Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за забруднення навколишнього природного середовища » Ліміти

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 16.02.2010 Чи потрібно отримувати ліміти на розміщення відходів суб’єкту господарювання, який уклав договір з комунальним підприємством на вивіз побутових відходів?

25.08.2011

Власники побутових відходів, що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства, та власники відходів, які одержали ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини, звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів. (Відповідно до умов договору має зазначатись, що комунальне підприємство вивозить побутові відходи в повному обсязі).

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Чи сплачується збір за викиди забруднюючих речовин у п’ятикратному розмірі, якщо немає лімітів?

25.08.2011

Ні, не сплачується. Збір за забруднення навколишнього природного середовища в п’ятикратному розмірі сплачується лише за понадлімітні обсяги (або при відсутності лімітів) скидів та за розміщення відходів. Ліміти на викиди в атмосферу стаціонарними та пересувними джерелами забруднення не встановлюються.

Читати далі »

Діє до 16.02.2010 Чи повинні сільськогосподарські підприємства, селянські та інші господарства, що займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва, отримувати ліміти на утворення та розміщення відходів?

25.08.2011

Діяльність сільськогосподарських підприємств, селянських та інших господарств, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва, призводить до утворення відходів (гною та пташиного посліду). У встановленому порядку, такі підприємства повинні звернутися до відповідних територіальних органів Мінприроди України на місцях за дозволом на розміщення відходів та на підставі одержаного дозволу затвердити ліміти на утворення та розміщення відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що таке „ліміт на утворення” і „ліміт на розміщення” відходів?

25.08.2011

Ліміт на утворення відходів - це максимальний обсяг відходів, на який у власника відходів є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території. Ліміт на розміщення відходів –це обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 До якої організації потрібно звернутися для одержання лімітів скидів або розміщення відходів?

25.08.2011

Щорічні ліміти скидів у водні об'єкти загальнодержавного значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видають органи Мінприроди України. Щорічні ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видаються місцевими державними адміністраціями, а в містах обласного значення - виконавчими органами рад за погодженням з органами Мінприроди України (держуправління охорони навколишнього природного середовища ). Ліміти на утворення та розміщення відходів розробляються, затверджуються і переглядаються в порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N1218” із змінами та доповненнями. Контроль за правильністю визначення лімітів на утворення та розміщення відходів, їх дотриманням здійснюють органи Мінекоресурсів на місцях .

Читати далі »

Діє до 01.01.2009 Як обчислюється збір за забруднення, у разі відсутності у платника затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів або допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів?

25.08.2011

Збір за забруднення навколишнього природного середовища обчислюється і сплачується в п'ятикратному розмірі: -у разі відсутності в платника затверджених у встановленому порядку лімітів скидів і розміщення відходів; -за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Як обчислюється збір за забруднення, у разі відсутності у платника затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів або допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів?

25.08.2011

У разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів збір обчислюється в установленому порядку в десятикратному розмірі.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 У яких випадках збір за забруднення обчислюється у десятикратному розмірі?

25.08.2011

Починаючи з 2009 року збір за забруднення навколишнього природного середовища обчислюється в установленому порядку у десятикратному розмірі у разі: 1) відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів; 2) допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів. Ліміти на викиди в атмосферу стаціонарними та пересувними джерелами забруднення не встановлюються.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи потрібно отримувати ліміти на розміщення відходів СГ, який уклав договір з комунальним підприємством на вивіз побутових відходів?

25.08.2011

Власники побутових відходів, що уклали договори на розміщення відходів з підприємствами комунального господарства звільняються від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів. (Відповідно до умов договору має зазначатись, що комунальне підприємство вивозить побутові відходи в повному обсязі).

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Чи повинні сільськогосподарські підприємства, селянські та інші господарства, що займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом продукції тваринництва та птахівництва, отримувати ліміти на утворення та розміщення відходів?

25.08.2011

PV2 Відповідь на дане запитання Ви зможете отримати після отримання правової позиції Уряду, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо спірних питань справляння збору за забруднення навколишнього природного середовища. У випадку необхідності термінового отримання відповіді на ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За якими правилами заповнюється колонка 8 (сума збору, обчисленого за понадлімітні обсяги) податкового розрахунку збору за забруднення, у разі допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів?

25.08.2011

У колонці 8 „Суми збору, обчисленого за понадлімітні обсяги” записуються у гривнях з копійками з відповідним округленням до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами суми збору, які розраховуються як добуток значень колонок 3, 4, 5, різниці значень колонок 2 і 6 відповідних рядків і коефіцієнта 10, що застосовується за понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів відповідно до пункту 8 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №303.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 І Який порядок заповнення колонки 6 (ліміти розміщення відходів) розрахунку збору за забруднення, що справляється за розміщення відходів, якщо платник збору має декілька місць чи об’єктів розміщення відходів?

25.08.2011

У разі якщо: платник збору має декілька спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів на території декількох сільських, селищних або міських рад (коди згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник збору повинен мати окремі дозволи на розміщення відходів та затверджені ліміти на утворення та розміщення відходів по кожному місцю чи об’єкту спеціально відведеному для розміщення відходів (по кожному класу небезпеки) відповідного виду відходів, відповідно до яких заповнює колонку 6 „Ліміти скидів, розміщення відходів тонн (одиниць)” відповідних рядків розрахунків збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за розміщення відходів, які подаються до органів ДПС за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів; платник збору має декілька спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник збору може подавати до відповідного органу державної податкової служби один податковий розрахунок збору за ці джерела забруднення та у колонці 6 „Ліміти скидів, розміщення відходів тонн (одиниць)” відповідних рядків розрахунків збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за розміщення відходів зазначати затвердженні річні ліміти на розміщення відходів (по кожному класу небезпеки) відповідного виду відходів; платник збору перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати один податковий розрахунок за всі місця чи об'єкти розміщення відходів, якщо ці спеціально відведені місця для розміщення відходів знаходяться на території вказаного міста (указується код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)), за місцем перебування платника збору на податковому обліку (міської ради) та у колонці 6 „Ліміти скидів, розміщення відходів тонн (одиниць)” відповідних рядків розрахунків збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за розміщення відходів зазначати затвердженні річні ліміти на розміщення відходів (по кожному класу небезпеки) відповідного виду відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІ Який порядок заповнення колонки 6 (ліміти розміщення відходів) розрахунку збору за забруднення, що справляється за розміщення відходів, якщо платник збору має декілька місць чи об’єктів розміщення відходів?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: ...платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 ІІІ Який порядок заповнення колонки 6 (ліміти розміщення відходів) розрахунку збору за забруднення, що справляється за розміщення відходів, якщо платник збору має декілька місць чи об’єктів розміщення відходів?

25.08.2011

Діє до 01.01.2011 Повна: ...платник збору має декілька спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який порядок заповнення колонки 6 розрахунку збору за забруднення, у разі отримання на протязі поточного року нового дозволу на спеціальне водокористування після закінчення терміну дії попереднього дозволу, що призвело до зміни лімітів

25.08.2011

Платник збору за забруднення навколишнього природного середовища, у колонці 6 „Ліміти скидів, розміщення відходів тонн (одиниць)” відповідного рядку розрахунку записує у тоннах ліміти, встановлені на рік для скидів у водні об'єкти, що зазначені у діючому дозволі на спеціальне водокористування.

Читати далі »