за забруднення, що справляється за тимчасове зберігання

25.08.2011

При обчисленні збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів за ІІ квартал 2009 року показник „кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк„ дорівнюватиме „0”, відповідно сума збору за цей квартал – „0” (також і в тому випадку, коли до 1 травня протягом повних календарних кварталів, радіоактивні відходи зберігалися понад установлений особливими умовами ліцензії строк і продовжували зберігатися протягом травня-червня 2009 року). В наступних звітних кварталах, кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк, рахується від 1 травня 2009 року на підставі звітності за звітний квартал про фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погодженої територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ та територіальними органами Держатомрегулювання.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Як визначається, кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк при обчисленні збору за забруднення, що справляється за тимчасове зберіганн

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 р.), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відход...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який перший податковий період для подання розрахунку збору за забруднення, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів?

25.08.2011

Першим податковим (звітним) періодом, починаючи з якого платники збору за забруднення навколишнього природного середовища повинні подавати податкові розрахунки збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів - є II квартал (травень-червень) 2009 року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який перший податковий період для подання розрахунку збору за забруднення, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 р.), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відход...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи може ЮО прийняти рішення про делегування філіям (відділенням, відокремленим підрозділам) повноважень щодо подання розрахунків та сплати збору за забруднення?

25.08.2011

Чинними нормативно - правовими актами не передбачено прийняття юридичною особою рішення про делегування повноважень з подачі податкових розрахунків та сплаті збору за забруднення навколишнього природного середовища філіям (відділенням, відокремленим підрозділам), які здійснюють викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. З якого періоду подаються податкові розрахунки збору за забруднення СГ, який отримує дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів (в т.ч. побутових відходів)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Коротка: Суб'єкт господарювання, якому в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів (в т.ч. побутових відходів) є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища та повинен подавати податкові розрахунки п...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. З якого періоду подаються податкові розрахунки збору за забруднення СГ, який отримує дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів (в т.ч. побутових відходів)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Відповідно до п.2 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 1999 року №303 із змінами та доповненнями (далі – Порядок...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІІ. З якого періоду подаються податкові розрахунки збору за забруднення СГ, який отримує дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів (в т.ч. побутових відходів)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І,ІІ) Повна: Таким чином, суб'єкт господарювання, якому в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів (в т.ч. побутових відходів) є платником збору та повинен подавати податкові розрахунки починаючи з звітного п...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. З якого періоду подається податковий розрахунок збору за забруднення СГ, який розпочав здійснювати викиди стаціонарними джерелами забруднення в одному кварталі, а дозвіл на викиди отримано із запізненням в іншому?

25.08.2011

Суб’єкт господарювання, який здійснює викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (незалежно від того чи отримано дозвіл на викиди), є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища та має подавати до органу ДПС розрахунок, починаючи з того звітного періоду, в якому відбулося фактичне здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. З якого періоду подається податковий розрахунок збору за забруднення СГ, який розпочав здійснювати викиди стаціонарними джерелами забруднення в одному кварталі, а дозвіл на викиди отримано із запізненням в іншому?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: Суб’єкт господарювання, який здійснює викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (незалежно від того чи отримано дозвіл на викиди), є платником збору за забруднення навколишнього природного середовища та має подавати до органів ДПС розра...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення розрахунку збору за забруднення у разі здійснення викидів стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів встановлено після 01.10.2010 р.

25.08.2011

Розрахунок збору за забруднення у разі здійснення викидів стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів після 01.10.2010 р. подається наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання розрахунку збору за забруднення у разі здійснення викидів стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів?

25.08.2011

Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби: 1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів; 2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів; 3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення. Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків. Збір за забруднення навколишнього природного середовища за квартал, півріччя, 9 місяців та рік розраховується наростаючим підсумком з початку звітного календарного року.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок подання розрахунку збору за забруднення у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення філією (структурним підрозділом, відділенням)?

25.08.2011

Юридична особа, у складі якої є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які здійснюють викиди пересувними джерелами забруднення, зараховується в органах ДПС, як платник окремого податку - збору за забруднення навколишнього природного середовища лише за місцезнаходженням тих філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс. В іншому випадку розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення, подається за місцем перебування юридичної особи на податковому обліку.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Чи надаються по збору за забруднення пільги органом місцевого самоврядування (Радою) та який порядок складання податкового розрахунку збору за забруднення, якщо раніше платнику надавалася пільга?

25.08.2011

Органи місцевого самоврядування з 16.06.10 не можуть встановлювати пільги по збору за забруднення навколишнього природного середовища.Форма податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища затверджена наказом ДПА України від 17.03.05 №111 із змінами і доповненнями. Платником збору за забруднення навколишнього середовища, що раніше користувався пільгою по цьому збору, наданою органом місцевого самоврядування, збір за забруднення навколишнього природного середовища за квартал, півріччя, 9 місяців та рік розраховується наростаючим підсумком з початку звітного календарного року за правилами, встановленими Порядком встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303 (із змінами та доповненнями) та Інструкцією про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і ДПА України від 19.07.99 №162/379 (із змінами та доповненнями). Крім того, для отримання відповіді на питання щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища платники, що раніше користувався пільгою по цьому збору можуть звернутися з відповідними первинними документами до ДПІ за місцем перебування на обліку, як платник збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Чи надаються по збору за забруднення пільги органом місцевого самоврядування (Радою) та який порядок складання податкового розрахунку збору за забруднення, якщо раніше платнику надавалася пільга?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: (початок див.І) Крім того, для отримання відповіді на питання щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища платники, що раніше користувався пільгою по цьому збору можуть звернутися з відповідними первинними документами до ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який порядок подання розрахунку збору за забруднення, у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів філією (структурним підрозділом, відділенням)?

25.08.2011

Юридична особа, що має у своєму складі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у разі здійснення ними викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів, за місцезнаходженням їх джерел забруднення навколишнього природного середовища, розташованих на територіях інших територіальних громад, ніж юридична особа, повинна стати на облік, як платник окремих податків та звітувати і сплачувати збір за всі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи. Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який порядок подання розрахунку збору за забруднення, у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів філією (структурним підрозділом, відділенням)?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: (початок див.І) Таким чином, юридична особа, що має у своєму складі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у разі здійснення ними викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів, за місцезнаходженням їх джерел забруднення навколишньо...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І. Який порядок подання (форма подання) за ІІІ та ІV квартали 2010 року розрахунку збору за забруднення за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, а також

25.08.2011

Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища, в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками (в тому числі за придбані джерела іонізуючого випромінювання), складають за квартал податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби за місцем перебування платника збору на податковому обліку. При визначенні податкових зобов'язань за ІІІ та ІV квартали 2010 року зі збору за забруднення навколишнього природного середовища за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів (в тому числі за придбані джерела іонізуючого випромінювання) платники можуть застосувати форми податкових розрахунків, що наведені у додатках до листа ДПА України від 22.07.09 N 15383/7/15-0617 з урахуванням змін у податковому законодавстві, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року №748 ”Про внесення змін до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору”.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ. Який порядок подання (форма подання) за ІІІ та ІV квартали 2010 року розрахунку збору за забруднення за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, а тако

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 (початок див.І) Повна: При визначенні податкових зобов'язань за ІІІ та ІV квартали 2010 року зі збору за забруднення навколишнього природного середовища за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів (в тому числі з...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи є особливості в поданні розрахунку збору,що справляється за утворення радіоактивних відходів в 2010 році з урахуванням вимог наказу ДПАУ №560 від 29.07.2010?

25.08.2011

PV2 Відповідь на дане запитання Ви зможете отримати після отримання правової позиції Уряду, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо спірних питань справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища. У випадку необхідності термінового отримання відповіді на ...

Читати далі »

І Який порядок подання уточнюючого розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища у разі самостійного виявлення платником фактів заниження податкового зобов'язання минулих періодів, після 01.01.2011 року (форма розрахунку, штраф)?

25.08.2011

Коротка: За умови дотриманням вимог чинного законодавства та з урахуванням строку давності (відповідно до статті 102 Податкового кодексу України – 1095 днів), а також за наявності об’єкту оподаткування збору за забруднення навколишнього природного середовища платник може прозвітувати до відповідн...

Читати далі »

ІІ Який порядок подання уточнюючого розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища у разі самостійного виявлення платником фактів заниження податкового зобов'язання минулих періодів, після 01.01.2011 року (форма розрахунку, штраф)?

25.08.2011

Закінчення. Початок див. І. Повна: Прийняття податкової декларації є обов’язком органу державної податкової служби (п.49.8 статті 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-V (далі – ПКУ)), тому за умови дотриманням вимог чинного законодавства та з урахуванням строку давності (ві...

Читати далі »