Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за забруднення навколишнього природного середовища » Порядок сплати

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 01.01.2009 Який термін сплати збору за забруднення?

25.08.2011

Збір за забруднення навколишнього природного середовища сплачується платниками протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Який порядок сплати збору за забруднення філіями?

25.08.2011

Філії, які мають банківські рахунки, ведуть окремий бухгалтерський облік своєї діяльності, складають окремий баланс, сплачують збір за здійснені викидів, скидів і розміщення відходів за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби). Якщо до складу підприємств (установ, організацій) - платників збору входять філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то збір за здійснені цими філіями викиди, скиди і розміщені відходи сплачується цими підприємствами (установами, організаціями) за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах державної податкової служби).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок сплати збору за забруднення (у разі здійснення викидів стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скидів, розміщення відходів)?

25.08.2011

Починаючи з 2009 року платники збору протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу сплачують збір: 1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів; 2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів; 3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 Який порядок сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками?

25.08.2011

Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища, в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, протягом десяти календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку, тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) квартал сплачують збір за місцем перебування платника збору на податковому обліку. При цьому, платники збору за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, перераховують щомісяця суми збору в розмірі однієї третьої планового обсягу за квартал з перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду на спеціальний рахунок, який відкривається у Державному казначействі для обліку коштів, що надходять для формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи переносяться до картки особового рахунку головного підприємства податкові борги (заборгованість) по збору за забруднення відокремлених підрозділів, що були самостійними платниками цього збору (до 31 липня 2009 року)?

25.08.2011

Податкові борги по збору за забруднення навколишнього природного середовища, що обліковуються в картках особових рахунків філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, які були самостійними платниками (до 31 липня 2009 року), погашаються ними і не переносяться до картки особового рахунку головного підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.10.2010 Які граничні терміни подання розрахунку збору за забруднення та сплати збору за звітні податкові періоди 2010 року та який термін сплати щомісяця збору, який справляється за утворення радіоактивних відходів?

25.08.2011

Граничні терміни подання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір) за: • I квартал 2010 року є 11 травня 2010 року; • за півріччя 2010 року - 9 серпня 2010 року; • за 9 місяців 2010 року - 9 листопада 2010 року; • за 2010 рік - 9 лютого 2011 року. Граничні терміни сплати податкових зобов’язань по збору за звітні податкові періоди 2010 року: • I квартал - 20 травня 2010 року; • півріччя -19 серпня 2010 року; • 9 місяців - 19 листопада 2010 року; • 2010 рік - 19 лютого 2011 року. При цьому, збір, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, платники перераховують авансовими платежами щомісяця (на протязі місяця) - суму збору в розмірі однієї третьої планового обсягу за квартал з перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Які граничні терміни подання розрахунку збору за забруднення, у разі здійснення викидів, скидів, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробн

25.08.2011

Граничні терміни подання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір) за: • I квартал 2010 року є 11 травня 2010 року; • за півріччя 2010 року - 9 серпня 2010 року; • за 9 місяців (в т.ч. ІІІ квартал - в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) 2010 року - 9 листопада 2010 року; • за 2010 рік (в т.ч. ІV квартал 2010 року – в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками) - 9 лютого 2011 року. Граничні терміни сплати податкових зобов’язань по збору за звітні податкові періоди 2010 року: • I квартал - 20 травня 2010 року; • півріччя -19 серпня 2010 року; • 9 місяців (в т. ч. ІІІ квартал – в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками)-19 листопада 2010 року; • 2010 рік (в т.ч. ІV квартал 2010 року – в разі утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасового зберігання радіоактивних відходів їх виробниками)-19 лютого 2011 року. При цьому, збір, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, платники можуть перераховувати авансовими платежами щомісяця (на протязі місяця) - суму збору в розмірі однієї третьої планового обсягу за квартал з перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

Читати далі »