Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Довідник ДПА » Збір за забруднення навколишнього природного середовища » Інші питання

Бібліотека Бухгалтерського ОблікуДіє до 16.02.2010 Що таке „відходи” ?

25.08.2011

Відходи — це будь-які речовини, матеріали i предмети, що утворюються у процесі людської діяльності i не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що відноситься до „пересувних джерел” забруднення атмосфери?

25.08.2011

Пересувне джерело забруднення атмосфери це транспортний засіб, рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин. Транспортний засіб - це пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 За рахунок яких джерел погашається збір за забруднення?

25.08.2011

Збір, який справляється за скиди та розміщені відходи в межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів - не включається до складу валових витрат платників збору. Фізичні особи - суб'єкти господарювання включають збір до складу витрат виробництва (обігу). Збір, який справляється за викиди стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, відноситься на валові витрати виробництва та обігу. Для платників - бюджетних організацій збір за забруднення відноситься на видатки і передбачається в кошторисі доходів і видатків.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Якими нормативно - правовими актами необхідно керуватися СГ при обчисленні збору за забруднення?

25.08.2011

При обчисленні збору за забруднення навколишнього природного середовища суб’єкт господарювання повинен керуватися такими нормативно - правовими актами: 1. Законом України від 25 червня 1991 року N 1264-XII „Про охорону навколишнього природного середовища" із змінами та доповненнями; 2. Порядком ...

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Який документ підтверджує поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються?

25.08.2011

Матеріально-сировинний баланс виробництва фіксує первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, і має форму облікового документа підприємства.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто встановлює класи небезпечності і орієнтовно-безпечні рівні впливу забруднюючих речовин?

25.08.2011

Класи небезпечності або орієнтовно-безпечні рівні впливу забруднюючих речовин зазначено в Наказі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006р. №309 "Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що відноситься до стаціонарних джерел забруднення атмосфери?

25.08.2011

До стаціонарних джерел забруднення належать: підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Відповідно до яких нормативно-правових актів визначаються спеціально створені місця складування (полігони), які забезпечують захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення, та встановлюється характер місця чи об'єкта розм

25.08.2011

Об'єктами поводження з відходами є місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів. За роз'ясненнями Мінприроди України експлуатація місць розміщення відходів вимагає дотримання вимог низки нормативних документів (екологічних та санітарно-гігієнічних). При дотриманні цих вимог об'єкт можна охарактеризувати як такий, що забезпечує захист атмосферного повітря та водних об'єктів від забруднення. Для того щоб охарактеризувати місце розміщення відходів та правильно застосовувати коригуючий коефіцієнт до нормативів збору, необхідно звернутися до фахівців Мінприроди України, а також отримати висновок посадових осіб Держсанепідслужби України.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору за забруднення та перевірки правильності визначення платниками збору фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів?

25.08.2011

та

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Хто здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору за забруднення, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками?

25.08.2011

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, здійснюється органами державної податкової служби за результатами документальних перевірок. Органи державної податкової служби залучають за попереднім узгодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи Держатомрегулювання для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що відноситься до стаціонарних та пересувних джерел забруднення навколишнього природного середовища?

25.08.2011

До стаціонарних джерел забруднення належать підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу. Пересувне джерело забруднення атмосфери - це транспортний засіб, рух якого супроводжується викидом в атмосферу забруднюючих речовин. Мінприроди України вважає, що інші механізми, такі, як газонокосилки, ланцюгові пили та бензопили, можна умовно віднести до пересувних джерел забруднення, зокрема, до типу "недорожні транспортні засоби і машини". Вищевказане зазначено в листі ДПА України від 31.07.08 № 354/4/17-0214 "Щодо окремих питань податкового обліку".

Читати далі »

Діє до 01.01.2011 Що таке „відходи” ?

25.08.2011

Відходи — це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Читати далі »